Любов Вълкова
Четиво за6 мин.

Векът на постмодернизма разклати много от моралните устои и принципи на човечеството. Хората вече не вярват, че съществува една Истина, разкрита в живото слово на всемогъщия Бог, Когото трябва да следват. За съвременния човек най-важното е да не се окаже черната овца в средата, в която живее, да не върви срещу течението. И е тъжно, че това се отнася не само за атеистите или номиналните християни, за които Библията никога не е била авторитет, но и вярващите, които познават Бога.

Много пъти чувам от млади хора въпроса: „Какво да направя, за да имам щастлив брак?” Какви условия трябва да изпълни човек, за да получи благословение от Бога за бъдещото си семейство и да изгради близки взаимоотношения с партньора си в брака? Отговорът е един – нужно е да следваш Истината, разкрита в Божието Слово. В какво се състои тази Истина?

В Библията четем: «Не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си;но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение; защото е писано: «Бъдете святи, понеже Аз съм свят» (І Пет. 1:14-16). Светият живот се противопоставя на живота, воден от страстите. Гръцкото прилагателно a[gio,j – «свят» – може да се преведе и като «чист». Ап. Петър подчертава, че е необходимо тези, които са познали Бога, да бъдат чисти във всичките си постъпки. В Посланието към евреите се казва: «Бракът е нещо честно у всички и брачното легло – чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог» (13:4 СИ). За много съвременни млади хора понятия като целомъдрие и чистота звучат абстрактно и старомодно. Ако някой до 18-20 години се съхрани в чистота и непорочност, ще му се подиграват и ще го принудят да се чувства като черна овца сред връстниците си. Статистиката сочи ужасяващи данни за абортите сред непълнолетните в САЩ – всяка година 418 000 момичета под 19 години правят аборт. «България заема първо място в Европа по броя на ражданията сред тийнейджъри. Също така сме на първо място по аборти при момичета от 16 до 19 години» – заявява проф. Николай Милчев[1]. Свързан с този факт е и рязко нарасналият брой на разводите в целия свят: «Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне» (Гал. 6:7). Бог е категоричен във всичките Си заповеди и не позволява на човека да прави компромиси. Всеки е длъжен да носи отговорност за избора, който прави.

Бог одобрява чистотата и непорочността и ги изиска във взаимоотношенията между момчетата и момичетата преди брака. Мнозина се съгласяват с това, но все пак, за да не изостават много от връстниците си, се стараят да си намерят приятел или приятелка. И нагласата им е, че само ще излизат заедно – те не допускат дори мисъл за съжителство или сексуални отношения, просто приятелство… Но такова «невинно» приятелство, без сериозни намерения за бъдещето обикновено е с лоши последици, защото наранява единия от партньорите. Всяко момиче и момче трябва да осъзнават отговорността си пред Бога за своето отношение към другия пол. Ако се отнасяш несериозно към приятеля си, като нараняваш чувствата и сърцето му, този бумеранг ще се върне при теб – и на теб самия някой ще причини подобна болка. С други думи, твоето поведение и отношение към другия пол вече определя в някаква степен бъдещето ти.

На 16 години осъзнах, че нося отговорност пред Бога за своите постъпки. Като всяко младо момиче мечтаех да имам щастливо християнско семейство, в което да цари истинска любов, обща цел в служението на Бога и дълбоко взаимно разбиране. Започнах да се моля за това и да изучавам Божието Слово, което ме упътваше как да постъпвам, за да имам благословение в личния си живот. Божията заповед да се пазя в чистота и непорочност до брака стана за мен свята и безкомпромисна. Молех се и чаках. Изобщо не ме потискаше фактът, че колегите ми в университета, които бяха по-малки от мен с 3-4 години,имаха гаджета още от първи курс и разказваха възторжено за любовните си приключения. Не ме вълнуваха любовните интриги и временните развлечения, чаках своя единствен любим, подарен от Бога. След три години почти всичките ми приятелки преживяха трагична драма в любовта си – или бяха предадени, или те предадоха… Който живее според принципите и законите на този свят, не може да разчита на благоволение и благословение от Бога.

Тъкмо тогава започнаха да се развиват отношенията ми с моя бъдещ съпруг. Макар и не след дълго да получихме отговор от Бога, че Той иска да ни види заедно и да ни благослови като семейство, останахме верни на заповедта Му да бъдем чисти и непорочни до момента на църковното венчание.

Сатана винаги се старае да подтикне младите хора към компромис и да ги лиши от Божието благословение, затова им предлага няколко алтернативи: «Вие се обикнахте, разбрахте, че сте създадени един за друг, ще се жените, защо да чакате до венчавката? Вече можете да заживеете заедно.» или: «А защо изобщо да се жените, колко неверни съпружески двойки има по света?! Живейте заедно, обичайте се, за какво са всички тези формалности – граждански, църковен брак?» Наистина има хора, които съжителстват години наред и се гордеят, че са си останали верни. Но ако се заровиш по-дълбоко във взаимоотношенията им, ще видиш много проблеми и трудности. Там няма място за Божиите благословения в пълнотата им. В Библията се казва: «Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът. Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва» (Мат. 19:5, 6). Гръцкият глагол suze,uγnυμι, преведен в този стих като «съчетавам», означава и «впрягам заедно, свързвам, съединявам». При съжителството не Бог свързва двете млади сърца, а животът им започва в греха на прелюбодеянието. Бракосъчетанието обаче е църковно свещенодействие, извършвано от свещеник, при което Бог излива благословенията Си над мъжа и жената, за да станат една плът. И както видяхме, според Евреи 13:4 не интимните отношения или съжителството са основани на чистота и вярност, а бракът. Всички отношения, които се градят извън брака, са грях за Бога и предизвикват Неговото осъждане.

Ето защо, за да получиш Божието благословение за семейството си, трябва да бъдеш отговорен за своето поведение към другия пол, да пазиш себе си в чистота и непорочност и да бъдеш готов, когато Господ ти открие волята Си, да застанеш пред Него, за да съчетае двама ви в брака. «За бъдещите благословения в брака е особено важно да се съхранят целомъдрието и нравствената чистота. Младите хора, които прахосват себе си преди брака, не могат да се възползват в пълнота от богатството на Божиите благословения и от щастието в брака.»[2]

Бог никога не остава длъжен, най-вече на тези, които са обикнали Неговото Слово. Следвай безкомпромисно Неговите заповеди и ще имаш живот, преизпълнен с благословения и чудеса.

[1] http://lifestyle.ibox.bg/news/id_1393457307
[2] Немцев, В. Союз любви, с. 262.

Любов Вълкова


СПОДЕЛИ