сп. „Вера и жизнь“
Четиво за2 мин.

Ти, Боже… изведе Твоя народ Израил от Египетската земя със знамения и чудеса, със силна ръка и простряна мишца.

Йеремия 32:21

 

 

Преди няколко години в горещ летен ден едно малко момче в Южна Флорида решило да поплува в езерото зад дома си. То бързало да се потопи в студената вода и изтичало през задната врата на къщата, като хвърлило на брега дрехите си. И полетяло към водата, без да забележи, че недалече от него плува огромен крокодил.

Майка му била в кухнята и го гледала през прозореца. Изведнъж тя видяла крокодила да се приближава към сина ѝ. В пристъп на страх жената се втурнала към водата, като крещяла с всички сили на момчето. Когато чуло гласа й, детето се разтревожило и се обърнало, за да доплува до майка си. Но било твърде късно. Почти стигнало до нея, когато крокодилът го достигнал.

Майката стояла на пристана и успяла да хване сина си за ръцете точно когато крокодилът го сграбчил за краката. Започнала ожесточена борба. Крокодилът бил много по-мощен от майката, но тя се борела с всички сили за живота на сина си. Огромната любов към момчето не ѝ давала да го пусне! По това време оттам минал един фермер. Като чул писъците, бързо слязъл от камиона си, прицелил се и застрелял крокодила.

Удивително е, че след дълги седмици в болницата момчето оцеляло. Краката му били целите в белези от ужасните зъби на хищника. А по ръцете му се виждали дълбоките следи от ноктите на майка му, която се била вкопчила здраво в любимия си син.

Журналистът, интервюирал момчето за инцидента, го попитал дали може да покаже своите белези. То повдигнало панталона си. А после с явна гордост казало:

– Но вижте и ръцете ми. Имам големи белези и по ръцете. Те са ми от мама, която през цялото време не ме пусна!

…Вие и аз можем да се сравним с това момче. Много от нас също имат белези. Не, не са ухапани от крокодили, а носят белези от своето болезнено минало, когато са били на прага на смъртта.

Но имаме и някои рани заради това, че Бог е отказал да ни пусне. В момента на най-тежките ви страдания Той е бил до вас, държал ви е здраво, като ви е спасил от най-страшната смърт – смъртта на душата ви – и ви е насочвал към пътя на спасението!

 

сп. „Вера и жизнь“

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 4/2020 <<<

 


СПОДЕЛИ