еп. Иван Вълков
Четиво за9 мин.

Скъпи братя и сестри, скъпи приятели, скъпи сънародници, честита Нова година!

Нека Ви поздравя с още една благополучно изминала година! Година на успехи и неуспехи, на препъвания и ставане. Година, на проява на Божията милост към нас която не се заслужава, а се дарява от много милостивият Отец Небесен.

В предпразнични новогодишни дни в различни общини и институции се канят победителите в определена област, в спорта, в науката, в изкуството и други сфери на живота. На тях им се връчват почетни грамоти и други награди.    Те са времени и бързо се забравят но има една награда невидима която се дава от Господаря на света. Той също кани своите верни слуги и им казва думи които не се забравят. Те остават дълбоко в сърцето на чуващи ги подобно как то Мария сложи думите на Ангела дълбоко в сърцето си. Те звучат така: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.(Мат.25:21) Да влезеш не в двореца или президентството, не и в парламента и други обществени места. В радостта на господаря си. Което значи дълбоко удовлетворение и съвършен мир  и покой в душата ти. Че си изпълнил волята на Господаря си,  не пуснахме ръце, не тръгнахме по течението след съблазните и изкушенията, но се съпротивявахме на останалата злоба в нас и злото около нас, както и на неговия източник – демоничния свят. Творих ме това което беше угодно на Него, според силите си, възможностите си, отговорностите си.

В настъпващата 2020 г. ни очакват не късмет и случайност, а поредни спечелени битки, победи в Неговото Име, и в това сме твърди и непоколебими. Нека си спомним наставлението на цар Давид към сина му Соломон: „Бъди твърд и мъжествен и се залови за работа; не бой се и не се плаши, защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; Той няма да отстъпи от тебе и няма да те остави, докато не свършиш цялата нужна работа по дома Господен“ (1 Лет. 28:20). 

Всички новородени християни чакат завръщането на Господаря си. Бих желал нашата готовност да се изрази не в нашето  пасивно очакване, а в активно служение. Така че Той да ни свари на духовната нива както и илюстрира това в своята притча. А Господ рече: кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. (Лук.12:42-44)

И така: Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени! (Лук.12:35)

Ваш Иван Вълков,

епископ на БХБЦ


  • Свързани теми
  • 2015
СПОДЕЛИ