Стоян Михайловски

В безпределната Вселена
Ти един си навсъде́,
Творче! Всяка твар небесна
е под Стола Ти зрънце́!

Нашата душа отива,
Господи, към Тебе пак.
Слабий разум наш се слива
с Твоя разум, чист и благ!

Бъднината Ти обръщаш
в минало и старина.
Боже, Ти най-после свършваш
вси несвършени дела!

* Sursum corda! (лат.) – Горе сърцата!

 

 

Стоян Михайловски

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 2/2019 <<<

 


СПОДЕЛИ