сп. „Божий виноградник“
Четиво за2 мин.

Повече от две хилядолетия немалко хора задават постоянно един и същ въпрос: „Какъв е бил Иисус Христос? Кой е Иисус Христос?“.

В сферата на биологията – Той е заченат от Светия Дух.

В сферата на химията – Той превръща водата във вино.

Във физиката – Той опровергава Закона за гравитацията, като се възнася на небето.

В управлението или водачеството – Той казва, че е отличен Защитник, Княз на мира.

В икономиката – когато нахранва пет хиляди души с две риби и пет хляба, Той опровергава Закона за намаляващата възвръщаемост.

В медицината – Той изцелява болни и слепи без лекарства.

В религията – Той твърди, че никой няма да отиде при Отец освен чрез Сина.

В историята – Той е началото и краят.

И така, кой е Той?

Той е Иисус!

Тома не посмява да докосне раните на Христос, но възкликва, искрено съкрушен: „Господ мой и Бог мой!“. В отговор на своето признание той чува: „Ти повярва …“. Истинската вяра е правилно разбиране за същността на Христос: Той е Бог, облечен в човешка плът.

Мнозина дават свои отговори на въпроса за същността на Христос.

За атеистите Той е митична личност.

За сериозните историци – реален човек.

За евреите е национален герой.

За мюсюлманите – пророк.

За мормоните – един от Божите синове.

За йеховистите – архангел Михаил.

За индуистите – едно от въплъщенията на Кришна.

За толстоистите – учител по нравственост.

Всички тези вярвания обаче предлагат на хората „друг Иисус“. Да се ​​обърнеш към „друг Христос“, означава да се обърнеш към измамен дух, без надежда за спасение. Всички, които са спасени, напълно съзнателно повтарят след Тома: „Господ мой и Бог мой!“. Това признание им налага отговорността да се подчинят на господството на Христос, да бъдат Негови добри слуги. Апостол Павел обича да се нарича роб на Иисус Христос. Той признава, че Христос има право да разполага с живота му. Павел се труди на попрището на благовестието и изграждането на църкви до изтощение и въпреки това не се отказва от поверената му работа. Той изтърпява много беди и гонения, но не упреква Господ за скърбите, които е преживял. Апостолът не обсъжда плановете на своя Господар, защото е приел като свое основно призвание да изпълнява Неговата воля. Именно към такова разбиране за своето положение са призовани ​​християните:

„Така и вие, когато изпълните всичко, което ви е заповядано, казвайте: „Ние сме негодни слуги, защото извършихме това, което бяхме длъжни да извършим“ (Лука 17:10).

А лично за вас кой е Иисус Христос?

 

сп. „Божий виноградник“

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 4/2020 <<<

 


СПОДЕЛИ