Неофит, патриарх на БПЦ
Четиво за2 мин

Скъпи чеда на Българската

православна църква,

 

За поредна година в центъра на София ще се проведе „София прайд“. В столицата ни отново ще станем свидетели на открита, натрапвана пропаганда и публична демонстрация на хомосексуализма като начин на живот.

Живеем във времена, когато нравствените ценности, които векове наред са били верен ориентир за хората, крепило на морала и спойка за обществото, лекомислено и целенасочено се подлагат на подмяна и отхвърляне, а казано е: „Горко на онези, които злото наричат добро и доброто – зло, тъмнината смятат за светлина, и светлината – за тъмнина!“ (Ис. 5:20).

От Бога, Който е сътворил човека като мъж и жена (Бит. 1:28), е даден и вложен нравствен закон: мъжът и жената да се свързват в свещения и благословен съюз на брака, мъжкото и женското начало да се съединяват и в това общение и единение в любовта да възрастват към съвършенство. Този модел на човешки взаимоотношения е фундаментален, а пренебрегването му води към духовна смърт – както за отделния човек като личност, така и за семейството и обществото.

Провъзгласяването на греха за норма и на пагубното – за добро, не е нещо ново за човечеството. В историята се наблюдават трагични повторения: във време на морална криза и упадък народите биват обхващани от користолюбие и греховни страсти, които изместват традиционните нравствени ценности и идеали, поразяват като с метастази здравето на обществото и неизбежно водят цивилизацията към нейния упадък.

Съвременното общество, откъснало се от християнските си корени, в стремежа си да бъде толерантно и хуманно, подменя разбирането за основни ценности като любов и свобода и нарича хомосексуалистите с нравствено неутрални изрази, например „сексуално малцинство” или „хора с различна сексуална ориентация”. Но да обичаш човека, да го цениш и уважаваш, не означава да бъдеш равнодушен към това, по какъв път върви той: истинен или лъжовен, към спасение или към погибел, към живот или към смърт.

Като се отнасяме с пастирска загриженост, отговорност и любов към хората с хомосексуални наклонности, както към всички чеда на Българската православна църква и целия български народ, решително се противопоставяме на опитите да се представи и наложи греховната тенденция като норма в нашето общество, като повод за гордост и пример за подражание.

Отправяме сърдечна молитва към всеблагия Бог, Който не иска смъртта на грешника, а – той да се отвърне от пътя си и да бъде жив (Йез. 33:11). Бог иска да даде покаяние и вразумление на всички, да им прости съгрешенията и да ги спаси по Своята велика милост и човеколюбие. Амин!

С любов и

загриженост

Неофит, патриарх на БПЦ


СПОДЕЛИ