Сергей Дебелински
Четиво за8 мин.

И ето един момък се доближи и Му рече: „Учителю, благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?” А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.” Казва Му: „Кои?” А Иисус рече: „Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си.” Момъкът Му казва: „Всичко това съм опазил от младини. Какво още ми не достига?” Иисус му рече: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; тогава ела и върви след Мене.” Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

Мат. 19:16-22, СИ.

 

Христос очаква целия ни живот да бъде посветен на Него. Не го удовлетворява посвещение наполовина. Не очаква да делим с някого любовта си към Него. А иска да влезем в небесното царство, да имаме живот, при това изобилен. Нека да видим няколко от грешките на младежа, който пренебрегва пълното посвещение, като остава само със своята религиозност, а тя не удовлетворява самия него и не радва Христос. Важно е да извлечем оттук истини за своя живот, за да не завърши той печално, както става с богатия младеж.

1. Посветеният човек има мечта: «Какво добро да сторя, за да имам живот вечен?» Мечта за цял живот! Психолози твърдят, че успелите хора през повече от 70% от времето си мислят за бъдещето. Неудачниците през 90% от времето си си спомнят за събития от миналото. Механикът чудак Хенри Форд, на когото се присмивали съседите му, докато гледали как се опитва да майстори нещо с купчина желязо, мечтаел за автомобил. И купчината желязо станала автомобил! Маргарет Тачър от дете мечтаела да бъде политик, а Майка Тереза да помага на всички нуждаещи се…

Вие имате ли мечта? Всеки човек мечтае за нещо различно – моят дом, моята лимузина, моят аквариум, моят басейн, моят компютър, моята вила, дървото на моето щастие, мир, покой, блаженство. В тълковните речници най-често определят мечтата като въображение на картина, игра на мисълта, нереална измислица, видение.

Но не е ли свързана с нея вярата, която е «жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда»? (Евр. 11:1). Авраам отначало не вижда Обещаната земя, но живее с мисълта за нея. Не вижда и потомците си, но като гледа звездното небе, си ги представя. По-късно, когато вече живее в Обещаната земя като в чужда, той „очаква града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог” (Евр.11:10). Мойсей води избрания Божи народ към земя, която не е виждал. Давид живее с мечта да укрепи царството на Израил и да усмири всичките му врагове. Пророците в най-тежките периоди от историята живеят с мечта да възстановят царството на Израил и поклонението пред Бога – дори да Му се покланят и всичките езически народи (Мал. 1:16). Народът от времето на Иисус Христос живее с мечта за Месия, Спасител. Църквата живее с мечта за пришествието на Спасителя си…

С какво е свързана вашата мечта? Със земните представи за щастие?! Представи, които формира безбожният свят чрез телевизионни сериали, реклама, примери за успели хора, които не издигат човека по-високо от комфорта на тялото. Такава е мечтата на нестабилна основа – както и всичко земно, – която може да се разруши всеки момент, особено точно когато мислиш, че си я постигнал. А мечтата на изброените в Послание към евреите герои има непоклатима основа – Словото на Бога, при Когото не остава безсилна дума. Мечтата на младежа от Евангелието на Матей вероятно е свързана предимно със земното, тъй като той не приема думите на Иисус. Имате ли мечта, с какво е свързана тя и на какво е основана?

За мечтата си трябва да се бориш! Младежът има мечта, но се бори за нея до определен момент! А Авраам, Мойсей, Иисус Навин, Давид и другите се сражават за осъществяването на своята мечта, тъй като винаги има препятствия по пътя към осъществяването на една мечта. Ще ви разкажа историята за момчето Монти. Когато той е на 16, учителят му дава задача да напише съчинение за това, какво иска да има, когато порасне. Монти отделя много часове, за да опише мечтата си. Той иска, когато порасне, да стане собственик на ранчо. И написва седем страници, като представя до най-дребни подробности ранчото с площ 200 акра, чертае план на всички постройки, конюшни и пътища. Прави дори план на къщата, която ще построи на площ 360 кв. м. На следващия ден предава съчинението си на учителя. След два дни учителят връща съчинението на Монти с една дебела червена двойка, под която пише: «Остани след часовете.» След часовете момчето отива при учителя и пита защо е получил двойка за съчинението си. Учителят отговаря:

– Защото такава мечта е неосъществима за момче като теб. Трябват ти много, прекалено много пари, за да имаш такова ранчо. А какви пари имаш ти? Никакви. Ти си от много бедно семейство. Нямаш никаква възможност да осъществиш мечтата си. Тя е неосъществима. Ето какво ще ти кажа. Отивай вкъщи и напиши друго съчинение за друга, по-реалистична мечта и аз ще ти пиша друга оценка.

Монти се връща вкъщи и иска съвет от баща си. Ето какво чува:

–  Сине, тук не мога да ти помогна. Мисля, че това трябва да бъде твое решение и имам чувството, че то ще бъде наистина важно за теб.

Момчето обмисля думите на баща си цяла седмица. Накрая връща на учителя същото съчинение и казва:

– Вие не променяйте двойката, а аз няма да променя мечтата си.

Минават години. Монти отдавна е завършил училище, станал е зрял човек. Той разказва тази история и като се обръща към слушателите си, казва:

– Сега вие седите в моята къща с площ 360 кв. м, която е в средата на моето ранчо с площ 200 акра. А онова съчинение виси в рамка над камината. Но най-удивителната част от тази история е, че преди две години същият учител доведе тук 30 свои ученици и те лагеруваха цяла седмица в моето ранчо. Преди да отпътува, учителят каза: «Слушай, Монти, мога да споделя с теб нещо сега. Когато ти учеше при мен, бях нещо като крадец на мечти. Страшно съжалявам, че тогава откраднах доста детски мечти. Но много се радвам, че ти си събрал смелост да отстояваш своята мечта.»

Трябва да се борим за мечтите си!!!

Това е невъзможно – казва причината.

Това е безразсъдно – казва опитът.

Това е болезнено – казва гордостта.

Пробвай – казва мечтата.

Необходима е вяра, за да живееш със своята мечта. Господ казва: „Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш” (Йер. 33:3).

 

2. «Отиде си натъжен, защото имаше много имот.» Посветеният човек има правилни приоритети в живота. Посветеността е дълбоко осмислено разбиране на жизнените приоритети. Това е не просто да ходиш на църква, не просто да се молиш навреме, не просто да вършиш определени правилни неща. Посветеността е да знаеш точно какво е за теб първостепенно важно, а какво е по-малко значимо.

Имате ли приоритети в живота си? Когато ни питат за нашите приоритети, често започваме да изброяваме: благовестие, поклонение, лични отношения с Бога, семейство, приятели, неделно училище, пари и т.н. Но ако един човек има толкова много приоритети, значи всъщност няма приоритети! А ако ги няма, няма посветеност, значи сърцето му се разкъсва между много неща, както и целият му живот. Приоритетите определят живота ни, «защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти» (Мат. 6:21).

Правилни ли са вашите приоритети? Богатият младеж има приоритети, но те са неправилно подредени. Трябва да отделим главните неща от второстепенните и никога да не бъркаме мястото им.

Свързани ли са вашите приоритети с Христос? Или материалното е погълнало всичко, засенчило е пътя на Христос? Нека Бог да даде на всеки от нас ясно разбиране за тази истина: да търсим преди всичко ценностите на Божието царство.

 

3. «Раздай… ела и върви след Мене!» Посветеният човек разбира различните моменти в живота си! Времето е четвъртото измерение. И ако първите три все някак зависят от теб, четвъртото не зависи. Как тогава да се отнасяме към него? Времето на живота отминава толкова бързо. Човек прекарва 25 % от живота в сън, 20 % в работа, 5 % в хранене, 5 % в ремонт, 5 % не прави нищо, 10% за път, 5% за хигиена, за разговори – 10%, за лечение 10%, за изпълнение на съпружеските задължения 5%. ЖИВЕЙ ВИНАГИ 100%! Повечето хора живеят така, сякаш никога няма да умрат, а умират така, все едно никога не са живели. Периодите на живота. Богатият младеж не разбира своето време. Еклисиаст казва: «Има време за…». При младежа е дошло време да дава, а той не разбира това. Бог му е дал възможност да натрупа богатство! А с каква цел? Бог е дал много на всеки от нас: здраве, мъдрост, възможности… Ние сме богати! А как ще се разпоредим с това богатство? Но за всичко има време. Мъдростта е в това, да вършиш правилните неща в правилното време и на правилното място. «Значимостта на всяко дело се определя от това, в какъв контекст се извършва то.» Когато се появяват възможности, е късно да се подготвяш за тях. Вече трябва да бъдеш готов, за да използваш шанса. Късно е да строиш ковчег, когато дъждът вече вали. Изпуснал си времето.

И така Господ очаква хората, които Го следват, да бъдат посветени, да имат мечта, свързана с небето, да се борят за осъществяването й, да имат правилни приоритети и добре да разбират времето и контекста на живота си.

 

Помнете, че вашите желания са единственият локомотив, който ще ви отведе във вашето бъдеще, при това на онази гара, която е необходима точно на вас, а не на някой друг.

 

Сергей Дебелински


СПОДЕЛИ