Йордан Пеянски
Четиво за2 мин.

Поддържам сайт със стотици богословски статии, но при него са най- многобройни посещенията по ключови думи, свързани с окултизма – хората търсят „клетви“, „магии“, „уроки“ в пъти повече, отколкото всяка друга тема, отразена на сайта.

Сигурно някои се интересуват от окултизма само от нездраво любопитство, но са твърде много и пострадалите от магии, клетви, урочасвания и т.н., които продължават да търсят начин да се избавят от своите сериозни проблеми.

Нека видим какво всъщност е окултизмът:

Окултизъм (лат. occultus – скрит, таен) – общо обозначение за всички теории, практики и ритуали, които са основани на особено езотерично познание, свързано със света на духовете. Включва езичество, сатанизъм, повечето нетрадиционни лечения, източни религии, гадания, магии и много други.

Имам право да пиша по тази тема, защото едва оживях след петнадесет зловещи години под гнета на черната магия. С близките ми все по-отчаяно се надявахме на помощ от лекари, окултисти (каква ирония!) и всякакви светски и религиозни институции. Година след година търсене, докато стигнахме до пълно отчаяние. Именно тогава се оказах готов да чуя увещанията на вярващи хора, които отдавна опитваха да ме насочат към единствения изход.

Този „Прозорец“ не е само за онези, които са на път да загубят надежда, че някой е способен да им помогне да си върнат психо-духовната свобода, а и за всеки, който за първи път чува великото обещание на Иисус Христос – Единствения, Който има правомощия да го даде:

„Духът Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам онези, които имат съкрушени сърца, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените“ (Лука 4:18-19).

Иисус и днес извършва същото освободително дело, защото само Той има власт да прогонва злите духове, които стоят зад окултните теории и практики. И Господ прави това главно чрез Своята жива Църква и чрез онези, които познават истината и изпълняват Неговата воля – духовно новородени свещенослужители и вярващи.

Освен че показваме истинското лице на сатана и окултизма, от редакцията сме готови да насочим хората, търсещи духовна свобода, към опитни служители, които могат да помогнат на практика. Координати ще намерите в края на списанието.

>>> Благодатно време с новия брой! <<<

 

Много материали, посветени на библейския възглед за окултизма и освобождението от него, ще откриете на 

>>> www.bhbc.bg/okultizam occultism

А как Бог ме освободи от черната магия – във видеото тук <<<

 

Йордан Пеянски

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2020 <<<


СПОДЕЛИ