Никълс Удроу и Алекзандър Брукс
Четиво за3-4 мин.

Литературата за НЛО изобилства с разкази за „срещи“. Неочакваните контакти с екипажите на летящите чинии обикновено се осъществяват в пустинно място, където те съобщават на хората по телепатичен път нещо важно от рода на: „Земята е заплашена от саморазрушение“; „Ние идваме да помогнем, но не можем да започнем без вашата помощ“. Повечето от тези послания са обвързани с някои от най-известните мотиви в окултната литература: космическата еволюция, откровения, различни психически прояви и т.н. Понякога на човека, влязъл в контакт, се казва, че е избран да бъде ръководител и месия за всички, които по-късно ще му бъдат дадени за помощници. Обикновено той е избраният посредник за предстоящото общуване (по принцип то се осъществява телепатично) и е длъжен да предава информацията на всички, които „имат уши“. На практика все повече хора твърдят, че са били в контакт с НЛО.

Но най-драматичните и невероятни срещи са свързани с „похищенията“. В тези случаи окултният характер на всичко, което става, е много ясно изразен. Похитените изпадат в дълбок транс и впоследствие страдат от тежки психически травми. Твърдят, че са били на космически кораб, че са ги изследвали хуманоиди и след това са ги пуснали на свобода.

Всичко, което хората наблюдават при контактите с НЛО, изглежда не само странно, но и напълно необяснимо от гледна точка на науката и логиката. Ясно е също, че колкото по-близо до летящите обекти се оказва човекът, толкова по-тайнствени са явленията, които вижда. Елементът на странното и тайнственото събужда интереса ни и ни навежда на мисълта, че става дума за нещо неестествено. Така, като анализираме свързаните с НЛО странности, стигаме до хипотеза, която позволява да съберем на пръв поглед отделните аспекти на феномена в едно цяло. Тази хипотеза свежда явлението НЛО до действия на падналите и отхвърлени духове, които търсят общуване с хората на Земята.

Трябва да отбележим, че такава представа за НЛО имат не само християните. Ето например до какви изводи стига Лин Катое, която не е християнка. Като библиограф в Библиотеката на Американския конгрес тя проучва 1600 статии и книги, посветени на НЛО. Катое пише: „В множеството напълно правдоподобни съобщения за НЛО, публикувани в печата, има ярко изразени признаци на спиритични явления и демонична обладаност. С тези понятия отдавна са запознати богословите и парапсихолозите“.

Дори агностикът Джон Кил пише: „Демонологията не е изобретение на неколцина луди. Това е стара наука за демоните, които съществуват заедно с хората в хода на цялата човешка история. На тази тема са написани хиляди книги. Авторите на много от тях са богослови, учени, естествоизпитатели. Всеки изследовател в тази сфера има възможност да използва голям брой документирани факти. И описаните прояви напомнят много или дори напълно съвпадат с разказите за контакти с НЛО. Жертвите на демономанията имат същите медицински и емоционални симптоми, както хората при среща с НЛО“.

Библията не задоволява празното любопитство на хората за демоните, но ни дава ясна представа за сферата на тяхното влияние и за властта им. В библейския разказ (Изх. 7 – 11 гл.) действията на египетските чародеи не са представени като фокуси. Те явно манипулират материята и енергията, магиите им пораждат жаби и змии. И всичко това се възприема не като нещо извънредно, а като обичаен факт. Господ потвърждава, че властта и познанията на чародеите са напълно реални, но служат за съблазън. Разбира се, на тези окултни сили по Божията воля е сложен край (Изх. 12 – 13 гл.). В Библията обаче четем, че в „края на вековете“ човечеството отново ще се сблъска с безпрецедентни явления и прояви на свръхестествени сили. И подобно на чародействата в древността, те ще бъдат в най-висока степен реални, но в крайна сметка неистинни. Ще имат за цел хората да бъдат излъгани и съблазнени. Иисус казва за измамните пророци и месии: „Ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните“ (Мат. 24:24). Още по-конкретно предупреждава за това ап. Йоан, когато говори за реалността на общуването с духовете и за силата на изпращаните от тях изкушения, които подготвят пътя за антихриста (І Йоан 4:1-3).

 

Никълс Удроу и Алекзандър Брукс

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2020 <<<


СПОДЕЛИ