Уочман Ни
Четиво за2 мин.

Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране

II Пет. 1:10

 

Духовното богатство идва не чрез особени духовни дарби, които получаваме по време на специални събития, а чрез постоянното и продължително действие на Бога в нашия живот. Винаги ме е натъжавало да виждам братя и сестри, които са зависими от някакви преживявания. В периода от едно преживяване до друго техният живот с нищо не се различава от живота на заобикалящите ги езичници. Колко жалко е това!

Такива християни не са способни да натрупат духовни запаси. По време на поредния християнски лагер или конференция те получават временен заряд, а между тези събития живеят в постоянно поражение.

Много по-различен е животът на тези, които съзнателно приемат и се покоряват на водителството на Святия Дух. Своето духовно богатство те получават не „от време на време“, а посредством непрестанното действие на Божията благодат.

Един брат в Южен Китай имал оризово поле, разположено на планински склон. По време на суша той използвал водно колело, което се задвижвало от педали като при велосипедите. С него качвал вода от канала до своето поле. По-надолу по склона били разположени двете полета на неговия съсед. Една нощ съседът прокопал насипа, който отделял неговите полета от това на нашият брат, и цялата вода се изляла в неговите полета. Нашият брат поправил насипа и отново прекарал вода на полето си. Съседът отново прокопал насипа. И продължил да го прави – три или четири пъти.

Човекът решил да се посъветва с други християни как да постъпи в този случай: „Опитвах се да приемам всичко с търпение, не отмъщавах на съседа си, не правех скандали. Но дали това е правилно?“. Започнали да се молят и след молитвата един от християните казал: „Ако винаги правим само това, което е правилно, ще бъдем лоши християни. Трябва да правим много повече от това, което е правилно“.

Нашият брат бил много впечатлен от думите му. На следващата сутрин той прекарал вода до полетата на своя съсед, а след обяд – на своето поле.

Съседът бил толкова поразен от постъпката на този брат, че решил да разбере какво стои зад нея. И станал християнин.

Правилно и неправилно – това е начинът за вземане на решения при митарите и грешниците. В нашия християнски живот не трябва да се ръководим от този принцип, а от послушанието на Иисус Христос.

Уочман Ни

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 4/2022 <<<


СПОДЕЛИ