Йордан Пеянски
Четиво за2 мин.

     Ще започна с нещо лично – докато пиша това, си спомням 2001 година, когато описаните в схемата пред Вас духовни процеси се случваха и в дълбините на моето сърце. Тогава, в блаженото начало на вярата ми, колко блага вест беше да разбера, че има Спасител и за мене! Колко удивително бе преображението, което Иисус извърши у грешник като мене, след като четвърт век и аз бях брулен от греха и демоните. Каква велика, цялостна и вечна промяна бе славното рождение свише, което по милост Божия преживях и аз!
     Затова мога да говоря за благата вест като човек, за когото тя беше, е и ще бъде навеки най-сладкото нещо, което някога е вкусвала душата му!
     А ти, драги приятелю, можеш ли да разкажеш за момента, когато си преживял описаното в схемата, в резултат на което Бог напълно е преобразил тебе и живота ти? За момента, когато твоят грях е бил простен и премахнат завинаги, когато твоето вътрешно естество е преживяло такъв обрат, че мъртвият ти човешки дух е бил съживен, а твоето тяло от жесток господар ден след ден се е превръщало във все по-послушен слуга на душата ти. Когато животът ти е станал съвсем различен, защото истинското покаяние е пълно обръщане, а не лека промяна на посоката.
     Можеш ли да разкажеш за момента, когато душата ти се е прилепила към Бога и си придобил увереността, че Той, и само Той има истинска значимост в твоя живот?
Освен мене такова преживяване са имали милиони обикновени хора през вековете, но според Библията останалите трилиони грешни души, така и непожелали да слязат от трона на своето въображаемо царуване, точно в този момент с ужас очакват присъдата си в ада.
     Ако не си в състояние да докажеш, че всички тези промени са се случили и при тебе, ти се намираш в смъртна опасност, от която може да те избави само приемането на благата вест за спасение чрез вяра в Христос.
     Именно на тази тема е посветено списанието, което държиш в ръцете си. Прочети го внимателно и последвай съвета в края му, защото не са много златните шансове да чуеш така ясно най-прекрасната вест в живота ти. Ако обаче пропилееш всички тях, ще дойде ред на най-горчивата…
     Благодатно време с новия брой!

Йордан Пеянски

 

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2022 <<<

 


СПОДЕЛИ