сп. „Вера и жизнь“
Четиво за6 мин.

Никой не може да избяга от последствията на греховете си. Няма човек на земята, който да съгреши и да не плати за греховете си под една или друга форма. Голямо безумие е да си въобразиш, че като вършиш неправда и зло, може да придобиеш нещо ценно. Едно е ясно: със своите грехове човек вреди на самия себе си.

Бъди сигурен, че греховете ти ще те намерят! Не можеш да избягаш от тях! Ще ти се наложи да страдаш поради греха, който смяташ да извършиш или вече си извършил. В Библията се казва: „Не се лъжете: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал. 6:7). Ако сложиш ръката си в огъня, несъмнено ще се изгориш. Така и тук – ако някой съгреши, ще си плати.

Можеш да избягаш от ръката на закона, но не си в състояние да се скриеш от последствията на греха си. Не можеш да избягаш от Божите закони. Няма място, където би могъл да се скриеш от наказанието за своя грях.

Грехът намира човека чрез общественото правосъдие

Като цяло хората, които са извършили престъпление, рано или късно са привлечени под отговорност. Някои успяват да се скрият за седмици, месеци или дори години, но в края на краищата ще си понесат наказанието.

Грехът ще те намери в собственото ти тяло

Между нравствеността и здравето съществува тясна връзка. Този, който върши грях, ще страда в тялото си. Грехът му ще го намери. В природните закони няма изключения.

Защо има толкова много мъже с болни тела и накърнен ум? Защо има толкова слаби и измъчени жени? Защото са изпитали върху себе си последствията на Божия закон, който са нарушили.

Дори такъв грях като гнева няма да премине безследно. Гневът нарушава правилното кръвообращение, храносмилателната система, разстройва мозъка и нервите, понякога води до парализа и смърт.

Приятелю, ако вършиш някакъв грях, спри и си спомни: той ще те намери!

Грехът ще те намери в собствения ти характер

Всеки грях поражда болест. Но да имаш болен характер, е много по-лошо от това, да имаш болно тяло. Не можеш да лъжеш, без това да осакатява твоя характер, твоята душа. Или смяташ, че можеш да излъжеш другия с пари и да станеш по-добър? Когато искаш да придобиеш нещо с лъжа, ще претърпиш загуба.

Мъже, смятате ли, че ще можете да отнемете чуждата жена, или вие, жени, да завладеете чуждия мъж и да избегнете пагубната язва в своя характер, която ще се разпространява постепенно и ще изпива вашите сили, като рак?

Не можеш да четеш книга със скверно съдържание или да слушаш мръсна история и да не развалиш характера си.

„Не се лъжете: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал. 6:7).

Грехът ще те намери в съвестта ти

Можеш да скриеш греха си от другите, но от собствената си съвест няма да го скриеш. Божията милост те е създала така, че съзнанието за греха води до самоосъждане и страдание на сърцето. Телесните страдания са нищо в сравнение с угризенията на съвестта. Това е адът на земята. Никакво материално благополучие или човешка любов, никакво развлечение или музика, никакво опиване с алкохол или нещо друго не могат да прекратят или заглушат изобличаващия глас на съвестта. Не се лъжи! Грехът, който си извършил, ще говори чрез твоята съвест.

Грехът ще те намери в твоите деца

Едно от най-ужасните последствия на греха е в това, че неговото проклятие се разпространява не само върху нас, а и върху нашите деца. Може да не ти хареса това, да не го искаш, но е така. Несъмнено някои от децата на пияниците ще станат пияници. Възможно е още да не си хроничен алкохолик, но помни, че твоето проклятие в по-голяма или по-малка степен ще постигне и твоите деца.

Грехът на прелюбодеянието също се отразява върху децата. Един известен човек изпаднал в грях. Малко хора знаели за това. Когато научила, неговата жена великодушно му простила. Но грехът на този човек продължил в семейството му: неговата дъщеря станала жертва на някакъв злодей.

Съпрузи и съпруги, които се изкушавате от греха, знайте, че можете да навлечете проклятие върху собственото си семейство. Днес грехът ви се струва привлекателен и смятате, че има смисъл да го извършите, но утре ще дойде разплатата за него.

Не вършете грехове! Последствията от тях са твърде плачевни.

Грехът ти ще те намери във вечността

Земният живот още не е всичко. Има бъдещ живот. Ако наказанието за греха не те постигне на земята, ще те намери във вечността. В това няма ни най-малко съмнение. Във вечността ще жънем последствията от онези грехове, които извършваме на земята. Понякога ни се струва, че събитията в този свят вървят по своя ред и никаква праведна ръка не се намесва в тях. Но не е така. Бог ще призове грешниците на съд и ще им поиска сметка. И хората ще трябва да страдат. Много да страдат!

Някои мъже хвърлят своите мрежи по пътя на невинни момичета, които губят честта си и нерядко умират със смъртта на отхвърлените. Често такива съблазнители не се привличат под отговорност. Някои от тях дори се хвалят със своите „победи“. Допускат ги във висшето общество и ги увенчават с лаври.

Но невинаги ще бъде така. Наказанието за греха ще ги настигне. Ако не в този свят, в бъдещия. И някога те ще стоят пред целия свят, покрити с безчестие и вечен позор.

Сега човекът отхвърля Бога, смее се над Словото Му, тъпче с крака Неговия Син, Иисус Христос, Спасителя на човечеството. И Бог позволява на такъв човек да живее още и известно време не го изправя на съд. Но това е, защото „жътвата още не е узряла“.

 „Ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и ги върза с веригите на мрака, ги предаде да бъдат пазени за съд… то Господ знае, как да избавя благочестивите от напасти, а неправедните да държи в мъки за съдния ден“ (II Пет. 2:4, 9).

 Не се лъжи! Грехът ти ще те намери. Ако някой, който чете тези редове, има намерение да извърши някакъв грях или ако животът ти досега е бил един непрестанен грях, отхвърляне на Бога и непослушание на Неговото Слово, моля те: не затъвай в това нечестие още по-дълбоко. По-късно ще съжаляваш много! Ще трябва да плащаш за греха си. Той ще те намери!

Мнозина от нас са грешили и вече чувстват върху себе си последствията от своите грехове. Какво да правим в такъв случай? Тичайте при Христос!

Досега говорихме за Закона на Господ, но в Евангелието се предлага само един път, за да се спасиш от съда на Закона, и това е евангелската благодат: „Христос ни изкупи от клетвата на Закона“ (Гал. 3:13).

Обърнете се към Иисус, без да се бавите! Още сега. Той призовава: „Елате при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11:28).

Иди при Него, не се бави!

И така, на въпроса на грешника: „Какво да правя, за да се спася?“, има само един отговор, записан в Евангелието: „Повярвай в Господ Иисус Христос и ще се спасиш“ (Деян. 16:30-31).

 

сп. „Вера и жизнь“

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 2/2019 <<<


СПОДЕЛИ