Никола Велимирович
Четиво за3 мин.
za krizata v sveta

През 1929 г. след борсовия крах в Ню Йорк светът е разтърсен от глобална икономическа криза, продължила до средата на трийсетте години. Като срива из основи икономиката на САЩ  и развитите страни от Западна Европа, кризата  довежда до упадък и стопанския живот на много други страни. Десетки милиони хора загубват работата си, оказват се под прага на бедността, парализират се производството, търговията, строителството, затворени са хиляди банки… Размишленията за тази икономическа катастрофа, изложени в едно от писмата на светителя Никола Сръбски (Велимирович), днес придобиват особена актуалност.

Питаш ме, Божи човече, откъде произхожда сегашната криза и какво означава тя. Кой съм аз, че искаш да узнаеш от мен такава велика тайна? Св. Григорий Богослов е казал: „Говори, ако у теб има нещо, което да превъзхожда мълчанието.“ И макар да смятам мълчанието за по-високо от всяка реч, от любов към теб ще ти напиша какво мисля по този въпрос.

Думата криза е гръцка (κρίσις) и означава „съд“.

В Свещеното Писание тя се употребява многократно. Например псалмопевецът казва: „Затова нечестивците не ще устоят на съда” (Пс. 1:5 СИ). Другаде добавя: „Милост и съд ще възпявам; Тебе, Господи, ще пея” (Пс. 100:1 СИ). Сам Спасителят казва, че „Отец … целия съд предаде на Сина” (Йоан 5:22 СИ) и по-нататък продължава: „Сега е съд над този свят” (12:31 СИ). И св. ап. Петър в първото си съборно Послание пише: „Защото време е да почне съдът от Божия дом” (4:17).

Замени думата „съд“ с „криза“ и чети: „Затова нечестивите не ще устоят при криза… Милост и криза ще възпявам… Господ изпраща криза на всекиго… Сега е криза над този свят… Време е да почне кризата от Божия дом.“

До неотдавна европейските народи употребяваха вместо „криза“ думата „съд“, когато ги постигаше някакво нещастие. Сега старата дума е заменена с нова, разбираемата – с неразбираема. Когато настъпваше суша, хората казваха: „Съд Божи!“ Щом дойдеше война или мор, пак: „Съд Божи!“ Случеше ли се наводнение, земетресение, нападнеха ли скакалци нивите, отново: „Съд Божи!“ Това означава криза, предизвикана от засушаване, наводнение, война, мор и т.н. И сегашните финансови и икономически несгоди народът разбира като съд Божи, но не ги нарича съд, а криза, та бедата да стане по-голяма чрез неразбирането й. Когато се употребяваше разбираемата дума „съд”, беше известна и причината за настъпилата беда. Известен беше и Съдията, Който е допуснал тази беда, и най-сетне известна беше целта, с която тя е допусната. А откакто започна да се употребява думата „криза”, никой не може да обясни нито защо, нито от кого, нито за какво е допусната тя.

Тази е единствената разлика между днешната криза и кризата, причинена от суша, наводнения, войни, глад, нападения на скакалци и други бедствия.

Питаш ме за причината на сегашната криза или, по-точно казано, на сегашния съд Божи. Тя винаги е била една и съща: човешкото богоотстъпничество. Именно грехът на богоотстъпничеството е породил тази криза и Бог я е допуснал, за да се опомнят хората, да станат по-духовни и да се върнат при Него.

За съвременните грехове подобава и съвременна криза. Наистина Бог използва съвременни средства, за да накаже съвременните хора. Той удря по банките, борсите, финансите и валутата. Преобръща масите на менячите на пари по целия свят, както някога в Йерусалимския храм. Създава небивала паника сред търговците и менячите и те се надигат, борят се, вълнуват се, плашат се. И всичко това само и само да се пробудят и опомнят гордите глави на европейските и американските мъдреци. Лишени от материална осигуреност, те биха мислили повече за своите души, биха осъзнали своите беззакония и биха се поклонили на Всевишния, живия Бог.

Дълго ли ще продължи кризата? Докато не се промени духът на хората, докато гордите виновници за тази криза не се преклонят пред Всемогъщия, докато хората не се досетят да преведат неразбираемата дума „криза“ на своя език и не възкликнат с въздишка на покаяние: „Съд Божи!”

Казвай и ти, честни отче, „съд Божи“ вместо „криза“ и всичко ще ти стане ясно.

Привет и мир от Господ!

Никола Велимирович


СПОДЕЛИ