Светлана Григорова
Четиво за2 мин

Невинаги всичко е такова, каквото изглежда. Не всеки, който има вид на силен човек, е наистина силен и не всеки слаб е толкова слаб, колкото изглежда.

Една жена с крехко здраве призовава физически здрави мъже най-накрая да започнат да вършат работата, която тя вече се е изморила да върши вместо тях (вижте статията на Джана  Джесън „Родих се в резултат на аборт”). Силата на духа побеждава физическите недъзи и прави Джана наистина цялостна, пълноценна личност.

За разлика от нея днес има много яки мъже, жени и деца, които се правят на слаби, за да манипулират околните, като използват умело „слабостта” си за постигане на своите цели. Но по този хлъзгав път те често стигат до истинската слабост, която се изразява в разстройване на тяхната психика. Повече за това ще прочетете в статията на Зора Динчева „Изкушенията на слабостта”.

Ще се усъмните в натрапеното на обществото мнение за слабостта на християните, когато прочетете статиите „Човек! Това звучи… гордо!” от Марина Михайлова, „Лагерния лекар“ от неизвестен автор, „Сърце, отдадено на Бога” от Ани Александрова и „От сила в сила” на И. Проханов.

Силата на духа е по-важна от силата  на знанието, на уменията, от физическата сила, защото, когато ни налегнат прекалено трудни обстоятелства, когато стресът нанесе удар върху душата ни, всичко това не може да ни помогне. Единствено силата на духа, кайто намира опора в Бога, запазва нашите ум, чувства и воля. Силните, стресоустойчиви библейски личности са описани в статията на И. Вълков „Стреса”.

Ние не се раждаме силни по дух, по-скоро обратното, защото природата ни е като на Каин, първия братоубиец (вижте материала „Каин и ние”). Но можем да станем, ако бъдем едно със силния Бог, ако приемем Словото Му като ръководство за живота си и имаме свръхестествено общение с Него чрез молитва и чрез откровения от Него.

Честито Рождество Христово!

Светлана Григорова


СПОДЕЛИ