Николай Ужаков
Четиво за4 мин.

Светът не е същият…

След грехопадението на човека, идването на Христос, Холокоста, взривяването на атомната бомба, падането на Берлинската стена, изобретяването на интернета светът не е същият. Подобни събития променят самите нас, независимо дали го съзнаваме, или не.

Ако става дума за научни открития, те, от една страна, възвеличават човека, от друга, показват деградацията му (например приложението на атомната енергия).  В Своята милост обаче Бог ни избавя от саморазрушение: “Защото по благодат сте спасени, чрез вяра,  и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” ( Еф. 2:8-9).

От такава гледна точка ще се опитаме да видим откриването на световната електронна мрежа през 60-те години на ХХ в.

Във века на информацията, когато повече от всичко се цени бързината, интернет се оказва средство за постигане на отдавнашната човешка мечта – свят без ограничения. По данни на „Рамблер интернет холдинг” днес всеки десети жител на планетата ползва интернет. Но нека се спрем на някои от положителните и отрицателните страни на тези процеси.

 Положителни страни

  • Електронната поща (е-mail). най-използваната функция на мрежата, разширява сферата на общуването както в рамките на една страна, така и по целия свят. Времето за предаване и обработване на информацията е сведено до минимум. Комуникациите са улеснени до неузнаваемост.
  • Обективност. Ако преди десетилетия в рамките на една държава или по-голяма общност е било възможно хората да се манипулират чрез достъпа им до информацията (т.е. тя да се представя субективно), днес това се свежда до минимум.
  • Изследвания. Интернет дава достъп до широк обем информация от изследователски характер. Така учените по света следят отблизо работата на своите колеги и имат повече възможност за съвместни проекти със специалисти от различни сфери на науката.
  • Разпространението на нравствените ценности, в основата на които е благовестието на Иисус Христос. Днес много християнски църкви и организации имат собствени уебсайтове за своите мисии и програми. Все повече хора участват в християнски чатове и форуми. Целта при това е да се разпространява вестта, че само ако приемеш Бога като реално съществуващ и се стремиш да имаш лични взаимоотношения с Него, можеш да станеш наистина морален.

Отрицателни страни

  • Бягство от реалността. През 70-те години хората се опитваха да бягат от реалността с помощта на алкохола, след това дойдоха на мода наркотиците. Днес за това има друг, “интелектуален” начин – компютърните игри. В тях хората стават супермени, герои, безсмъртни, неуловими, управляват съдбите на другите. Производителите програмират най-вече игри, в които участниците се сражават помежду си. Това е начин да покажеш своето превъзходство над другите  без кръв и жертви. Но в реалния живот играчът си остава ограничен, слаб – смъртен човек. Затова бърза да се върне към виртуалния свят. И става психологически зависим.

Днес мнозина общуват чрез електронната мрежа: чат, скайп, имейл. Технологиите все повече изместват личното общуване, а самите хора остават в сянка. При това е интересно дали се представят такива, каквито биха искали да бъдат, или каквито са в действителност. Не бягат ли по такъв начин от самите себе си?!

  • Ожесточение. Игрите в мрежата са заиграване със смъртта. Във виртуалния свят кръвта се разпръсква по стените, умиращите се извиват в предсмъртни конвулсии, вътрешностите на труповете се виждат и… изобщо не е страшно. Нали всичко е плод на фантазията на програмиста. Ако са те убили, започваш играта отначало. А за да оцелееш, непременно трябва да убиваш. Смъртта се превръща в нещо лесно, банално и смешно. Границите между доброто и злото, между живота и смъртта се размиват. Но както казва У. Томас: “Това, което хората възприемат като реално, на практика е реално по своите последствия.”

Позиция

Соломон казва: “Адът и смъртта не се насищат; така и човешките очи не се насищат” (Пр. 27:20). За съжаление тези думи остават актуални. Едва ли има по-голяма опасност от това, една нестабилна и неизградена личност, каквито са младежите, да влезе в свят без ограничения. В Притчи Соломон извежда един особено важен принцип за живота на вярващия – колкото по-голяма е опасността пред него, толкова по-твърда да бъде позицията му. А тя е: да гледа на света (бил той и без ограничения) единствено през призмата на Божието Слово. Това не е отчаян ход за оцеляване, а принцип за изграждането на стабилна личност, готова да заеме мястото си в обществото.    

Само чрез Библията “…мъдрост ще влезе в сърцето ти, знанието ще услажда душата ти, разсъждение ще те пази, благоразумие ще те закриля…” (Пр. 2:10-11). Нима необятният свят на интернет може да ни предостави това?!

Всъщност всеки от нас избира как да използва интернет – като бездна от полезна информация за личното си изграждане и служение пред Бога или като бездна от информация, съдействаща за собствената деградация.

Николай Ужаков


СПОДЕЛИ