Ирина Медведева, Татяна Шишова
Четиво за21 мин.

Когато започнем да анализираме явленията, които ни заобикалят, се удивяваме колко често те наподобяват многолистна баница. Горният слой е очевиден, но по правило не е най-важният. Главното обикновено се спотайва долу, в основата, до която не достигаш изведнъж. Ярък пример за това е идеологията за намаляване на раждаемостта, наречена лукаво „семейно планиране”. Първият слой, разбира се, е свързан с печалбата – фармакологичните компании се стремят да разпространяват контрацептивната си продукция все повече. Абортите също носят приходи, а и от училищните програми за сексуално ограмотяване се печели добре.

Вторият пласт, който трудно се отделя от първия, е нравствен (с представката без). От „половото възпитание” на децата са особено заинтересувани хората с бизнес в порнографията. То им позволява да подготвят кадри – потребители и производители на техните стоки и услуги. Освен това чрез разклащането на нравствените норми се насажда нова идеология, при която основната цел на човека е да изпитва удоволствие. Ето още един слой – идеологическия. С него е свързан четвъртият, геополитическият: намаляването на раждаемостта отслабва държавата и в крайна сметка води до нейното унищожаване.

А най-долу е скритият слой – окултният, за който мнозина дори не се досещат. Но може ли същността да се нарече „слой”? Вероятно би било по-точно окултизмът да се сравни с маята, без която нямаше да има нито един слой. Тестото нямаше да се надигне.

Окултната същност на „семейното планиране” първоначално се усеща само смътно. Но каквото и да вземеш: рекламна брошура, програма за деца или пособие за родители, от всичко лъха на сяра. Неведнъж сме наблюдавали реакцията на хора, които за първи път виждат материали, издадени от Руската асоциация за планиране на семейството (РАПС) и от други подобни организации. Те се вцепеняват, по лицата им се изписва някаква непреодолима мъка, а мнозина казват: „От това направо не ми се иска да живея.” Крещящото неприличие не предизвиква подобни чувства, а по-скоро шок, възмущение, защитен смях. Дори любопитство! Важното е, че тогава нравствената координатна система не се разрушава. В най-лошия случай може да се промени мястото на самия човек в тази система, но все пак той знае къде е горе, къде долу, кое е порок, кое добродетел.

При литературата за семейното планиране картината е принципно различна. Това е живот в преобърната координатна система, където посоките горе и долу незабележимо сменят местата си. Където развратът вече не е разврат, а „алтернативно семейно съжителство”, където убийството на неродените деца е нравствено (за да „не умножаваме нищетата”), но е безнравствено да порицаваш содомитите. Където не е срамно да разпалваш чувственост у децата, но е много срамно да бъдеш свенлив. Светът с такава координатна система е антагонистичен на традиционния, преди всичко на християнския свят. Това е реалността на преизподнята, където има скръб и скърцане със зъби.

Дори съвсем кратко връщане назад в историята разкрива интересни връзки. Маргарет Зангер, която основава Лигата за контрол на раждаемостта и след разгрома на фашизма я преименува Международна федерация за семейно планиране, е членувала в Ордена на розенкройцерите – тайна масонска организация. Розенкройцерската символика (роза, лампада и т.н.) украсява нейното списание „Обзор на контрола върху раждаемостта“ („Birth Control Review“). А розенкройцерите в голяма степен са свързани със средновековния Орден на тамплиерите, който възниква в началото на XII в., в началото на XIV в. е разгромен, а в края на XVII в. се възражда в Шотландия. Един от най-известните представители на Ордена на източните тамплиери е Алистър Кроули – идеологът на съвременния сатанизъм.

В книгата на френския академик Робер Амбелен „Драмите и тайните на историята”[1] се описва ритуалът на второто, по-високо и затова по-тайно посвещение в Ордена на тамплиерите, който напомня много един от основните ритуали на сатанинския шабаш. Посвещаваният трябва да целуне три пъти „старшия по звание” – по устата, пъпа и отзад. В същата книга (и не само в нея) се разказва за ритуалния хомосексуализъм на тамплиерите. В Библията пише: „Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях” (Лев. 20:13). А защитниците на „семейното планиране” превръщат с лека ръка този содомски грях в една от „общочовешките ценности”. Всъщност във всички просветителски програми за сексуалните отношения, издадени от „планировчиците”, еднополовата любов се представя като вариант на нормата.

Орденът на източните тамплиери е бил тясно свързан с немските окултни групи, въздействали върху Хитлер. А хитлеристите са имали много близки контакти с организацията на Маргарет Зангер. Например априлският брой на „Обзор на контрола върху раждаемостта” от 1933 г. е посветен изцяло на проблема за стерилизацията. И между авторите е проф. Ернст Рудин, един от най-близките сътрудници на демонизирания фюрер. Заглавието на неговата статия е достатъчно красноречиво: „Евгеничната стерилизация е насъщна необходимост.“[2] По-късно Рудин се прославя и с ръководените от него масови убийства на психичноболни.

В споменатия брой на списанието американският евгенист Пол Попеноу, който си сътрудничи със Зангеровата Лига за контрол на раждаемостта, призовава да се стерилизират 10 милиона от съотечествениците му и предлага примера на немците, чиято „политика е съобразена с водещите евгенични идеи на всички цивилизовани страни“. Тези „водещи идеи” не блестят с оригиналност, а се свеждат до геноцид над „недостойните“ и създаване на раса от „господари“, „нова раса“. Розенкройцерите също са бленували за „нов вид човек“, за „ново изковаване на човека“. Ето как Зангер изразява това: „При 47,3% от изследваните мъже интелектът е на нивото на дванадесетгодишно дете. С други думи, те са слабоумни.“ И като прилага тези изводи за всички жители на Америка, авторката пише: „При 45 милиона души, т.е. приблизително половината от населението, интелектът никога няма да се развие до нормално състояние… А това, че ние не можем да изолираме слабоумните, които продължават да се размножават, само доказва нашето безразсъдство и нелепата ни сантименталност.“[3]

В книга с многозначителното заглавие „Повратна точка на цивилизацията“ Зангер описва какъв ще бъде светът, след като от обществото бъдат премахнати всички „непълноценни“. Хората, останали на свобода, „ще създадат истински земен рай“ чрез освобождаването на тяхната сексуална енергия. Сексуалната свобода и научният подход ще позволят да се създаде „расата на гениите“. Светът ще се избави от фалшиви ценности като „примитивните утопични мечти за всеобщо братство“, ще загърби „развращаващата сантименталност и религиозност“. Новият свят „ще бъде построен върху твърдата почва на научните факти“. Чрез секса „човечеството ще достигне велико духовно просветление, което ще преобрази света и ще покаже единствения път към земния рай“. В този прекрасен свят просветените ще разберат, че единственият източник на щастието е у самите тях – сексуалната им енергия. И ще намерят смелост да заявят гордо, че са скъсали напълно с тези, които могат да нарекат „биологически и расови грешки“. Човекът, който се опитва да защити нероденото дете на „биологически непълноценна“ жена, ще бъде заклеймен като лигльо. А тези, които останат, „правилните“ хора, ще трябва да осъзнаят сексуалната си сила и да я използват често. Тогава човечеството „ще се облагороди и ще стане безсмъртно“, „ще открие тайната на вечния живот“. „Старият традиционен морал с неговите представи за порок и болест, с осъждането на безразборните полови отношения и проституцията, постепенно отмира… тъй като е прекалено безотговорен и опасен както за отделната личност, така и за социалното благополучие като цяло. Преходът от старото към новото, както всяка фундаментална промяна е свързан с много опасности. Но това няма да спре революцията. „[4]

Цитираният текст буквално е пронизан от окултизъм. Обещанията за необичайна сила, могъщество, вечен живот, придобити не чрез вяра в Бога, а като резултат на „освобождаване на сексуална енергия“ (т.е. разврат), са много характерни за окултните практики. Така са разсъждавали в древността катарите и манихеите, по същия начин мислят съвременните сатанисти.

Струва си да се спрем по-подробно и на „расата на гениите“, „господарите“. Повечето хора свързват подобни словосъчетания с хитлеристката идеология, т.е. възприемат ги като чисто политически понятия. Но това е само горният слой, под който се крият пластовете на окултизма. „Скрижалите от планината Синай вече не действат… Идва нова епоха на магическо тълкуване на света… Истината не съществува – нито в морален, нито в научен смисъл…“ – провъзгласява Хитлер. „Няма нито Бог, нито Господар“ – приглася му Маргарет Зангер, която нарича борбата за контрацепция своя религия.

А ето какво пише за „новите господари“ основателят на съвременния Орден на източните тамплиери сатанистът Кроули: „Няма друг бог освен човека. Той има право да живее според своите закони… Има право да умре както иска, да убие тези, които ограничават подобни негови права…“ Разговорите за свръхчовека са били доста популярни и сред кръговете на Рьорих, на Елена Блаватска, както и сред идеологически свързаните с розенкройцерите чрез създателя на антропософията Рудолф Щайнер. Те говорят за някаква „шеста раса”, за „богочовеци”, които притежават паранормални способности и са по-съвършени от всички останали – „лишените от разум”, „изродите”, „човекообразните”.

На пръв поглед интервюто с нашия съвременник Александър Болонкин, наречен във в. „Комсомолска правда“ от 17 август 1998 г. „известен изследовател от Националната агенция на САЩ“, няма нищо общо нито със сатанизма, нито с М. Зангер. Болонкин прогнозира, че хората в близките 20 години имат всички шансове да придобият безсмъртие. Но не чрез регенерация на клетките, а посредством постепенното превръщане на човека в робот – присаждане на полупроводникови чипове в неговото тяло и замяна на мозъка му с компютър. Авторът нарича тази нова раса Е-същества: „Те ще се окажат много по-съвършени от хората… Ще могат за миг да придобиват знания, за които иначе са нужни десетилетия. Е-съществата са вечни, необходимо е само да се заменят износените им детайли… Хората скоро ще се окажат нисша раса в сравнение с тях…“ На въпроса на журналиста дали Е-съществата ще изпитват уважение към своите „биологични прародители“ ученият отговаря: „Готови ли сме да уважаваме най-близките си роднини – човекоподобните маймуни? Такъв е законът на еволюцията – по-нисшето умствено ниво неизбежно става слуга на по-висшето… Е-съществата… ще ни използват, ако преценят, че сме им полезни, или ще ни унищожат. Човечеството ще завърши дните си в резервати и зоологически градини… То приключва мисията си, като изпълнява ролята на биологично стъпало по пътя към създаването на Висшия разум.“ „Научността” на подобни изявления не бива да мами никого. Замяната на Бога с науката, поклонението на Висшия разум, твърдението, че е невъзможно да се спре прогресът – всичко това е типично за сатанинските секти, чиито корени са в древния Египет с неговия култ към магическото знание, в гностицизма и т.н.

Но ако Болонкин е частно лице, макар да работи в учреждение с доста впечатляващо название, за Жак Атали това не може да се каже. Като президент на Европейската банка за реконструкция и развитие, в труда си „На прага на новото хилядолетие” той описва доста откровено какво ни очаква в бъдещето, наречено „нов световен ред”. Благодарение на генното инженерство човек ще може „да продава и купува свои двойници, „копия” на любими хора… ще започне да създава сам себе си така, както произвежда стоки”, ще търси необходимите за това материали „в специални складове с живи органи, ще използва други хора, както и всякакви предмети, „ще пътува” из чужди организми и мозъци…”[5]

Изразът „ще пътува” из чужди организми” не бива да се разбира метафорично. Както казва известният мистик на ХХ в. Гурджиев: „Най-страшното в магията е, че в нея няма нищо магическо…” Човекоядството днес се възражда и „семейното планиране” играе в този процес далеч не последна роля. Вече се изготвят препарати от неродени деца, като страшната истина се прикрива лицемерно с наукоподобния термин „фетална терапия”. Това зверство не би могло да съществува, ако не се провеждаше политиката на „семейно планиране”, която защитава легализация на абортите в по-късна бременност (имено такива зародиши са нужни за дяволския бизнес). Доставчиците на фетални препарати прелъстяват богатите си клиенти с мефистофелското обещание за вечна младост и свръхестествена сила.

Хора, които са се измъкнали от сатанинските секти, свидетелстват, че там се правят ритуални аборти от професионални гинеколози. Вещицата не може да достигне определена степен на посвещение, докато не се умие с кръвта на собственото си дете. И това не е просто начин за издигане в сатанинската йерархия, а и средство за придобиване на нова магическа сила. В сатанинските секти се практикува и ритуално човекоядство: специално подбрани момичета, цинично наричани „животни за разплод”, износват до определен период бебета, на които е съдено да се превърнат в блюдо на ритуално пиршество.

Но не всички прояви на сатанизма са така ярки, те може да са много по-незабележими и делнични. Най-важното е да се спази принципът да се преобърнат християнските норми и заповеди. Сатана е лишен от творческо начало, не е способен да измисли нещо ново и копира Божествените постановления с точност, но ги преобръща: проповедта на любовта се заменя с проповед на омразата, поощрява се не добродетелта, а порокът, вместо стремежът към вечно блаженство на душата се разпалва жаждата за телесни наслади тук и сега.

Сатанизацията на обществото може да бъде разделена условно на три етапа. Отначало тайните знания са достъпни само на избран кръг от участниците в черните меси. След това тайното прониква в света, но истинският смисъл на тези тайнства не се изяснява. Те стават съпричастни на злото неволно, без да знаят. А после, когато стане масовото навлизане в орбитата на злото, то ще се представи пред хората без украса и маска. Сега сме в края на втория етап. Все още малцина са готови да приемат откровено сатанински секти като Църквата на евтаназията, която съществува в Америка и пропагандира евтаназията (умъртвяване на хората с тяхно съгласие), човекоядството, половите извращения и абортите като еталони на поведение, нови добродетели. Малко хора искат да участват в шабашите на вещиците, да пият човешка кръв, да ядат невръстни деца. Но идеологията на сатанизма вече доста е покварила съвременното общество. И немалка роля за това е изиграло „семейното планиране“.

Сигурно не всички знаят, че сатанистите също имат „заповеди“ – не 10, а 13. И не си даваме сметка, че повечето от тях са усвоени от съвременните хора и се възприемат като нещо аксиоматично, разбиращо се от само себе си. Да вземем призива да се откажем от забраните: спомнете си колко пъти и по какви поводи сте чували, че забраните са зло, белег на тоталитаризъм, че да забраняваш, е безсмислено, че забраненият плод е сладък, затова е по-добре да няма забрани! Отрицанието на забраните е един от основните постулати на „семейното планиране“. Ето какво казва М. Зангер в своята „Повратна точка на цивилизацията“: „Според съвременната наука гениалността не е мистичен дар от боговете… нито резултат от някаква патология… По-скоро тя възниква, когато се премахнат физиологичните и психологичните забрани и ограничения и се създаде възможност да се освободят първобитните вътрешни (сексуални) енергии и да се изрази божествената пълнота…“; „Пуританските и академичните забрани за секс в образованието и религията са пагубни за благосъстоянието на човечеството…“; „В междуполовите отношения няма място за каквито и да било религиозни норми, закони или морален кодекс. Всеки е длъжен да си изработи собствени закони, които да действат само на определен етап от живота му…“[6]

Гаранцията за физическо и духовно здраве – учи Маргарет Зангер – е в премахването на глагола „не трябва“ при половото възпитание на децата. С юношите не трябва да се говори за целомъдрие, сексуалното възпитание не бива да бъде „негативно“ и „безцветно“.

През последните години често чуваме, че е важно да не потискаш нищо у себе си (много е вредно), да бъдеш естествен, да отхвърлиш лъжливия срам (всичко естествено не е срамно), да станеш напълно независим! И „планировчиците“ в един глас изискват премахване на лъжливата срамежливост и отстраняване на бариерите на страха. Само заглавията на брошурите говорят достатъчно: „Сексуалност“, „Любов без риск“, „Твоят приятел презервативът”…

Като „премахват всички страхове“, романтиците на безопасния секс подтикват децата и юношите „да се наслаждават на собствената си сексуалност“, да познаят „истинските ценности“, които не са непременно традиционните. Защото „чрез секса човек преодолява самотата си, учи се да общува.“

„Разкрепостената личност” може да се наслади напълно на общуването не само с противоположния пол, а и със своя. Или със себе си. Това е удивително – премахва напрежението, психоемоционалния стрес! (Имено така идеолозите на „семейното планиране” аргументират необходимостта от пропаганда на онанизма между учениците.) Интересни цитати откриваме в книгата на дякон Андрей Кураев „Сатанизъм за интелигенцията”[7]. Оказва се, че в тайните учения на древния Египет, които в много отношения са основа на антихристиянските култове, ръкоблудството (не на човек, а на божество) се изтъква като средство за сътворяване на света. Именно така са създадени боговете близнаци Шу и Тефнут. Не е трудно да стигнеш до следната логична последователност: ако ръкоблудството е акт, свързан с божественото сътворение на света, за да се уподобиш на боговете – а това е заветната мечта на всички окултисти – трябва да се пристрастиш към онанизма. Напълно ясна е връзката между призивите към пълна разюзданост и сатанинските „заповеди”[8]. Четвъртата заповед гласи: „Не потискай нито стремежите, нито желанията си”. А дванайсета учи: „Помни, че грях не съществува. Има само желание и страх. Единствено те са мярката за постъпките ти.” „Сатана по великата си милост разрешава и подарява на хората всички т. нар. „грехове“, които водят човека към физическо, интелектуално или емоционално удовлетворение“ – пише в основната за сатанистите „Черна библия“.

А ето още една „заповед“: „Човекът не е венец на творението и не е Божи образ. Той е живо същество, което се различава от другите само по това, че притежава разум.“ Вече сме чували тези думи, нали? Всички сме учили (и досега още учат!) в училище за произхода на човека от маймуната. Душата въстава против подобно роднинство, не ни се иска да бъдем част от животинския свят, била тя и най-разумната. А на хората от асоциацията по „семейно планиране” нищо не им пречи да сравняват човека не само с маймуна, но и с морските свинчета, рибите, червеите и дори дървениците. А това служи като доказателство за нормалността на хомосексуализма. Щом при дървениците е нормално, значи и при нас, малко по-големите животни, също.

Ето още една заповед от сатанинския „Тридекалог“, която привидно не е свързана със „семейното планиране“: „Бъди добър само към достойните за доброта – призовават сатанистите. – Обичай само достойните за любов… Благословен е този, който отблъсква враговете си, и три пъти проклет е слабият.“ Днес се препоръчва да се раждат само здравите и желаните деца. Излиза, че другите са недостойни за доброта и състрадание, т.е. те са три пъти проклети и обречени на смърт. Пропагандата на абортите във всички страни, където има организации по „семейно планиране“, красноречиво потвърждава това. Тук се сблъскваме с най-яркия пример за сатанизация на общественото съзнание. Днес се случва много добри и свестни хора да убеждават една жена да направи аборт, когато има вероятност да роди болно дете. Защо да умножаваме страданията, да раждаме нещастници? Ще страда детето, ще страдат и родителите. По-добре да бъде убито, за да не се мъчи. Ако дръзнеш да кажеш, че това е сатанинска логика, ще ти се обидят. Тези хора са сигурни, че проявяват истинско християнско милосърдие. А всъщност християнско милосърдие се проявява преди всичко към слабия и болния.

Също така далеч не се възприемат като сатанински настойчивите призиви към ненасилие, които идват най-вече оттам, откъдето чуваме и призивите да се планира семейството, както и да се просвещават децата цивилизовано в областта на секса. Свикват се конференции за борба с насилието, на които феминистки с пяна на уста изискват децата да бъдат предпазени от сексуални посегателства, но при това да не се дискриминират хомосексуалистите и лесбийките, които искат да преподават в училищата… Откриват се центрове за борба с насилието, където предлагат на децата да поиграят с парцалени гениталии с цел диагностика…

Ще кажете, че в насилието наистина няма нищо добро. И с право. Но защо една от първите „заповеди“ на Сатана гласи: „Да не признаваш принуда нито над себе си, нито над другите.” И защо на сатанинските шабаши, както твърдят изследователите, може да правиш всичко, само че доброволно, без насилие?

Нека видим в какъв контекст са вписани толкова модерните днес призиви към ненасилие. Съдейства се на всичко най-низко: отменя се подсъдимостта за педерастията, производството и разпространението на порнография, включително с участието на деца, се изважда от категорията на тежките престъпления, расте броят на публичните домове и нощните клубове за извратен секс, пропагандират се курсове за фото-и топмодели за деца от 4-годишна възраст и нагоре, които после нерядко стават жертва на педофилите, спонсорирали курсовете. За всичко това е създаден най-благоприятен режим и никой не мисли да му се противопоставя. А ако все пак се предприеме плах опит за съпротива, бързо уверяват човека, че е безсмислено. От друга страна, майсторски вкарват децата в нов контекст – на ненаказуемия порок, който неусетно придобива все по-големи права и дори авторитет. Какво внушава на тийнейджърите програмата „Научи се да казваш „не“? Очаквате, че ги учи на целомъдрие и да се отнасят към разврата с погнуса? Нищо подобно! Основната идея там е съвсем друга: християнското разбиране за греха е отживелица, граничаща със слабоумие. Сексът е преди всичко източник на наслада. Но ако ти все още не си готов за някоя от неговите разновидности, научи се да казваш „не“. Важен е принципът на доброволността, ненасилието. Ако искаш, давай, никой няма да се осмели да ти попречи. Дори родителите ти. Нали това е ТВОЯТ избор. Наистина сатанинска логика.

Някой може да попита за какво ненасилие става дума, щом сатанистите участват в ритуални убийства? Но тук няма противоречие. Насилието е забранено спрямо своите. А с останалите можеш да правиш каквото искаш.

Нека да преминем от „заповедите“ към дълбинния смисъл на сатанизма. Какво стои всъщност зад стремежа децата да бъдат „сексуално просветени“ колкото може по-рано? Според християнските разбирания душата на детето е чиста, децата са ангели в плът. Неслучайно в Православната църква до 7-годишна възраст те се допускат на причастие без изповед. И ако Христос е дошъл на света, за да спаси грешниците, задачата на Сатана е да погуби колкото може повече праведници. Децата са най-подходящи за тази цел. Те са неопитни, доверчиви са и е лесно да ги съблазниш. Така покварената душа на малкия ангел става вместилище на демони. Полюсите рязко се сменят (Сатана също е паднал ангел). Ранното развращаване не само травмира детето, не само осакатява психиката му, но и непоправимо уврежда нравственния му инстинкт. Изтъкнатата детска психиатърка проф. Г. Козловска разказа на една конференция за своя петгодишна пациентка, чиято сексуална разюзданост имала характер на тежка психоза. Малкото момиченце се опитвало да съблазни всички наред: мъже, жени, момчета и момичета. Държало се като зряла, опитна проститутка. Цял екип от специалисти се опитвал да я промени, но лекарите постигнали само едно: петгодишната Месалина разбрала, че в присъствието на възрастните трябва да се бъде кротка. Но щом те излезели от стаята, веднага се променяла. Когато описва този случай, проф. Козловска подчертава, че отначало момичето е било психически здраво. Но ранната сексуална просвета от страна на „разкрепостените” й родители я довела до тази най-тежка форма на сексуална патология. Тук може да се говори за обладаност от демони. Момичето било не просто заразено, а сякаш заредено със зло. И го разпръсквало навсякъде, като въвличало с огромна енергия и други деца в разврата. „Да предположим, че сега можем по някакъв начин да я изолираме. А после? Тя трябва скоро да тръгне на училище – притеснява се проф. Козловска. – В какво ще се превърне класът, в който учи такова дете? Страшно е даже да си го представиш…”

Страшно е, но, за съжаление, вече е реалност. Наскоро журналистът Мелър Стуруа описа обстановката в един престижен американски колеж. Всяка сутрин медицинската сестра оставя на прозореца две кутии с презервативи: за „нормален” и за „орален” секс. Втората кутия, за разликата от първата, мигновено се изпразва. Според децата подобно поведение е за пример, „отговорно” е, защото им гарантира надеждна защита от бременност и СПИН. Не забелязвате ли пълното преобръщане на координатите?

Какъв е идеалният образ на жената във всички програми по сексуално ограмотяване? Безсрамна („преодоляла лъжливия срам“), похотлива („умееща да се наслаждава на собствената си сексуалност“), тя възприема раждането на деца като зло, от което е необходимо да се предпазва („изповядва принципа на отговорно родителство“). Не я интересува изобщо авторитетът на родителите („независима“, „свободна“). Християнските норми смята за остарели предразсъдъци („съвременна“, „познала истинските ценности“). Доверява се напълно на своите наставници жреците на „безопасния секс”, които я учат безпогрешно да избира контрацептиви и партньори.

Не знаем дали пазачите на репродуктивното здраве разбират, че благодарение и на техните усилия светът се е превърнал в гигантски жертвеник, където всяка секунда се принася животът на стотици невинни бебета. Може би те са напълно лишени от способността да усещат задушаващия дъх на сяра, който обаче са доловили дори непритежаващите тънък магически усет експерти на Министерството на вътрешните работи. В приложението към справочника „Нови религиозни организации в Русия с деструктивен, окултен и неоезически характер”, издаден през 2000 г., Руската асоциация „семейно планиране” е квалифицирана като „окултен център”[9]. Тогава възниква въпросът с какво право тези окултисти са получили огромна държавна помощ и подкрепа? Асоциацията по семейно планиране в Русия е само обществена организация, но всъщност функционира като методически и координационен център, който чрез органите на здравеопазването и образованието насажда в цялата страна идеологията на „семейното планиране”. Нейните поддръжници са се укрепили в почти всички медицински учреждения, където всмукват в своята орбита ученици и студенти. Заедно с държавните органи на управление те разработват програми за подобряване на демографската ситуация. Както знаете, Сатана е враг на човешкия род. Ето защо посоката на подобно „подобряване” лесно може да бъде отгатната.

А за тези, които все още се съмняват, накрая ще разкажем за още един президент на Световната банка – организация, която е свързана много тясно с Международната федерация за семейно планиране. Робърт Макнамара, който в периода на Виетнамската война е министър на отбраната на САЩ, а после президент на Световната банка, е бил член на „Тръстът на Луцифер“, създаден през двайсетте години от Елис Бейли, ученичка на Елена Блаватска (отново розенкройцерски корени!). По-късно „Тръстът на Луцифер“ е замаскиран (подобно на Зангеровата Лига за контрол на раждаемостта) и сега се нарича „Тръст на Луций“ („The Lucis Trust”). Макнамара е участвал в сатанински ритуали и, естествено, яростно е защитавал сексуалното ограмотяване на децата и „семейното планиране“. Именно той присъединява Световната банка към геноцидните програми за съкращаване на раждаемостта в различни държави. Толкова обсебен е бил този сатанист от идеята за унищожаване на човечеството!

Усетихте ли мириса на сяра?

 

http://www.zavet.ru/zapahsery.htm#01

[1] Амбелен, Р. Драмы и секреты истории. Москва, Прогресс, Прогресс-Академия, 1993, 34-36.
[2] Drogin, E. Father of Modern Society. T. O. P., 1989, p. 65.
[3] Ibid.
[4] Sanger, M. Pivot of  Civilization. New York, Brentano’s, 1922, 243-284.
[5] Цит. по Назарова, М. Тайна России. Москва, Русская идея, 1999, 634-635.
[6] Sanger, M. Op. cit.
[7] Кураев, А. Сатанизм для интеллигенции. Москва, Отчий дом, 1997, с. 183.
[8] Тук и по-нататък цитатите са по Куликов, И. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера. Москва, 1999.
[9] Религиозные новообразования России. – В: Куликов, И. Цит. съч, с. 7.

Ирина Медведева, Татяна Шишова


СПОДЕЛИ