Светлана Григорова
Четиво за2 мин

“Две злини стори Моят народ: изоставиха Мен, извора на живите води, и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода.”

Йер. 2:13

 

Лев Толстой в романа си “Ана Каренина” пише: “Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему.”

Но през последните години една все по-голяма група семейства си приличат по нещастието си. Те са на хора, зависими от алкохол, наркотици, цигари и всякакви други психоактивни вещества.

Жертви в тях са не само зависимите, но и всички членове: едните видими, другите – не. Ако в семейство има алкохолик, болно е цялото семейство, при това роднините на този човек понякога боледуват по-тежко от самия него.Той е зависим от алкохола, те – от неговото непредвидимо и опасно поведение. Ето защо психологията ги определя като “съзависими”. Повече за това ще прочетете в статията “Съзависимост” на Ирина Дячкова.

Общото между всички съществуващи зависимости е отклонението от физиологичното равновесие в организма и измененията в психиката. Болестта се развива при редовна и продължителна употреба на веществото. Началото слага самият човек, като избира към какво ще се пристрасти. Краят обаче не идва, когато той пожелае. Духовната същност на зависимостта и пътят за освобождаване от нея се проследяват в статиите “Капанът на пушенето” от Иван Вълков и “Да обърнеш пирамидата” от Павел Никора. Практическата страна на процеса е разгледана в материала “Християнската програма Дванадесет стъпки”.

Според руския православен свещеник Александър Мен основната причина за масовото разпространение на алкохолизма и наркоманията в бившите социалистически страни през последния век е духовният вакуум, възникнал през годините на атеизма. Повече ще прочетете в неговата статия “Познанието за добро и зло”. Проблемът обаче ще се задълбочава, докато не се върнем при Този, Който може да запълни вакуума и да удовлетвори всички търсения на човешката душа. В противен случай ще го запълваме с всякакви заместители, неспособни да дадат отговор на понякога неосъзнатия човешки копнеж по Бога.

Светлана Григорова


СПОДЕЛИ