Деби Пърл
Четиво за10 мин

Тази тайна е велика; но аз говоря за Христос и за Църквата. Така и всеки един от вас да обича жена си както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си

(Еф. 5:32-33).

 

В Божието слово се споменават дванадесет тайни, но само за седмата по ред се казва, че е велика. Всяка от тези тайни е необикновена и прекрасна истина, която ни е трудно да разберем. Старото издание на тълковния речник „Уебстър“ дава следното определение на думата „тайна“: „…нещо скрито от човешкото знание и способно да предизвика усещане за благоговение; нещо непостижимо, отвъд човешкия ум; гатанка; нещо, умишлено направено така, че да е трудно за разбиране“.

Иисус иска да бъдем Негови приятели. Той търси приятел – някой, с когото би могъл да обсъжда различни идеи. Господ има нужда от помощник, с когото да сподели Своята работа и творческите Си намерения. Той иска да бъде Младоженец, а Църквата да е Негова невеста. Това е голяма тайна. По същия начин Иисус иска от мене и моите отношения със съпруга ми да направи наистина работещ модел на Своите отношения с Църквата, които ще продължат вечно.

Колкото и удивително да звучи, Бог избира именно брака между мъжа и жената като пример за отношенията на Христос с Неговата невеста, Църквата. Когато се подчинявате на своя съпруг, вие ставате частица от вечността. Покорство, почит, уважение – такива черти Бог иска да развие в невестата на Своя Син. Бракът с Вашия мъж Ви подготвя за брака с Христос. Може да си помислите: „Но тогава да бъдеш в брак с Христос, би било толкова лесно!“. В такъв случай изобщо не познавате Библията. Какво ще стане, ако съпругът Ви каже да принесете в жертва за всеизгаряне Вашия син? А точно това Бог иска от Авраам. Какво ще стане, ако Вашият съпруг Ви убие заради лъжата, която сте изказали? А точно така Бог постъпва със Сапфира.

Мъдрата жена разбира, че нуждата на съпруга й да бъде почитан не зависи от неговите постъпки и поведението му, а от неговата природа и от позицията, която Бог му е възложил. Тя бързо се научава да приема неговите идеи и планове с ентусиазъм, като търси възможности да прояви дълбокото си уважение към него. Защото знае, че това е Божията воля за живота й.

Когато обаче жената узурпира властта над съпруга си, тя му нанася публична обида и извършва предателство спрямо Всемогъщия Бог. Сякаш някой човек може да има власт над Христос или все едно Църквата е завидяла на Иисус за позицията Му на Водач и се е опитала да си я присвои. Това е същото, което прави Луцифер, когато изрича думите: „А в сърцето си мислеше: „Ще се изкача на небето, ще издигна престола си по-горе от Божите звезди и ще седна на планината в събранието на боговете в крайния север; ще се изкача във висините на облаците, ще бъда подобен на Всевишния!“ (Ис. 14:13-14). Луцифер, подобно на Ева, не е доволен от своето място в Божия вечен план. Той се опитва да промени позицията си и да заеме място, по-високо в йерархията. Но Бог го е изхвърлил от небето и ще направи същото с мъжете и жените, които се опитват да живеят, като прекрачват границите на позициите, отредени за тях.

Разбирането, че моята роля на съпруга е паралел на отношението на Църквата към Христос, промени живота ми. Когато оказвам почит на съпруга си, аз рисувам картина как Църквата трябва да почита Христос. Може би сте си задавали въпроса откъде-накъде Бог ви заповядва да почитате мъжете си. Сега вече знаете отговора.

Затова позицията, в която вие като жена може да намерите истинско удовлетворение, е да бъдете помощница на своя мъж: „Искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава на Христос пък е Бог“ (I Кор. 11:3). „Мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на Църквата и Той е спасител на тялото“ (Еф. 5:23).

Какъвто и да е съпругът Ви като човек, той е предназначен от Бога да бъде Вашият единствен главнокомандващ, като заема отреденото му място в йерархията на управлението, замислено от Бога. Вашата позиция е да му се покорявате – това е мястото, на което Ви е поставил Бог за Вашата духовна, емоционална и физическа безопасност. Това е единственото състояние, в което Вие като жена ще намерите истинско удовлетворение. Не се притеснявайте за качеството на ръководството, което осъществява мъжът Ви, защото той се намира под Божия надзор. Съпругът Ви ще трябва да отговаря пред Бога за начина, по който води своите „войски“. А Вие ще трябва да отговаряте пред Бога за начина, по който се подчинявате на онзи, когото Той е поставил да бъде глава над Вас.

Необходима е силна вяра в Бога, за да Му се доверите дори когато в лицето на съпруга си виждате просто един грешен човек, който ви води незнайно накъде. Но помнете едно: Бог фокусира вниманието ни върху божествения модел на нашите взаимоотношения. Акцентът не е върху жените, които трябва да се подчиняват на съпрузите си, а върху това, че на земята жените са божественият образ на начина, по който Синът се покорява на Своя Отец.

Бог ни казва какво да правим, за да бъдем помощници: трябва да се подчиняваме на мъжете си и да ги уважаваме. Самият Той ни обяснява защо сме предназначени да бъдем помощници. Ние сме създадени от реброто на мъжа и сме сътворени за него. Ние сме част от него. „Мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа; и не мъжът е създаден за жената, а жената – за мъжа“ (I Кор. 11:7-9).

Ето поне две причини, изявени от Бога, за това, че нашият съпруг е единственият, който трябва да ръководи дома, и никога не е Божията воля жената да изземва тази роля. Първо, грехопадението се случва поради природната женска уязвимост: „Първо беше създаден Адам, а после Ева; и не Адам беше прелъстен, а жената беше прелъстена и падна в престъпление“ (I Тим. 2:13-14).

Втората причина е, че виновната за грехопадението е сполетяна от сурово наказание: „На жената каза: „Ще умножа и преумножа скръбта ти, когато си бременна; с болки ще раждаш деца; и към мъжа ти ще бъде желанието ти, и той ще те владее“ (Бит. 3:16). Още преди Грехопадението Божият замисъл е бил желанието на жената да бъде насочено към съпруга й и той да господарува над нея. Тези отношения не са били наказание, но след Грехопадението те се превръщат в източник на страдание за жената. Бог я създава, за да бъде помощница на своя съпруг, който е безгрешен. Сега обаче, след като го е въвлякла в грях, тя продължава да бъде негова помощница – желанията й все така са насочени към него и неговите цели и той пак господарува над нея, но вече е грешен, егоистичен и порочен човек.

 

Ограничения, които Бог поставя

Дали като жена можеш, или не можеш да ръководиш семейството си, не е въпрос на способност, а на власт, която Господ дава, за да бъде реализирана. Бог установява в семейството определени порядки, йерархична верига, която съответства на природните способности на мъжа и жената. Този ред, който изхожда от небесния Престол, е най-благоприятният за възпитанието на децата и за установяване на добри, здрави взаимоотношения в брака. За да стане жената канал, чрез/по който да се изливат духовни благословения, тя трябва да заеме позицията, предназначена за нея в съответствие с природните й характеристики.

Ако жената ефективно играе ролята на заместник на своя неефективно ръководещ съпруг, тя прави страшна грешка! Защото, както четем в Библията, в такъв случай жената властва над мъжа си – узурпира неговата слава… неговата чест… неговия контрол… неговото ръководство. Съпругата прави това, което трябва да прави мъжът й, и така получава признанията, промислени за него. Това е извращение на даденото от Бога предназначение на мъжете и жените.

Апостол Павел е предугадил думите на онези, според които заповедите, свързани с жените, се отнасят само за определена култура или историческо време, а не са валидни за всички хора по света: „Жените ви в църквите да мълчат [това е дадено като закон в Новия Завет], защото не им е позволено да говорят, а трябва да се подчиняват, както казва и Законът“ (I Кор. 14:34). Ето защо апостолът уточнява, че в неговата заповед няма нищо ново или необичайно – в Мойсеевия Закон преди много столетия е определен такъв модел на поведение.

Бог е отделил важно място в святото Си Слово, за да ни помогне да разберем този изключително важен въпрос, по който за съжаление толкова дълбоко се заблуждаваме. Съвременното християнство е въвлякло жените в действия, които извращават тяхната природа, като им позволяват и дори ги насърчават да проявяват духовна власт над мъжете. При последните няколко поколения плодовете на това лъжливо учение са очевидни в живота на редица нещастни жени и неудовлетворени мъже. И този позор е доказан с множество статистики.

„Но ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, защото е срамно жена да говори в църква“ (I Кор. 14:35).

Срамно. Срамно. Срамно. Има ли нещо по-срамно от това, жената да отхвърли своето призвание?

 

Брак, подготвен на небето

И какво излиза – жената второкласен човек ли е? Трябва ли тя да бъде заплашвана, потискана робиня на мъжете? Разбира се, че не! Това, което учи Библията, не връща жените в каменната ера и не изисква от тях да изглеждат като мюсюлманки, плътно покрити с черни бурки. Ако ме познавахте, бихте се убедили, че най-малко приличам на объркана, изплашена сива мишка. Аз знам на какво Бог учи жените и знам, че за да бъдете щастливи, истински щастливи, както съм и аз, трябва да следвате Неговите думи и да се подчинявате на Неговите правила за жените. Бог откровено разкрива защо ни е създал такива, каквито сме, и каква е нашата роля.

За съжаление някои от днешните така наречени библейски учители изопачават онова, което е казал Бог, и убеждават младата съпруга, когато чете тези места в Писанието, да повярва, че Божите думи са обидни за нея. Аз също съм жена. Прекарах целия си живот, като консултирах жени. През 35-те години, откакто съм съпруга, съм работила с много жени, прочела съм хиляди и хиляди писма и съм описала своя собствен опит. Стигнах до извода, че думите в Библията по този въпрос са непоклатима истина и дават резултат! Видях и тъжните последици от теорията, която отхвърля плана, записан в Божието слово.

Мога твърдо да заявя, че моите изводи са и научно достоверни. Доказателствата, които доведоха до заключенията ми, са напълно възпроизводими: всеки може да опита сам и да получи същите резултати. Божият начин наистина действа. Словото на Бога има тежест и стойност.

Ако една жена направи това, което аз направих, благословенията за нея ще бъдат просто невъобразими! Получавала съм хиляди писма от жени, които приеха прекрасния, благословен Божи план просто защото повярваха и се подчиниха на Божите думи за мястото на жената. Виждала съм толкова много бунтовни жени, които се превръщаха в помощници и съпруги, почитащи съпрузите си. Виждала съм бракове, родени в ада, но след това подновени на небето.

Познавате ли поне една съпружеска двойка, която да твърди, че има прекрасен, неземен брак? Знам, че ангелите на небето са изумени, когато виждат как мъжът може да обича жена си, как е способен да се разплаче при мисълта колко ценна е тя за него. Причината за неговата толкова силна любов е фактът, че съпругата му е наистина ЦЕННА. Тя е заслужила цялото му възхищение и любов. Тя е онова, което Бог й е заповядал да бъде, и в крайна сметка съпругът обича жена си повече от всичко на света.

Когато някой ви каже, че в новозаветния гръцки оригинал няма думи като: „да се подчинява“, „да се бои“ или „да мълчи“, просто го попитайте: „А какво ще кажеш за своя брак? Можеш ли да потвърдиш, че бракът ти е прекрасен? Възможно ли е Бог да използва твоя брак като пример на небето, за да покаже какви иска да бъдат отношенията между Христос и Църквата?“. Хората, които променят Божите думи за ролята на жената като помощница, всъщност не познават чудото на брака, подготвен на небето. На мене обаче то ми е познато.

И така, ако искате да имате онова блаженство, в което аз и хиляди други жени живеем, следвайте стриктно Божия план, записан в Библията.

Деби Пърл

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 1/2022 <<<

 


СПОДЕЛИ