п-р Александър Калтакчи


 

Семейство: Семеен, мъж на една жена, баща на две деца.

Спасен: 1998 г. в гр. Тараклия (Молдова).

Образование: Висше – магистър по теология (библейско-историческо богословие).

Професионален опит: Преподавател по „История на църквата“, „Въведение в православието“ и „Литургика“. Имам известен опит в областта на аутсорсинга.

За връзка с мен:  sofamily@abv.bg  |  0885 73 50 50.

 

Едно от нещата, които намирам за най-вълнуващи:  Да наблюдавам как Господ работи в живота на хората всеки ден.
Прекарване на свободното време:  Прекарвам го в семейството заедно с децата си.
Примери за подражание:  Давид. 
Мото в живота:  „Аз и моят дом ще служим на Господа.“
Любими книги:  Свързани с живота, практически, биографични.
Любимо място в света:  България.
Любим пасаж от Библията:  „Затова и така страдам; ала не се срамувам, понеже зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден“(II Тимотей 1:12).

Служители

Събития

Рождествен поздрав… но за кого?!

Не мога да лъжа, като поздравявам всички, наляво и надясно. Поздравяваме се за нещо (или за някого), което (или който) сме придобили. А, ако...