Четиво за3 мин.

Скъпи братя и сестри, скъпи сънародници,

Христос възкресе! Воистина възкресе!

Обръщам се към всички християни, които обичат Бога, които познават Неговото Слово и според разбиранията и възможностите си спазват Неговите заповеди. Днес сме пред едно поредно изпитание във връзка с изборите, от които зависи много през следващите четири години. А това ще бъде време, през което могат да бъдат приети закони, противоречащи на християнската ценностна система, свързани със семейството, с децата и внуците ни.

Нека внимателно се вглеждаме и като отговорни граждани първо да се молим и постим, за да получим от Бога ясно разбиране за най важното:

01. Да упражним своето гражданско право, като имаме голяма юридическа свобода да се освободим от манипулации, лъжи и измами.

02. Нека помним, че за да се развие злото, е достатъчно просто доброто да заеме пасивна позиция. Бог винаги е наказвал безразличието, равнодушието и апатията към злото във всичките му проявления.

Като християни, които малко или много познават Свещеното Писание, нека да позволим то да бъде ориентир за нашия избор на държавници. Именно тогава Господ ще ни благослови и като нация и като държава.

Нека припомним някои характеристики на добрия държавник, които би било полезно и самите политици да прочетат.

01. Когато един държавник има страх Божий, тогава той се съобразява и с Неговите заповеди. А заповедите Божии са свети и съвършени.

02. Да не бъде клеветник и да не се издига за сметка на недостатъците на другите. Бог казва: „Не ходи да клюкарстваш между народа си и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ, Бог ваш.“ (Лев. 19:16).

03. Да не говори много с езика си, а преди всичко с делата си: „Който ходи да клюкарства, открива тайна, и който широко разтваря уста, с него се не събирай“ (Пр. 20:19). За съжаление напоследък повечето политици покриват негативните си характеристики, които се порочни пред Бога. За такива ап. Павел пише: „Бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло“ (Рим.1:30). Обикновено такива хора са способни само да разрушават, но не и да съзидават – за доброто просто не им остава време.

Цар Давид, един от най успешните държавници, пише: „А на грешника Бог говори: „Кога видиш крадец, сближаваш се с него и с прелюбодейци дружиш; устата си отваряш за злодумство, и езикът ти коварство плете; седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син; ти върши това, и Аз мълчах; ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти (твоите грехове). Разберете това вие, които забравяте Бога, за да ви не грабна, – и не ще има избавител“ (Пс. 49:17-23).

Бог предупреждава да се боим и разграничаваме от тези, които много обещават: „Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата, защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен“ (2 Петр. 2:19). Вторият сред най-мъдрите държавници в човешката история, цар Соломон, пише: „По-добре ти е да не обещаваш, нежели да обещаеш и да не изпълниш… Защото в многото сънища, както и в многото думи – много суета; но ти се бой от Бога“ (Екл. 5:4-7).

Христос възкресе! Дано възкръсне нацията ни за християнски живот – живот на свобода от манипулации, лъжи, измами, живот според Божието Слово, а не според натрапваното колективно мнение, изпълнено с разврат, нечистота и мерзост, което може да предизвика Божият гняв върху народа ни.

Господи, благослови народа ни да направи правилния избор за своето благополучие и благоденствие, с което само Ти можеш да ни обдариш. Прости ни всяко отстъпление – атеизъм, окултизъм, езичество, всяка нечистота и предателство. Извърши това поради Твоята велика милост. Защото Ти си Бог, Който обичаш да показваш милост поради Твоя Син Иисус Христос, Който умря и за България!


СПОДЕЛИ