сп. "Прозорец"
Четиво за3 мин

От онази удивителна нощ, когато тъмничният стражар извикал към Павел и Сила: „Какво трябва да направя, за да се спася?“ (Деян. 16:30), милиони хора задават този въпрос. Явно мнозина християни са изпълнени със съмнения и страхове за своето лично отношение към Бога и спасението. Но това не трябва да е така, защото в Словото Си Бог ни е дал множество доказателства за нашето спасение.

Обърнете внимание на следните доказателства за спасението на всеки, който е способен да потвърди това в живота си:

 

  1. Мога да имам увереност, че съм спасен, чрез свидетелството на Божия Дух за моето новораждане.

Бог изисква да се покая, да оставя греховете си, да се обърна към Него с цялото си сърце, да повярвам в Христос като мой Спасител и да изповядвам вярата си пред другите. Така всъщност приемам делото на Христос за моето спасение. Ето какво четем в Божието слово: „Който вярва в Божия Син, има свидетелството у себе си“ (I Йоан 5:10). „Самият Дух свидетелства на нашия дух, че сме Божи чеда“ (Римл. 8:16). „Който пази заповедите Му, пребъдва в Него и Той – в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал“ (I Йоан 3:24). Това вътрешно свидетелство е особено откровение от горе, то е над всички чувства!

 

  1. Мога да имам сигурност, че съм спасен, заради свидетелството на Божието слово.

 „Ако с устата си изповядваш Господ Иисус и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение“ (Римл. 10:9-10). „Който вярва в Сина, има вечен живот“ (Йоан 3:36). „Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има вечен живот“ (Йоан 6:47). „Това писах до вас, вярващите в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, и да вярвате в името на Божия Син“ (I Йоан 5:13). Колко недвусмислени са свидетелствата за спасението ми в Божието слово!

 

  1. Мога да бъда уверен, че съм спасен, защото обичам Божите деца.

„Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брат си, пребъдва в смърт“ (I Йоан 3:14). „Възлюбени, нека се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога“ (I Йоан 4:7). Такива са свидетелствата на Йоан – апостола на любовта! В неновороденото сърце няма любов към Божия народ, докато в сърцето на вярващия има гореща любов към неговите братя и сестри.

 

  1. Знам, че съм спасен, защото имам желание да изпълнявам Божите заповеди.

Грешниците не обичат Божите заповеди и ако някой ги спазва, то е, защото е принуден да го прави заради изискването на закона. Божите деца изпълняват заповедите на Бога с любов, радост и благоговение пред Христос. „По това разбираме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва: „Познах Го“, а не спазва заповедите Му, е лъжец и истината не е у него; а който спазва словото Му, у него наистина Божията любов е съвършена: по това разбираме, че сме в Него“ (I Йоан 2:3-5).

 

  1. Знам, че съм спасен, защото целият ми живот се промени.

„Който е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“ (II Кор. 5:17). „Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всеки, който върши правда, е роден от Него“ (I Йоан 2:29).

Чрез такава увереност в спасението в сърцето на вярващия се установява дълбок и постоянен мир.

 

сп. Прозорец

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 4/2019 <<<


СПОДЕЛИ