Уочман Ний
Четиво за1 мин.

Блажен си ти, Симоне, сине Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата (Мат. 16:17).

Основата на Църквата е не просто самият Иисус Христос, а и познанието за Него. И е особено тъжно, че днес много християни нямат тази основа. И не само отделни вярващи, а и някои т. нар. църкви.

Него, Иисус Христос, ние не познаваме! За мнозина Той е нещо теоретично, част от учение, а не откровение за реалността. Но няма как да победим ада с нещо теоретично и точно към това е призована Църквата! Или сме забравили защо сме на този свят?

На Запад съм виждал красиви порцеланови чинии. Никой не ги използва: те висят по стените за украса. Така някои хора възприемат Църквата на Иисус Христос – като нещо, достойно за възхищение заради красотата на формата му. Но Църквата не е дадена, за да й се любуваме, тя е тук, за да се ползваме от нея. Докато външните обстоятелства са благоприятни, привидната жива активност може и да е достатъчна, но щом портите на ада ни се противопоставят, всеки от нас ще се нуждае от божественото откровение, че Иисус Христос е реалност, че Той е Личност, че има господстваща над всичко власт.

Уочман Ний

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 2/2022 <<<


СПОДЕЛИ