Символ верую


 

• Вярваме в Един Бог, вечно съществуващ в три Лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух.

• Вярваме в Бог Творец на всичко видимо и невидимо (Колосяни 1:16) и Спасител на света.

• Вярваме в божественото вдъхновение на Свещеното Писание – Божието Слово – като Божие откровение, достоверен и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и живота (ІІ Тимотей 3:16).

• Признаваме всеобщата греховност и вина на човека пред Бога и вярваме в заместническата жертва на дошлия в плът Божи Син, Господ Иисус Христос, като единствена и вседостатъчна основа за изкупление от вината на греха. Вярваме, че грешникът се оправдава единствено по Божия благодат чрез прошка и очистване с кръвта на Иисус Христос, само по вяра в изкупителното Му дело (Римляни 3:21-26; 6 гл.)

• Вярваме в Личността и делото на Светия Дух, Който изобличава за грях и води към спасително покаяние, новоражда човека, проявява Своите дарби и изработва у него плодовете на духа (Галатяни 5:22, 23, 25; Йоан 14:26; 16:8-11,13-14).

• Вярваме, че Църквата на Христос на земята се състои само от вярващи, които са равни помежду си пред Бога. Приемаме свещеничеството на всички вярващи и правото на всеки вярващ да чете и тълкува Божието Слово (І Петър 2:5,9; Откровение 1:6). Но за устройство и функциониране на църквата на земята Бог утвърждава свещенство чрез полагане на ръце върху хора, избрани от църквата да свещенодействат. Чрез ръкополагане свещениците придобиват сан „дякон“ и „презвитер“, което им дава право да извършват тайнствата на църквата.

• Приемаме и участваме в следните основни тайнства: Покаяние, Кръщение (Римляни 6:4-5), Полагане на ръце след кръщение за разкриване на дарбите на Светия Дух, Евхаристия (І Коринтяни 11:23-32), Елеосвещение, Венчание, Въвеждане в сан.

• Вярваме, че кръщението в името на Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух е само за вярващи хора на съзнателна възраст, които го приемат доброволно и отговорно. То е израз на вярата им, а не средство за постигане на спасение и се осъществява чрез потапяне във вода (Деяния на апостолите 8:36-38).

 


НАШИТЕ ЦЪРКВИ

Служители