Светлана Григорова
Четиво за2 мин

“Въпреки че душата е заключена в тяло като в тъмница, въпреки че е помрачена от извратените учения, въпреки че е лишена от бодрост заради страстите и похотите, въпреки че служи робски на лъжливи богове, когато идва на себе си и се освобождава като от опиянение или сън, или някаква болест и пак оздравява, тя произнася името на Бога и само това име, тъй като истинският Бог наистина е един. Всички казват: “Велик е Бог”,  “Благ е Бог “ и “Каквото Господ даде.” Душата свидетелства за Него като за съдник, когато казва: “Бог вижда”, “Господ ще ми въздаде.” Това е свидетелството на душата, която по природата си е християнка!” Тези думи четем в “Апологията” на Тертулиан, учител на Църквата от ІІІ в.

Но освободилата се и вече здрава душа, докато е тук, на земята, е заплашвана от много опасности. Дяволските примки я дебнат навсякъде, за да я прелъстят, да я отдалечат от Създателя й и да я погубят. Примките изглеждат много привличащи и се рекламират така, че да заинтригуват –  предлага се, разбира се, “най-доброто” за човека, за тялото му и за душата му. Този брой има за цел да разкрие някои от опасностите. На това са посветени статиите “Дан Браун и митът за “свещената женственост”, “Бездна… на една ръка разстояние”, “Съвременният Прометей – научната фантастика”, както и интервю с дякон Андрей Кураев.

Ако някои от нашите читатели не вярват в съществуването на душата, предлагаме на тяхното внимание статията на Павел Рогозин “Диалектиката на душата”.

За тези, които не се съмняват, че имат душа, но не смятат, че е нужно да потърсят Бога, защото са уверени, че ще се справят сами с всички предизвикателства на живота, и дори се опитват да докажат на Бога своята независимост, ще бъде интересно да прочетат материала “Милост за живите”.

Още от малки, непрекъснато ни учат да пазим тялото си, а за душата някак си не е прието да се говори. Съзнаваме, че тези текстове няма да ви предпазят, но ще се радваме, ако ви събудят и ви накарат да се замисляте.

Светлана Григорова


СПОДЕЛИ