еп. Иван Вълков
Четиво за9 мин.

Скъпи братя и сестри, скъпи сънародници,

Христос възкръсна! Воистина възкръсна!

Няма по-силна дума, която да всява надежда за настоящето и бъдещето, от думата „възкресение“ – не само като явление в природата, но най-вече, що се отнася до живота на хората. Всички ние имаме познание за силата на закона на греха и на смъртта. Той гласи така: „Заплатата на греха е смърт“ (Римл. 6:23). Извършеният грях провокира смъртта на всички нива, както силният вирус – болестта. Значението на думата смърт от старогръцки е „раздяла“.

Човекът е трисъставно творение Божие с дух, душа и тяло. Нека разгледаме как законът на греха и на смъртта е засегнал всяко от тези нива, тъй като сме свикнали да говорим и изследваме само едното от тях, а именно физическата смърт – раздялата на душата с тялото.

А. На физическо ниво

На това ниво смъртта е очевидна и реализира своето влияние чрез:

– Физиологични болести, които въпреки развитието и усилията на медицината прогресират както в разпространението си, така и в появяването на нови и нови.

– Зависимости. Неотдавна се роди нова наука – адиктологията. Тя изследва и предлага решения за зависимостите, които също прогресират. Освен добре познатата алкохолна зависимост все по-често се говори за компютърна, сексуална, хранителна, хазартна, наркотична, порнографска и пр. Когато това зло се настани в нечие семейство, то носи със себе си разрушителни действия, сее мъки, страдания, скръб и тъга. Унищожава всяко добро, което е изграждано с години и голям труд. Бавно и последователно руши не само жертвата, но и нейните близки, като ги прави съзависими. Има доста видеоклипове за действията на питона – как дебне, хваща, усуква се около жертвата, затяга хватката си и бавно я поглъща, след което тя се озовава в утробата му. Всякаква съпротива дори от най агресивните животни е безрезултатна. Наскоро гледах на видеозапис как питон поглъща млад алигатор! Симптомите на смъртта не са изчезнали и не са оставили човешкия род – те присъстват навсякъде около нас. Поговорете със съзависима майка на наркоман или алкохолик и ще ви се разкрие панорамата на земното „щастие“, резултат от временното отровно удоволствие.

Б. На психическо или душевно ниво

Действието на пипалата на смъртта тук можем да дефинираме като душевна смърт. Ще разкрием техните прояви, изразени като психични тумори и разсейки в човешката душа.

– Емоционално-чувствени преживявания:

а. Душевни рани от раздяла, загуба, провал, болест, непостигнати мечти, нереализирани желания и др.

б. Душевни болки – тъга, мъка, скръб, печал, разочарования и др. Тези преживявания са като масло, хвърлено в огъня, който изгаря вътрешната енергия на човека и претопява всички стимули и позитивна мотивация за неговата работоспособност. Давид споделя: „Изнури се от скръб животът ми и годините ми – от въздишки; от моите грехове изнемощя силата ми и костите ми изсъхнаха.“ (Пс. 30:11).

– Негативни психични състояния, като униние, огорчения, обида, притеснения, тревожност, безпокойства, натрапчиви мисли, ранима съвест и много други чувства и емоции, които са хищници на вътрешния свят, преследват и унищожават мира, покоя и радостта на душата. В древен Китай убийците се наказвали, като връзвали с железни вериги труповете на убитите за гърбовете им, така че били принудени постоянно да ги носят със себе си. Тялото на жертвата се разлагало, а трупната отрова бавно попивала в тялото на убиеца и така той умирал бавно в адски физически и психически мъки.

– Леките и тежките психични разстройства (самота, страх, фобии, депресия, неврози, психози) са сериозен индикатор за действието на закона на греха и на смъртта. Това е вече реалната психическа отрова, срещу която рядко се намира противоотрова, независимо от хилядите съществуващи психотерапии и методики за борбата с тях. Ненапразно Христос казва: „Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?“ (Мат. 16:26).

В. На духовно ниво

Духовната смърт е раздяла с Бога, с жителите на небето, ангелите и цялото небесно войнство. Това е реалната духовна самота в състояние на греховност, пребиваване в духовна тъмнина, липса на вяра, упование, надежда, смисъл на живота. Това е човешката духовна бездна. Тази бездна може да се окаже и хранилище на демоничните сили, които внасят със себе си страх и ужас, отчаяние и безизходица, както и различни степени на робство според посвещението на жертвата на сатанинските дълбини. Тя има своя последователност: девиантност, демонизация, бесообладаност.

Има ли надежда за спасение от това ужасяващо състояние на човешкия род?!

Да! Отговорът е в думите: „Христос възкръсна!!!“ За да възкреси и нас!

ПОЗНАНИЕ ЗА СИЛАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Това познание започва от проглеждането, от прозрението. След като дойде на себе си и осъзнае своето окаяно състояние, подобно на блудния син човек извиква отдън душа с думите на ап. Павел: „Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?!“ (Римл. 7:24). Такъв човек усилено започва да търси избавление и го намира първо на духовно ниво.

Възкресение на духовно ниво

Силата на възкресението се изпитва чрез кръщението в Светия Дух. В момента на искрено покаяние на грешника, според желанието му да бъде очистен с кръвта на Христос и жаждата му да се съедини с Него, той кани Божия Син да се всели в сърцето му и става нов човек – роден свише. Както говорихме за симптомите на смъртта, нека проследим и белезите на възкресението при новородения човек.

– Той има мощно свидетелство от Бога, че е простен, очистен и осиновен.

– Получава пълна гаранция за вечен живот въз основа на вселилия се Христов живот в духа му. Този живот от Бога има свои характеристики: мир, радост, любов, покой, благост, милосърдие, святост, чистота и др. Те променят изцяло съдържанието на вътрешния свят на човека. Това духовно възкресение рефлектира директно върху душата, а дори и върху тялото!

На психическо или душевно ниво

А. Промяна на личността

 Действието на силата на възкресението автоматично се прехвърля върху душевната или психична структура на човека – волята, чувствата, емоциите, ума, разума, разсъдъка, съвестта и пр. Тя се възражда чрез един процес на промяна, който произлиза от новородения дух, съдържащ получени от Бога небесни духовни плодове: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание (Гал. 5:22-24). Тези плодове носят жизнена духовна и психична енергия. Тя е позитивна и градивна, като възкресява, съживява, възражда и изцелява човека на всички нива. Личността се преобразява по един невидим за човешкото око свръхестествен начин чрез силата на възкресението. За това ап. Петър пише: „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който по голямата Си милост чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите ни възроди за жива надежда“ (I Пет. 1:3).

Б. Промяна в социално отношение

Възстановяват се разрушените взаимоотношения с близките хора, колеги, съседи, роднини и др. Христос казва: „А втора, подобна [на тази заповед] е: възлюби ближния си като себе си“ (Мат. 22:39). Пророк Малахия също пише за този процес: „И той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие“ (Мал. 4:6).

В. Психично изцеление

Това е изцеление на душевните рани и болки. Проблемите, които описахме подробно, причинени от леки и тежки психични разстройства като следствие от действието на смъртта, се решават само благодарение на действието на възкресението. Това е единствената вярна и вечна терапия, която няма алтернатива, понеже само тя дава реална надежда, вяра и любов, които са твърда основа за всякакъв стимул и мотивация на личността, придобила смисъл на живота. А ето какво казва псалмопевецът за изцелението на физическо ниво: „Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени“ (Пс. 50:10).

Физическо изцеление

Силата на възкресението се усеща и на физическо ниво, когато хората осъзнават, че само Бог може да ги изцели, и идват с вяра при Него. Тогава чрез служителите на църквата получават това, от което се нуждаят според обещанието на Свещеното Писание: „Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господно. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне“ (Як. 5:14-15).

Разполагаме с немалко свидетелства от различни места за реални свръхестествени изцеления, а и самият аз съм преживявал три такива през живота си.

Имаме щастливи случаи за придобиване на свобода и от всякакви наркотични, алкохолни, виртуални и др. зависимости.

Христос воистина възкръсна! А това значи, че възкръсваме и ние за нов живот на всички нива.

Причината за този нов живот е една – смъртта е победена не само преди две хиляди години, но веднъж и завинаги! Ап. Павел пише: „А щом това тленно тяло се облече в нетление и това смъртно тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата, написана: „Смъртта биде погълната с победа“ (I Кор.15:54)

Настоящото разсъждение не идва от желание за философстване, а е споделяне на свръхестественото преживяване от самия мен. Вкусих и от силата на смъртта на всички нива, но и от силата на възкресението, като възкръснах от дълбока депресия, която ме тласкаше към самоубийство.

Нека споделя кратък случай от живота ми. По време на тоталитаризма бяхме преследвани за своята вяра и убеждения. В един от съдебните процеси, продължил седем години, се наложи да се обърнем към министъра на правосъдието, който по онова време беше „другарят“ Колобов. След като обиколихме много институции, съдилища, прокуратури и обществени организации от районно, областно и републиканско значение, стигнахме до съюзното ръководство в Москва и попаднахме при него. При втората среща, след като от съюзната прокуратура отхвърлиха молбата ни, той властно каза: „Тръгвайте си у дома!“ Тези думи потвърдиха свидетелството в духа ми по време на молитва, когато получих отговор, че процесът ще приключи в наша полза. Думите на министъра дадоха допълнителен тласък за възкресяване на надеждата, която промени цялата атмосфера в семейството ни, а и всичко около нас – делото тръгна в посока на оправдателен процес.

Ако думите на авторитетните личности, надарени с юридическа власт, дават надежда за решаване на проблемите ни, колко повече думите на Христос, Който казва: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее“ (Йоан 11:25). И още: „Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец“ (Йоан 12:26). Каква надежда за бъдещето!!!

На тези, които още не Го познават, Той казва: „Елате при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си“ (Мат. 11:28-30). 

Каква надежда на настоящето!!!

Вярваш ли Му?

Христос, възкръсна! Воистина възкръсна! Амин! 

Ваш слуга Иван Вълков, епископ на БХБЦ


СПОДЕЛИ