Осуалд Дж. СМИТ
Четиво за6 мин

 

Вяра. Какво означава това? В Божието слово се казва: „Повярвай в Господ Иисус Христос и ще се спасиш“ (Деян. 16:31). Но какво означава да вярваш и как точно вярата спасява човека?

 

  1. Вярата е приемане на Христос като дар от Бога

На никого никога не би му хрумнало да плати за подарък, иначе подаръкът в същия миг ще спре да бъде подарък. Всичко, което трябва да направите, е да приемете подаръка и да благодарите на Дарителя. Не е необходимо да изчислявате стойността на подаръка и като цяло Вие не можете нито да го заслужите, нито да го изработите. Подаръкът е дар, който се дава безвъзмездно.

Това, което е вярно за всеки дар изобщо, е вярно и за Божия дар. Само трябва да се доверите със сърцето си на Бога и с пълна вяра да приемете Неговия дар – Христос. Вярата е „ръката“, която приема този дар. Приемете Христос и тогава Той ще стане Ваш ЛИЧЕН Спасител!

 

  1. Вярата е да приемем Христос в сърцето си

„Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него“ – казва Христос (Откр. 3:20). С други думи, Господ стои отвън, пред затворената врата на Вашето сърце. Той никога не упражнява насилие и не влиза без разрешение. Вие сами трябва да отворите вратата на сърцето си за Него. Сами трябва да Го помолите да влезе при Вас. И щом направите това, Той веднага ще влезе. Тогава ще можете открито да изповядате с радост и дръзновение, че Господ Иисус Христос е влязъл в сърцето Ви и живее в него.

Скъпи приятелю, пуснете Го вътре! Не бихте искали да бъдете груби с всеки друг гост, който стои на прага на дома Ви. Бихте го пуснали да влезе. Така че защо се бавите и не отворите веднага вратите на сърцето си за Христос, Небесния гост и Спасител? Защо не Го пуснете вътре? Приемете Го! Направете това, без да отлагате.

 

  1. Вярата е да се обърнем към Христос за милост

Така блудният син от Евангелието се връща при баща си. Не му е останало нищо. Всичките му пари са напълно пропилени. Прибира се при баща си, облечен в дрипи. Той прекрасно знае, че не е достоен да бъде приет от баща си. Може да разчита само на неговата милост. Синът идва при баща си такъв, какъвто е. И Вие трябва да дойдете така, скъпи приятелю! Затова не се опитвайте да се поправите със собствените си усилия. Елате при Христос такъв, какъвто сте, защото Вие в действителност сте загиващ грешник!

  1. Вярата е да се доверим напълно на Христос като на свой личен Спасител Вие сте като давещ се човек. Хвърлен Ви е спасителен пояс. Ще му обърнете ли гръб? Ще го отхвърлите ли? Разбира се, че не! Веднага ще се хванете за него и ще увиснете на него с цялото си тяло! Ще разчитате на него, ще му се доверите… Това е спасителната вяра! По същия начин трябва да приемете Спасителя Христос и да Му се доверите напълно. Скъпи приятелю, направихте ли това?

А то е така просто и лесно! Защо не се доверите на Христос веднага? Знайте, че само „голата“ вяра, без реално отдаване на Христос, няма да ви помогне. „И демоните вярват и треперят“ – се казва в Божието слово (Як. 2:19). Да вярвате в нещо за Христос, също не е изход, това няма да Ви помогне. Трябва наистина да Му се доверите, да Му се посветите с цялото си сърце! Ето защо не търсете никаква утеха в себе си, в чувствата си, в усещанията си! Котвата на спасението трябва да бъде спусната не вътре във Вас, а отвън. Възложете цялата си надежда единствено на Христос. Доверете Му се напълно и Той веднага ще Ви спаси.

  1. Вярата изисква ясно осъзнаване на следните три истини:

1) Трябва да признаете себе си за грешник, при това загиващ грешник. Няма да отидете на лекар, докато не разберете, че сте болни, нали? Няма да имате нужда от спасител, докато не се убедите, че се давите. Няма да е необходимо да бъдете откривани, докато не си дадете сметка, че сте се изгубили. По същия начин няма да имате нужда от Спасител, докато не осъзнаете, че сте загиващ грешник. Бог казва в Словото Си: „Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си“ (Ис. 53:6), „защото всички съгрешиха“ (Римл. 3:23). И така, скъпи приятелю, Вие сте грешник, загиващ грешник. Знаете ли го? Разбирате ли го? Вярвате ли в това, което самият Бог казва за Вас?

2) Трябва да осъзнаете, че не можете да се спасите сам. Божието слово казва, че сме спасени „не поради делата на праведност, които ние извършихме“ (Тит 3:5), „не чрез дела“ (Еф. 2:9). Човек не може да спаси себе си нито с водно кръщение, нито с църковно членство, нито с лично благочестие. Няма да се спасите, приятелю, нито с примерен живот, нито с факта, че не правите на другите това, което не искате те да правят на Вас, нито с усърдие и старание да спазвате Божите заповеди. Всички тези неща никога няма да ви спасят! Спасяването със собствени сили е невъзможно! Знаете ли това? Осъзнали ли сте го? Вярвате ли, че самият Бог говори за това в Словото Си?

3) Трябва да осъзнаете, че никой освен Господ Иисус Христос не може да Ви спаси. Единствен Христос е силен да спасява. „И ще Го наречеш с името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му“ (Мат. 1:21). Това казва Божието слово! „Защото под небето няма друго име, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим“ (Деян. 4:12). Така че нито Мохамед, нито Конфуций, нито Буда ще Ви спасят. Няма да Ви спасят също така нито православието, нито католицизмът, нито протестантството. Една-единствена Личност в цялата Вселена може да Ви спаси и тази Личност е единородният Божи Син, Господ Иисус Христос. Нито религиозните системи, нито доктрините, нито обредите, нито ритуалите, нито делата, нито заслугите спасяват. Всички те не са достатъчни, за да получим спасение. Благодарение на Бога единствен Господ Иисус Христос, възкръсналият, жив Божи Син е способен да спаси както всеки грешник, така и Вас. Осъзнавате ли това, вярвате ли в това с цялото си сърце?

Какво Ви остава да направите? И така, скъпи приятелю, всичко, което Ви остава (след като осъзнаете горните три истини), е С ВЯРА ДА ПРИЕМЕТЕ Господ Иисус Христос като свой личен Спасител. Направете го! Това е спасителната вяра. Отворете сърцето си за Господ и Го помолете да влезе в него. Бог ни казва в Своето Слово: „А на всички онези, които Го приеха – на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат Божи чеда“ (Йоан 1:12).

Вие сте загиващ грешник и не можете да се спасите сам. Единствен Христос е способен да направи това. Приемете Го! Приемете Го сега!

 

Осуалд Дж. СМИТ


СПОДЕЛИ