списание "Вера и жизнь"
Четиво за3 мин

В наши дни, също както по време на книжниците и фарисеите, мнозина се стремят „да Го погубят”, да изкоренят от човешкото съзнание всяка мисъл за Него. Но може да се каже уверено, че всички тези „погубители” са обречени на поражение и провал.

Преди двадесет века Божият Син става Човешки Син и днес, при залеза на всемирната човешка история Христос както винаги остава централна Личност в нея. Да унищожиш Христос, да Го лишиш от отреденото Му в историята място е също толкова немислимо, колкото е невъзможно да премахнеш слънцето от небосвода или да угасиш съзвездието Орион.

„Дадена Ми е всяка власт на небето и на земята” – казва Христос и в продължение на 20 века се убеждаваме в това, че Неговата власт над хората наистина е власт на вечно жива Личност. Да се усъмниш в божествеността на Христос, означава да се усъмниш в самото наличие на световна история.

Обичайното негодуване, с което хората отвръщат на предявяваните от Христос изисквания, само потвърждава неведнъж доказания факт, че зад християнството стои не човешка, а Божия сила. Помислете само: нито лукавите мъдрувания на философите, нито логичните доводи на скептиците, враговете и критиците на християнството, нито силите на ада са могли да преградят пътя на истинското християнство. Властта на Христос и благотворното й влияние върху цялото човечество е очевидното за всички чудо в историята.

Христос променя същността на човека, преобразява характера му, прави го неузнаваем – много по-добър, отколкото е бил преди. Защо никой освен Христос не притежава такава всемогъща духовна власт? На този въпрос скептиците нямат отговор. „Който е в Христос, е ново творение” – това е факт, който скептиците не могат нито да обяснят, нито да отхвърлят.

Изобразен по страниците на новозаветното Писание, гравиран върху живите скрижали в сърцата на милиони вярващи християни, звучащ в победните песнопения на християнската Църква, втъкан във всички клетки на истински цивилизования живот, Христос е всемогъщ във всички проявления на човечеството. Той присъства дори в незабележимите детайли на нашия християнски бит.

Да бъде погубен?! Абсолютно немислимо и невъзможно!

Кой може да унищожи духовния опит на милиони хора, които са изживели земния си живот с Христос и са се уповавали на предстоящата вечност с Него? Кой е способен да изкорени името Му от сърцата на милиони хора, новородени духовно, които живеят с вяра в Христос, които Му се покланят и Му служат?

Христос, Който е преодолял коварните замисли през тъмните векове на езичеството, юдейството, папството и атеистичната диктатура, със сигурност няма да се спре и пред барикадите, издигнати от съвременните Му врагове.

По заповед на Птоломей, основател на династия владетели на Египет, архитектът Состат издига великолепно здание. Властникът заповядва на фасадата да бъде изписано неговото име. Архитектът не може да се примири с мисълта, че цялата слава за строежа ще принадлежи на човек, който освен пари не е вложил нищо в това величествено и гениално съоръжение. Какво прави Состат? Той заповядва на работниците да „увековечат” името на царя с големи букви, изработени от гипс, а под тях да гравират с резец върху камъка неговото име. Минават векове. Гипсовите букви с цялата позлатена украса избледняват и се начупват, но името на гениалния архитект „гледа” всеки минувач с очите на вечността. Няма ли да стане същото с всички знаменити „стълбове” и „строители” на Църквата? Времето безпощадно ще изтрие имената им, но никой няма да може да изтрие името на Този, на Когото са служили, защото е невъзможно да бъде изтрито името на Иисус Христос.

Сам „Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца!” (Рим. 2:9-11).

Този, който отхвърля Христовото име сега, без съмнение ще трябва да изповяда това име в бъдещето. Но ако го остави за после, ще произнесе за себе си смъртна присъда завинаги.

Читателю, помисли за това! Покай се и приеми Господ Иисус Христос като свой Спасител сега и според Неговото Слово ще наследиш вечен живот.

списание „Вера и жизнь“


СПОДЕЛИ