Духовен растеж

Търси из статиите...
Generic filters
Filter by Категории

РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СВЕТИЯ ДУХ

И така, вярата идва от слушане, а слушането – от Божието слово. Римл. 10:17   По какъв начин действа Светият Дух? Идва ли вярата от слушане на...

Значението на Христовото възкресение

Само си представете, че Иисус Христос беше умрял по същия начин както Мойсей, Буда, Мохамед, Конфуций. Умрял е и... не е възкръснал. Представяте ли...

НАЙ-ПРЕКРАСНОТО НА СВЕТА

Къде мога да намеря думи, за да опиша най-прекрасното нещо на този свят? Как да опишеш това, което обичаш повече от всичко? Как да...

СЛОВО ЗА ЦЪРКВАТА

Блажен си ти, Симоне, сине Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата (Мат. 16:17). Основата на...

Членство в местната църква

Посветеността в днешно време е доста рядко явление, затова не е изненадващо, че членството в местна църква е загубило особеното си значение за толкова...

СЕМЕЙСТВОТО – МАЛКА ХРИСТОВА ЦЪРКВА

Всички обичаме семействата си. Грижим се за тях и се опитваме да изпълняваме ролята си на добри съпрузи, родители, деца. Невинаги се получава, но...

СМУГЛА, НО КРАСИВА

Всемогъщият Бог разкрива Своята любов към човека в предобрази, в нагледни картини и притчи, събрани в Библията. Пред нас е боговдъхновената книга Песен на песните...

СВЕТАТА ТРОИЦА

Боже на нашите бащи, седнал на престол сред ярка светлина, колко богат, колко музикален е нашият език! Но когато се опитваме да говорим за...

СЛЕДВАМЕ ЛИ ХРИСТОС?

Възможно ли е да вярваме на всичко и да се надяваме на всичко? Ако ни кажат, че двe по две е пет, няма да...

Как да понесеш всичко?

Гръцката дума, преведена като „понася, претърпява, издържа“ в I Кор. 13:7, буквално означава „да останеш под“ – да не се пречупиш под тежестта на...

За спасителната вяра

Вяра. Какво означава това? В Божието слово се казва: „Повярвай в Господ Иисус Христос и ще се спасиш“ (Деян. 16:31). Но какво означава да...

Любовта издържа всичко

Чувство ли е, или нещо друго, по-дълбоко, това, което е способно да понесе всичко? Когато чета тази фраза в Свещеното Писание, си спомням историята...

ПОБЕДАТА НА ЛЮБОВТА

От всички свойства на „новата“ човешка природа любовта е най-яркото, най-възвишеното, могъщото и всепобеждаващото. Тя е присъща на самия Бог. „Защото ние станахме участници...

БОЖЕСТВЕНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЖЕНАТА

Тази тайна е велика; но аз говоря за Христос и за Църквата. Така и всеки един от вас да обича жена си както обича...

ЛЮБОВТА ВЯРВА И СЕ НАДЯВА

В нашия паднал свят на любовта, останала без Бога, а заедно с нея и на вярата и надеждата им е трудно. Обикновената любов най-често...

АЗ СЪМ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА

За прочит - Иоан 1:1-9 Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Иоан 8:12б   Ние...

ЗА СЛАВА БОЖИЯ

Беше първи април 1951 г. – Денят на лъжата... Бях първа година в университета. След лекцията професора го извикаха по телефона. Тогава нямаше такава...

Не бива

Не бива да има караница между мене и тебе и между моите пастири и твоите, понеже сме роднини (Бит. 13:8).   Свещеното Писание не ни казва...

ОПАСНОСТИТЕ ЗА ДУШАТА

“Въпреки че душата е заключена в тяло като в тъмница, въпреки че е помрачена от извратените учения, въпреки че е лишена от бодрост заради...

УСТРЕМЕНИ КЪМ НЕБЕТО

Всеки човешки живот на земята е голяма повест, единствена по рода си. Както е неповторим човекът, така е уникален и животът на всеки един,...

БРАК, ДОСТОЕН ЗА НЕБЕСНОТО ПРИЗВАНИЕ

Свещеното Писание разкрива не само проблемите на съжителството преди брака, а и онази голяма отговорност, която поемат върху себе си хората, когато пренебрегват Божиите...

ПОХОТТА РАЖДА СМЪРТ

Когато на идиш (еврейски немски език, на който говорят евреите ашкенази) се споменава за: „обаятелността на Йосиф“, се има предвид качество, което е заложено...

БЪЛГАРСКИТЕ АПОСТОЛИ

... Най-напред написали Евангелието на Йоана "В началото бе словото" и го показали на царя и на другите, и на патриарх Игнатий. И те...

ЗА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА БОГ СЛОВО

Преди разсъждавахме за божествеността на Словото на Отца, за силата Му във вселената, а именно, че чрез Него благият Отец устройва всичко. Чрез Него...