Иван Вълков
Четиво за10 мин.

Не мога и нямам право да не реагирам и да не изразя своята тревога в духа поради поредното изпитание, на което е подложено обществото в България. Идването на религиозния шоумен Бени Хин в България е предизвикателство за християните у нас, то е тест за зрялост, истинска духовност и свобода от лъжи, измами и заблуди, които в последно време заливат Църквата по целия свят. 

Не искам да ви занимавам с твърде много обяснения, интерпретации и доказателства около тази личност, компрометираща християнството навсякъде по света. За него вече са написани и на български език немалко статии, направени са и видеоклипове, така че всеки може допълнително да се убеди каква е същността на дейността му. Аз ще подчертая само няколко точки с цел отрезвяване и спиране на хора, решени да отидат на неговите шоута за „изцеление“.

1. Бени Хин е лъжепророк. Той има цел да съсипва авторитета на живата Църква със своите лъжепророчества, които не се изпълняват – http://bennyhinn.hit.bg/.

2. Бени Хин е лъжеучител. Учението му е в пълен разрез със здравото учение на Христовата Църква.

3. Бени Хин е манипулатор и хипнотизатор.Той използва множество психотехники на хипнозата заради гнусна печалба от простодушните и лековерни души – http://bennyhinn.hit.bg/.

Хин се уподобява на човека, описан в книгата Деяния на апостолите: „А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: „Този е великата сила Божия.“ А го слушаха затова, защото доста време ги бе смайвал с магиите си… А Симон, като видя, че Дух Свети се дава чрез възлагане на ръцете апостолски, донесе им пари и рече: „Дайте и на мене тази власт, та комуто възложа ръце, да приема Духа Свети.“ Но Петър му каза: „Среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божи. Ти нямаш дял, нито жребий в този дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И така, покай се за това свое зломислие и се помоли на Бога: може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце; понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и окован от неправда“ (Деян. 8:9-24).

Няколко важни точки за хипнозата, която използва Бени Хин

Първоначално той въвежда хората в състояние на екзалтация, която стига до транс, а после използва и хипноза.

1. Предварително специално настройване на публиката чрез негови агенти, които, пръснати сред хората, разпространяват различни истории за „чудесата“, извършени от Бени Хин.

2. Създаване на специален ореол около него.

3. Недостъпност – не всеки смъртен може да стигне до него.

4. Подготвя се група помощници, които да реагират след предприети от негова страна действия с цел да предизвикат удивлението на публиката. Първите „падащи“ просто са негови хора, като по такъв начин се постига и психологическо заразяване на присъстващите (такава практика има в някои харизматични общности в България).

5. Подбрани монотонни химни въвеждат аудиторията в състояние на еуфория или по-точно екзалтация, така че всеки според своето болно въображение навлиза в един виртуален свят.

6. Реално тук не се проповядва Слово Божие. Четат се само откъси, предназначени като магнетични послания да въздействат върху вече „приспаната психика на публиката“.

7. Основната цел на Бени Хин при всичко това е да придобие пълното доверие на определена част от аудиторията. По-нататък с тези хора той започва да реализира своите способности(Забележете, че не падат зрители от задните, а от първите редове).

8. Въвеждане в хипнотично състояние.

Съществуват различни методи за довеждане до хипнотично състояние. Хипнозата на практика е въвеждане на човека в състояние на изменено, стеснено съзнание. Хипнотизираният продължава да възприема информацията, постъпваща отвън. Възприятието му обаче е изкривено. Информацията постъпва в мозъка, като заобикаля филтрите на естествената критичност. Това се постига с помощта на музика, а също и със смяна на моментите в тишина и спокойствие с рязък вик или силен шум (прегледайте внимателно всичките сеанси на Бени Хин и ще видите тези техники на дело). Френският лекар Шарко също използва метода на силното въздействие – внезапен грохот зад гърба на пациента, избухване на пламък пред очите му или неочакван тласък. Бени Хин прилага успешно техниката на еднообразното, монотонно, повтарящо се действие, монотонен шум и словесното внушение. Или повтаря една и съща дума със съскане, което създава специален ефект в подсъзнанието.

След като постигне тази цел, Бени Хин си набелязва сред публиката жертви, които са изпаднали вече в транс, и ги извежда на сцената, за да въздейства върху тях с допълнителни методи, така че да ги доведе до състояние на пълно подчинение на неговата воля. По време на сеансите волята на тези хора престава да бъде активна, т.е. у тях няма съпротивляемост. Те възприемат волята на Бени Хин безпрепятствено. В някои от видеоклиповете може да се проследи как често той си играе доста дълго с един и същ човек, като го изправя и събаря по няколко пъти. С това Хин постига допълнителни ефекти от метода на внушение и заразяване като психологическа техника за влияние върху масите. Крайната му цел е да демонстрира своята власт и сила „свише“, а публиката да му повярва. Същите методи прилагаше небезизвестният и у нас Кашпировски. Проследете неговите изцеления на стадионите в началото на деветдесетте и сами ще се убедите.

Ето какво трябва да знаем обаче

Първо, човек практически не може да бъде хипнотизиран въпреки неговата воля и желание.

Второ, най-подходящ обект за хипноза (както и за внушение) са истероидните типове личности. Именно от тях, между другото, произлизат най-фанатичните привърженици на различни секти, за което ги ценят особено основателите на тези секти.

Трето, освен психотехниката в системата на хипнозата трябва да се отчете и присъствието на окултни, т.е. демонични сили, чрез които се постигат най-големите видими ефекти, впечатляващи аудиторията, неподготвена за противопоставяне.

Всички тези масови „изцеления“ чрез религиозна хипноза, както при Симон магьосника, не остават без последствия. Според степента, в която възприемат хипнозата, хората от цялата аудитория се делят на поне три групи: девиантни, демонизирани и обладани.

Ще дадем някои характеристики на първите, като се надяваме, че ще бъдат достатъчни, за да спрат всеки, който сам се е запътил или агитира другите да посетят този сеанс на Бени Хин.

В психологията под девиантност (deviance) се разбира необикновено, но устойчиво отклонение от установените обществени норми на поведение. За девиантен се смята устойчив начин на действие, поведение или мислене, който е нетипичен за хората като цяло.

Определението за девиация, т.е.отклонение от нормата на поведение, може да се допълни и така: „Това е психическо разстройство, предизвикано от външно влияние на демонични сили, които отклоняват човека от нормата на когнитивно, емоционално-чувствено и психомоторно ниво.“

Последствия при девиантността

1. По-леката форма води до фанатизъм, екзалтация, религиозна измама и заблуда.

2. По-тежката форма води до слухови и зрителни халюцинации.

На когнитивно ниво се стига до разстройство на когнитивно-операционния блок, който включва мислене, свойства на паметта, свойства на възприятието, интелектуални операции и свойства на вниманието.

На емоционално-чувствено ниво последствията са лека форма на афекти, фрустрации, ярко проявена амбивалентност, силна еуфория или депресия, екзалтации и т.н.

На сензорно ниво е налице усещане на свръхестествено присъствие на духовни личности. По-лека степен е усещането за получаване на импулси от духа във вид на сила, топлина и ток.

На психомоторно ниво резултатът е реализация на по-слабите способности и умения: глосолалии, прорицания, предсказания, скрити зад духовни дарби като пророчество и т.н.

За около тридесет години работа с окултно обременени хора неведнъж съм се противопоставял и на хипнозата с гореща молитва в името на Иисус Христос по време на техните сеанси. Нито един от тях не успя да постигне впечатляващо въздействие. Тогава сочеха с пръст към мен и ме молеха да изляза от залата, за да не им преча.

Накрая искам да се обърна към разумните християни и обикновените хора. 

Надявам се това кратко послание да ви помогне да си направите сами изводите и да решите дали да отидете на този хипнотичен сеанс, където ще се влоши не само физическото, но и психодуховното ви състояние. Вие решавате. Никой не може да ви хване за ръка и да ви спре, освен ако още не сте навършили 18 години. Но Христос, както не хвана за ръка Юда, така няма да хване и вашата ръка, ако се блазните да отидете и да изкусите Господ. А на който реално има нужда от изцеление, напомням какво говори Писанието като напътствие за всеки християнин: „Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господно. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го вдигне; и ако е сторил грехове, ще му се простят“ (Як. 5:14-15).

Който иска да се запознае и с богословската гледна точка за действията на Бени Хин и други, подобни на него, може да прочете статията ми за измамливото кръщение и кръщението със Светия Дух на интернет адрес – http://www.prozoretz.bg/549.pdf.

СЪВПАДЕНИЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТ?
Кратка историческа справка

През април 2002 г. на голямо събрание в Киев, целящо „невиждани чудеса и изцеления“, лъжeучителят Алексей Ледяев „благославя“ нигериеца Санди Аделаджа да изгради нов ред и нов свят в Украйна. И буквално му заповядва да събаря стария ред и да въвежда нов ред, при това световен (https://www.youtube.com/watch?v=brPYV-fciSQ). Който разбира руски, може да се убеди в нечестието и беззаконието на тези лъжепророци и лъжеучители. Нигериецът много бързо се справи с поставената му задача, като чрез финансова пирамида ограби десетки хиляди украинци. Останали без покрив и средства, впоследствие те излязоха на Майдана. А през тази секта преминаха много политици, без да се отрекат от полученото от Аделаджа „помазание“. И, както обикновено, те с готовност продължават своя политически път в тази среда (http://ru.tsn.ua/politika/byvshiy-pomoschnik-adeladzhi-rasskazal-kak-pastor-izgonyal-iz-timoshenko-besov.html). 

Ледяев извършва масови „чудеса и изцеления“ и в Днепропетровск. Там също се събират десетки хиляди хора, излъгани, измамени и, естествено, разочаровани. 

Миналата година Бени Хин със своите сеанси предизвиква масова психоза в Киев. Вижте видеоматериалите: https://www.youtube.com/watch?v=LxDrsmCyxPE (хипнотизиране на момче) и https://www.youtube.com/watch?v=kfvKtxTDwIc.

След всички тези събития започнаха масовите безредици на Майдана в Киев, които продължават до днес.

Стигам до извода, че поради изгубената духовна битка от страна на трезвомислещите традиционни църкви, които не се разграничиха от тези лъжепророци и лъжеучители, всичко това рефлектира и върху икономическото, социалното и политическото положение в Украйна.

Нека си зададем въпроса – нима България има нужда от лъжеучителя Бени Хин? Тя не се нуждаеше и от посещението на Муун и други като него. Малко ли идваха преди хора като Улф Екман, който вече тръби, че е намерил най-голямото си щастие в католицизма (https://www.youtube.com/watch?v=qbZEfWOrlHA), а у нас го възприемаха като изтъкнат евангелист и евангелизатор? Кой ще отговаря за всичките лъжепророчества на тези хора? Едно от тях е, че след десет години България щяла да стане протестантска, като с това предизвикаха вълна на възмущение, допълнително напрежение сред народа ни и недоверие към искрените християни.

Именно тези действия отвратиха хората от истинския евангелизъм, който по-малко говори и повече върши. Именно такива лъжеучители хвърлиха сянка върху евангелските църкви и по тази причина още не сме се освободили от клишето „сектанти“. Отново те подведоха и някои местни пастири, които се развеждат и пак се женят за млади жени, а след това с цялата си наглост излизат на амвона да проповядват, вместо да се срамуват от делата си и да си посипват главите с пепел до края на живота си. От такива „евангелисти“ България няма нужда.

Нима важното духовно дело у нас не може да се върши от всички искрени, честни и чисти презвитери и свещеници, които се занимават всеки ден с обичайната си работа (за някои почти денонощно), че да идва лъжепророкът Бени Хин(разведен и след три години отново женен за съпругата си), за да разочарова хората ни със своите измами и лъжеизцеления и да остави поредните руини след себе си? Нека всеки трезв читател си направи анализ и според своята позиция и възможности вземе мерки, за да защити нацията ни. Нима ще замълчим, ще наведем глави, ще дадем вид, че не ни засяга това зло? Нима ще позволим това да се случи?!

Ние, като църква БХБЦ, заставаме пред Бога в пост и молитва Той да прояви милост към България и да осуети този коварен план на измамливите духове.

Заявяваме, че сме против идването на Бени Хин, и призоваваме всички здравомислещи служители в българските църкви да просветят своите членове и да ги опазят от тази поредна лавина на лъжа и измама.

Бог да пази България!

Иван Вълков, епископ на БХБЦ,
магистър по психология и богословие

СПОДЕЛИ