kandidatstudentska kampania

Здравейте, приятели,

На 2.07.2012 г. започва кандидатстудентската кампания за новата учебна година в Богословския колеж към фондация „Светлина на Балканите“. Записванията продължават до 31.08.2012 г.

Обучението в колежа е три години и студентите завършват с образователно-квалификационна степен бакалавър по богословие. Занятията в София се провеждат в офиса на църквата „Св. Павел“, вечер, от 18:30 ч. и траят три астрономически часа – всеки работен ден без сряда, когато има молитвено събрание. Целта на това вечерно обучение е колежаните да могат да работят през деня или да следват в други учебни заведения.

Формите на обучение в колежа са две – редовна и задочна. В София засега формата е редовна, а в Русе и Сливен има центрове за задочно обучение. Там преподавателите пътуват всеки петък вечер и събота (в Сливен) и веднъж в месеца пак за петък и събота (в Русе).

Възможно е също така да се провежда и дистанционно обучение – чрез интернет. Така, ако в някой друг град се съберат желаещи да се обучават в колежа, това може да стане отново в петък и събота, като лекциите се преподават по скайп, а студентите имат възможност да задават въпроси и да влизат в диалог по учебния материал.

Студентите в София, които започнаха обучението си през януари 2011 г. и през септември 2011 г., продължават занятията вече във втори курс.

Новата учебна година започва на 3.09.2012 г., когато ще има тържествено откриване, на което са поканени преподавателите, новоприетите студенти и колежаните от втори курс.

Колежът към фондация „Светлина на Балканите“ предоставя богословско образование на високо ниво, с квалифицирани преподаватели – магистри по богословие – и учебни дисциплини, необходими за признаването на степента бакалавър по богословие. Но най-голямото предимство на този колеж е обучението на студентите в благочестие, чистота и смирен живот пред Бога. Защото само ако се научат да се покоряват напълно на своя Господ, те ще придобият авторитет от Него, за да станат силни личности, способни да влияят на обществото, в което живеят, като довеждат хора в Божието царство, устояват в изпитанията на живота и се противопоставят на все по-пагубните атаки от демоничния свят.

Ето и необходимите документи за кандидатстване:

– молба, попълнена електронно, която можете да изтеглите от сайта на БХБЦ

– автобиография с кратко свидетелство как и кога сте повярвали

– копие от диплома за завършено средно или висше образование

– 2 снимки за документи

– студентска книжка, ако сте приети.

Обучението в богословския колеж към фондация „Светлина на Балканите“ е напълно безплатно.

Повече информация за учебния процес, програмите, преподавателите и останалите дейности в колежа можете на намерите на сайта на БХБЦ – www.bhbc.bg/college

За контакти

Люба Никифорова, завеждащ Учебен отдел в колежа –  lnikiforova@abv.bg


СПОДЕЛИ