еп. Иван Вълков
Четиво за4 мин.

Здравейте, скъпи братя и сестри, скъпи сънародници,

Честито Рождество Христово!

Всеки празник има значение за тези, които го празнуват. Искам да споделя с вас един важен факт, свързан с Рождество Христово, на който не всеки обръща внимание: днес се роди небесното Смирение и Кротост. Няма нация, народ, личности, млади или стари, умни или учени, богати или бедни, които да не усещат липсата на тези толкова необходими качества, пораждащи божествен мир. От Библията знаем, че е имало хора, носители на кротост, като Мойсей например, но за жалост това е било само тяхно притежание, което не се предава по наследство. Единственият, Който не само притежава тези качества, но и учи на тях и ги споделя с целия свят, е роденият Младенец: „Защото ни се роди Младенец – Син ни се даде“ (Ис. 9:6-7).

Думата „Младенец“ не се използва случайно в Божието слово, тя отразява качествата на Този, Който се е родил. На първо място това е смирението. Бог Творец в лицето на Иисус оставя небесната слава и слиза при Своето творение. Богът, Когото небето и небесата не могат да вместят, се вселява в човешка плът. Царят на Вселената се ражда в обора, сред овцете. Този, Който притежава цялата Вселена, избира бедно семейство, става дърводелец, живее презрян, унижаван, отхвърлян, обявяват Го за престъпник, разпъват Го като злодей. Ето как Го описва пророк Исая: „Той изникна пред Него като младочка и като израстък от суха земя. Няма в Него нито изглед, нито величие. Ние Го видяхме и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него. Той беше презрян и унизен пред хората, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме лицето си от Него. Той беше презиран и ние не Го смятахме за нищо. Но Той взе върху Себе Си нашите немощи и понесе нашите недъзи, а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога“ (Ис. 53:2-4).

Винаги съм си задавал въпроса: „Защо си постъпил така със Себе Си, Господи?“.

Отговорът за мене, надявам се и за вас, е: за да стане достъпен за всички – за малките деца, които Го прегръщат, за възрастни и млади, за бедни и богати, за учени и простолюдие, за да няма преграда, стража и условия по пътя към Него, за да няма в нас нито страх, нито безпокойство или съмнение, че можем да бъдем отхвърлени, презрени или върнати. Защото Той не е само смирен, но и кротък по сърце. Христос наистина е Чуден в Своето величие и във величието на Своята достъпност за тези, които се нуждаят от съвет, сила и крепост, но и за онези, които се чувстват сираци в нашия зъл свят и желаят да придобият Вечния Отец, да бъдат осиновени завинаги. В Христос няма никакво зло, от което да се боим или да се безпокоим. Той излъчва мир: „Властта е на раменете Му и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира“ (Ис. 9:6-7). Ето как Го описва и пророк Захария: „Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова: ето, твоят Цар идва при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал ослица… и Той ще възвести мир на народите, и владичеството Му ще бъде от море до море и от реката до земните краища“ (Зах. 9:9-10).

Скъпи читателю, след като „вкусих“ Бога преди 43 години, днес продължавам да се нуждая от Него, от качествата смирение и кротост, а ти? Опитах и мога да гарантирам, че всичко това е реалност. Опитай ти също днес и предстоящият празник Рождество за тебе ще се промени съдържателно, не само външно. Роденият Младенец сега ти се усмихва, ще Му се усмихнеш ли и ти? Ако копнееш като мене, а може би и повече, за чисто сърце, и то не само на 25 декември, честито Рождество Христово! Честита голяма възможност, от която да се възползваш: „Елате при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо и бремето Ми е леко“ (Мат. 11:28-30).

Честито на тези, които вече са намерили този покой или предстои да го намерят!

Ваш слуга Иван Вълков

епископ на БХБЦ

Можете да прочетете и другите статии от предишни години, във връзка с празника „Рождество“от: https://bhbc.bg/rozhdestvo-2019/ https://bhbc.bg/rozhdestvo-2015/ https://bhbc.bg/rozhdestvo-2013/


СПОДЕЛИ