Паул Кине
Четиво за11 мин.

Окултизмът е наука за тайното. С този термин се обозначават учението и действията, чиято цел е приемане на свръхестествена сила от страна на предразположените към това хора (медиуми).

Суеверието е вяра, несвързана с Бога, мироглед, който утвърждава, че животът е възможен и без Бога. Ако хората знаеха какво се крие зад суеверието и магьосничеството, биха изпаднали в ужас и биха се отказали завинаги от тях! Толкова голяма е неосведомеността в тази опасна област, толкова пагубно е лекомислието относно действията на демоничните сили, които под предлог, че оказват помощ, обричат на гибел много хора – цели семейства и поколения!

Мнозина биха могли отново да заживеят в радост и мир, ако разберат, че причината за тяхното нещастие е лекомислената неосведоменост. Въпреки всичко обаче възможност за освобождаването от мрежите на суеверието и от демоничните сили, в които днес хиляди хора са впримчени, мъчат се и загиват, съществува.

Източниците на суеверието и окултизма

Как е възможно при такова развитие на знанието и науката да има суеверие? Каква е причината за широкото му разпространение?

Как да се обясни фактът, че дори образованите хора са суеверни?

Стар и млад, богат и беден, здрав и болен – всеки човек, който смята, че е способен сам да се справи с трудностите в живота, съзнателно или не изпада в робството на дявола заради своя естествен стремеж към щастие и благоденствие. Страстта към развлеченията и веселото прекарване кара хората да опитат от всичко, във всичко да участват, без да се замислят за последиците.

Страхът от нещастието и поражението, от болестта и смъртта измъчва всеки човек, който не се доверява на живия Бог, и този страх го кара да прибягва към всевъзможни средства, само и само да се справи.

Любопитството подтиква човека да се опита да надникне в бъдещето, да узнае съдбата си с помощта на магически сили, без да се допитва до Словото и волята на Бога. Хората отиват при гледачки, за да се уверят във верността на съпруга или съпругата си. Питат ясновидци каква е съдбата на изчезналите им близки или къде да търсят загубена ценна вещ. Гледат си на карти: дали работата им ще е печеливша и откъде да очакват нещастие. Съставят хороскопи, за да разберат съдбата си. В обкръжението на близките си се занимават със спиритизъм – викат духовете на умрелите, за да се доберат до различни тайни.

Някои смятат, че това са глупости, смеят се: «Не вярвам в такива неща.» Други се увличат от тайнствеността на магията. Трети участват, за да угодят на гостоприемния домакин, за да не се отделят от събралия се тесен кръг. Като резултат изпадат в депресия, водеща до нервни кризи, стигат до пълно отчаяние, което не рядко завършва със самоубийство.

Хората не знаят, че тези неща могат да им навлекат проклятие, което е способно да провали целия им живот и винаги води до тежки последствия: травми, болести, нещастия, злоба, страст към отмъщение и мания за преследване. Резултатите от окултизма са мъка, безизходица и ужасяваща невъзможност да повярваш в Божието Слово, ненавист към благата вест за спасението и към всичко божествено.

Човекът, който разбере причината на подобни явления, ще бъде потресен и завинаги ще скъса с тези занимания.

Суеверието с всичките му последствия е продукт от действията на дявола, въпреки че лекомислените и незнаещи хора го смятат за плод на болна фантазия. Те жестоко се заблуждават! Хората, които мислят така, не познават тази зла сила или вече са попаднали в мрежите й.

Целта на дявола

Като подмами човека, Сатана постигна губителна власт над него: „Който върши грях, той е от дявола“ (1 Йоан 3:8). Затова Божият Син нарича дявола „княза на този свят“. Наистина, неговата власт над човечеството е толкова голяма, че го определят като „бога на този свят“. С неутолима жажда за мъст към Всевишния той се старае да погуби всички хора, като ги направи свои роби. За тази цел използва най-хитри методи. За да отклони грешниците от спасителната вяра в Спасителя, Сатана ги заблуждава, като ги съблазнява чрез суеверие и така незабелязано ги въвлича в мрежите си.

Докато Божият Син, нашият Господ Иисус Христос е на земята, дяволът се осмелява да изкушава дори Него, за да Го погуби. В послушанието Си към Отца Иисус се противопоставя на дяволското коварство и побеждава.

Видове окултизъм и суеверие

В бъдещето светът ще бъде залят от суеверия, все повече и повече пагубни лъжеучения, смущение и притеснение на народите, войни и заплахи за кръвопролития. И накрая ще има Божи съд.

Всичко това е предсказано от Божиите уста!

И ние знаем причината. Човекоубиец по своята същност, дяволът е виновник за гибелта на света – на всички тези, които няма да приемат спасението чрез Божия Син!

Бъдете внимателни!

С помощта на суеверието Сатана обгръща жертвите си с гъста тъма. За да ги погуби по-лесно, той приспива техните души.

От всичките му отвратителни примамки ще споменем най-популярните, които Бог определя като страшен грях.

Предсказване по външни знаци, които могат да донесат щастие или нещастие. Тук спадат срещите с черна котка или коминочистач, символът на подковата, счупената чаша, чукане на дърво и т.н.

Щастливи и нещастни числа. За 13 например се смята, че носи нещастие. Не е на добро, ако кихнеш три пъти. Но ако сложиш три кръста над вратата или върху хляба, е за добро.

Избор на време. Обръща се внимание на определени дни, часове и периоди, когато не трябва да пътуваш, да переш, да се подстригваш или да започваш някаква работа.

Крясък на птици. Когато кука кукувица, кряска сврака или врана, хората броят колко години им остава да живеят.

Гадания по съзвездията. Знакът на зодиака, под който е роден човекът, определя много неща в неговия живот. Хората използват астрологически календар, за да програмират живота си. Има действия, които се извършват само при новолуние или пълнолуние, например да вземаш лекарства. Тук спада и носенето на определени камъни според знаците на зодиака.

Астрология. Гаданието по звездите е едно от най-силните сатанински средства за заслепяването на отделния човек или дори цели народи. Според разположението на звездите се съставят хороскопи.

Гадание. Правят се опити да се разбере миналото или бъдещето, като се гледа на карти, на кафе или на ръка, чрез ясновидство, хороскопи, хвърляне на монети, тълкуване на сънища. Към това спада и определянето на болестите по ириса на окото.

Магия. «Бялата магия» обикновено действа под «благочестиво» прикритие, тя злоупотребява с кръстния знак, дори използва Библията като магическо средство. Към нея спадат магия за брак, здраве, благоденствие и т. н. При «черната магия» човек съзнателно и съвсем конкретно се свързва с дявола, за да извършва свръхестествени действия и лъжечудеса, воден от користолюбие или честолюбие.

«Черната магия» използва «шестата и седмата книга на Мойсей» (които нямат нищо общо с библейския Мойсей – името е избрано с бесовска хитрост), древноиндийска вълшебна книга както и текстове като «Писма от небето», «Магическите сили в нас», «Петокнижието на Йоан» и други.

Махало. Сребърен часовник или друг предмет се използва като махало за определяне на диагнози при болни хора и назначаване на лечение. До махало се прибягва и при снимки, географски карти или дрехи, за да се разбере нещо за изчезнали хора или изгубени вещи.

Когато се търси вода, нефт и др. С лозови пръчки или железни прътове се определя къде има вода, скъпоценни камъни, нефт и минерали. Пръчката тук е магически предмет, както махалото.

Заклинания. Лечител въздейства на болни хора или животни с тайнствени заклинания. Някои заклеват себе си или другите с «трите имена на най-висшите», дори със стихове от Библията. Чрез внушение, муски или амулети те се опитват да лекуват или да предотвратяват болести. Използват заклинанията за потушаване на пожар, за спиране на кръвотечение, за премахване на брадавици, баят при «хващане на очи» и урочасване и т. н.

Магически методи на лечение. Лекуване по телефона с помощта на магнетизма в тялото на другия, чрез внушение и хипноза, както и суеверно приемане на хляба и виното от Господната вечеря.

Спиритизъм – общуване с душите на умрелите. Те се викат и с тях се разговаря чрез посредник – медиум. Особено опасен е добре прикритият „християнски“ вид спиритизъм, който включва религиозно пеене и молитви. Похлопването и въртенето на масичката по време на спиритическия сеанс се смята за „интересен експеримент“. Духовете отговарят чрез своята „азбука“. Правят им се „снимки“ или восъчни отпечатъци от лицата и крайниците им.

Лъжеучения и секти. Мнозина религиозни пророци разпространяват учения, в които се злоупотребява с Библията – божествените истини се смесват с езически суеверия. При това те се опират на „откровения“, които не са от Бога, но според тях са по-авторитетни от Свещеното Писание. Някои под прикритието на християнските учения използват демонични сили, за да изцеляват болни.

Последствията от подобни прегрешения

 

Този, който в нещастието си прибягва към описаните средства и лъжеучения, а не към помощта на живия Бог и Неговото Слово, прави сделка с дявола. Дали го знае, или не, иска ли да го знае, или не – връзката е установена! Единственото, което не знае такъв човек, е, че дяволът взема скъпо за такъв вид помощ…

Какви са последствията от тези ужасни грехове? Дори не е възможно да бъдат изброени! Изнервящо безпокойство, страхове, кошмари, натрапчиви мисли, депресии, не рядко се стига до самоубийство, гърчове, силна полова възбуда, която води до извращения, избухливост, която граничи с истерия и води до престъпления, хората чуват гласове, виждат светлини, изричат ужасни проклятия и богохулства; противят се на Божието Слово и молитвата, отвращават се от тях, изпадат в неверие, умопомрачение, оказват се обладани от демонични сили и в последна сметка стигат до ужасен край с неописуем страх пред смъртта. И никаква надежда…

Много болни страдат от последствията на суеверието и лекарите не могат да им помогнат, тъй като това не са органични заболявания, а резултат от окултни грехове.

Божието предупреждение

По най-сериозен начин Бог ни предупреждава за подобни грехове: «…да не си служите с гадания или предсказания…. да не се обръщате към врачовете на зли духове, нито към магьосниците; не ги издирвайте, за да се осквернявате чрез тях. И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му» (Лев. 19:26, 31; 20:6).

«Да няма сред теб някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магьосник, никакъв чородей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви; защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа». (Вт. 18:10-12).

«Приближи сега с баянията си и с многото си магьосничества, в които си се трудила от младостта си… Уморила си се в многото си съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците и прорицателите по новолунията и нека те избавят от това, което ще дойде върху теб! Ето, те ще бъдат като плява; огън ще ги изгори; няма да могат да се избавят от силата на пламъка, понеже той няма да бъде въглен да се стопли някой или огън, пред който да седне». (Ис. 47:12-14).

Голяма е опасността за всички, които са се занимавали или се занимават с подобни неща.

Божието Слово не ни оставя в неведение. В Посланието към галатяните 5:19-21 четем: «А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.»

В гласа на Господа от последните страници на Свещеното Писание има недвусмислено предупреждение: «А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт» (Откр. 21:8).

Има ли изход?

За да избегнете гнева на Бога, трябва да се покаете пред Божия Син, Господ Иисус Христос, за всичките си престъпления и грехове, като ги изброите поотделно всички с дълбоко отвращение. Вижте дали не сте потънали в суеверие. Разкрийте пред Господа цялото си минало и призовете името Му.

Сам Бог ще ви даде смелост за това. В Първото послание на Йоан 1:9 четем: «Ако изповядвате греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.»

Ако някога сте участвали в описаните зли дела, със силен глас се обърете към Господа в молитва с приблизително следните думи: «Господи Иисусе Христе, отричам се от дявола и всичките му тъмни дела и се предавам на Теб, Божия Син, Победителя на Голгота. Искам да бъда верен на Теб във вярата си и да Ти бъда послушен до края на своя живот. Амин.»

Неговото Слово ще ви ободри: «Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси» (Римл. 10:13).

Иисус Христос освобождава тези, които са в оковите на Сатана. Иисус Христос премахва оковите на суеверието и изгонва демоните. Той освобождава от страха от смъртта.

Нека се прослави Неговото име!

Практически съвети

Необходим ви е честен, открит разговор с духовен пастир. Търсете общение с Божиите деца.

Изгорете всички книги, хороскопи, календари, писма, магически средства и амулети, които сте използвали при греховното суеверие. Претърсете внимателно жилището си, за да не остане нищо от тези предмети.

Отделете време за всекидневно четене на Библията. Започнете от Евангелието на Лука и четете редовно, по възможност на глас. Преди четенето призовете името на Иисус Христос и искайте от Него просвещение чрез Светия Дух.

Иисус милосърдно ви чака. Не губете време напразно.

Паул Кине


СПОДЕЛИ