Михаил Черенков
Четиво за4 мин.

Пазете се… от заблуждението на беззаконниците… но растете в благодат и познаване на Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Апостол Петър (2 Петрово 3:17-18)

 

Третата глава на Второто послание на апостол Петър е една от любимите ми. Научих я още като дете по съвета на баба ми. Моята баба не само четеше Библията, но и запомняше много глави и дори цели книги. Тя привлече вниманието ми върху тази глава и оттогава думите на апостол Петър ме съпровождат през целия ми живот.

За какво се говори в тази глава? За това, какво ще стане с този свят. Още от първия прочит детското ми въображение беше увлечено от картините на бъдещето. Идващата разруха ме вълнуваше до трепет, обещанията за ново небе и нова земя ми даваха надежда.

Заедно с това вниманието ми се фокусираше върху лъжците и „подигравачите“, които ще се появят в последното време. В падналия свят лъжата има своята притегателна сила. Не е задължително да се съгласяваш с нея, достатъчно е да ѝ обърнеш внимание и тя те увлича. Моят детски интерес незабелязано се измести от апостолите към лъжците. За какво толкова говорят, къде се крие техният успех, къде е интригата и сензацията? И някак изпусках първостепенното в думите на апостола, написани, „за да си спомните думите, изпреди казани от светите пророци, и заповедта на Господа и Спасителя, предадена от вашите апостоли“ (2 Петрово 3:2).

Всичко започва оттук! В това се състои „чистият смисъл“ – да се хванем за здравото учение и да израстваме в познаването на Господ. Само така можем да се опазим от съблазните и заблудите – като не се увличаме от тяхното съдържание и не ги разнищваме, а се отвращаваме от тях. Този, който е увлечен от Господа и познаването на Него, няма да се интересува от заблудите на този свят.

В края на главата, като обобщение, апостолът отбелязва следната мисъл: „Вие, прочее, възлюбени, като знаете това от по-рано, пазете се да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодат и познаване на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нему слава и сега, и в ден вечний“ (ст. 17-18).

С други думи вие вече сте утвърдени и предупредени, затова не трябва да бъдете учудени и увлечени от нищо друго освен познаването на Бога.

Това наставление от апостола е много важно: като знаем за опасността на заблудите, да се съсредоточим върху главното – израстването в благодатта и познаването на Господ.

Ако видим и приемем тази главна мисъл, нашето внимание няма да бъде насочено върху това, което ще говорят новите и най-новите лъжепророци, или върху това, че земният ред се руши пред очите ни. Нашето внимание ще бъде заето с въпроса: „И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят?“ (ст. 11-12).

Затова апостол Петър съветва да насочим вниманието си върху собственото ни състояние: „Затуй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни“ (ст. 14).

Как на фона на всички идващи съблазни и разруха, заблуди и ужаси да останем неосквернени и непорочни, да не бъдем „увлечени от заблуждението на беззаконниците“ и „да не отпаднем от твърдостта си“ (ст. 17)? Като „растем в благодат и познаване на Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа“ (ст. 18)!

Изминаха тридесет и две години, откакто за пръв път прочетох с баба ми тази глава. През тези години видяхме много заблуди и съблазни, подигравачи и лъжепророци.

Имаше немалко войни и конфликти, глад и мор. Светът се рушеше, Божието царство се приближаваше. Като поглеждам назад, съжалявам за всеки ден и миг в живота ми, които са били изпълнени с нещо друго вместо с израстване в благодатта и познаването на Господ. Сега ме интересува не какво ще стане с този свят, а какво Бог иска да каже посредством тези събития – на какво да ни научи, за какво да ни подготви, в какво да ни промени. Ако го изгубим от поглед, ще ни бъде трудно да се справим със страха и да се противопоставим на заблудите.

Израстването в благодатта и познаването на Господ не е допълнително занимание, а е първото условие за нашата вяра и вярност.

„Нему слава и сега, и в ден вечний. Амин“ (ст. 18).

Михаил Черенков

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 4/2022 <<<


СПОДЕЛИ