еп. Иван Вълков
Четиво за4 мин.

Здравейте, скъпи братя и сестри, скъпи сънародници,

Честито Рождество Христово!

Новината за раждането на Христос е една от най-радостните и тя не спира да бъде актуална за целия човешки род: „Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ“ (Лука 2:8-14). Въпросът ми е как лично ти се отнасяш към нея.

Сигурно всеки обича да чете, да слуша или да гледа новини. Едни им вярват и горещо ги дискутират, други се забавляват с тях, някои просто убиват време. Но има новини, които не са обществени или световни, а засягат моето здраве, моето семейство, моя живот. Някои са приятни, например, да започнем от детството, купили са ми подарък, през юношески години – изкарал съм контролното, взел съм изпита, приет съм в университета, по-късно, когато съм вече семеен – роди ми се, след години – роди ми се внуче и така можем много неща да изброим. Има обаче и други, също радостни новини, които обаче изведнъж се превръщат в тъжни, ако не сме ги чули или не сме им обърнали сериозно внимание, въпреки че са се отнасяли непосредствено за нас. Лекомислено сме ги пренебрегнали и доста сме изгубили.

А сега за неприятните и тъжните, дори шокиращи новини. Някои от тях са обществени – в началото ни тревожат, възмущават, но с времето се адаптираме особено в последно време, когато СМИ предават само лошите неща. Свикваме с новините за военни сблъсъци. Успокояваме се, че не се отнасят лично за нас. Други ни стряскат или ни изваждат от равновесие – трагедия с дете, жена, мъж, лоша диагноза. Има и още една – за нашата смърт. Към нея реагираме сериозно.

В Писанието четем за доста хора, които са се отнасяли повърхностно към съдбоносни новини. Първият свят продължавал да греши, докато Ной строял ковчега и проповядвал за края на злите дела на хората. Содом и Гомора продължавали да живеят разюздано, докато праведният Лот ги изобличавал. Христос предупредил Йерусалим за неговото предстоящо разрушение, но хората, вместо да се покаят, Го разпнаха. Сега продължава да предупреждава чрез Църквата за края на света, чиито белези са налице, но, уви, малко са тези, които спират и се покайват в греховете си. Останалите дори не искат да чуят, че Христос скоро ще дойде на Земята да съди света.

Но нека видим и един положителен пример за човек, който реагира правилно и поучително за нас. В IV Цар. 20:1-5 четем за цар Езекия, когото Бог предупреждава чрез пророк Исая, че няма да оздравее, а ще умре. Тогава Езекия се моли на Господ: „О, Господи, спомни си, че аз ходих пред лицето Ти вярно и с предано на Тебе сърце, и върших каквото беше угодно пред очите Ти.“ И заплака Езекия силно.“ Бог не закъснява да му отговори: „Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, Аз ще те изцеря.“ Нека сега за миг се опитаме да застанем на мястото на Езекия и да си помислим как щяхме да реагираме ние.

Накрая ще попитам – как ще се отнесеш към тази библейска новина, която е лично за мен и теб: „На човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“ (Евр. 9:27)? Тя е реална и много тъжна. Но както Езекия се отнася сериозно към новината, се покайва и чува вече радостна новина: „Ще оздравееш и на третият ден ще идеш в храма“, така и ние, ако се покаем, ще получим радостната новина, която чува каещият се разбойник на кръста: „Днес ще бъдеш с Мене в рая.“ Днес, през 21 век Бог не се е променил. Днес, ако се измъчваш от чуството за вина за своите грехове и престъпления и съвестта не ти остава на мира, чуй добрата новина: ако коленичиш пред Бога, ако извикаш с вяра за прошка, Той ще те чуе, както чу Езекия и му даде прошка. Така днес Бог ще ти даде прошка и ще чуеш в сърцето си Неговият тих и нежен глас: „Днес ти прощавам, пречиствам те, днес те възраждам за нов живот, от днес ти ставаш мое чедо, Аз ти подарявам вечен живот и ти пращам Светия Дух като залог за този живот“.

Скъпи читателю, това е най-радостната новина – роди ни се Христос Спасител, за да не бъдем осъдени, а чрез вяра в Него да имаме вечен живот с Него в рая. Моля се тази новина да не те подмине и да не се отнесеш към нея лекомислено.

Ваш слуга Иван Вълков,

епископ на БХБЦ

Можете да прочетете и другите статии от предишни години, във връзка с празника „Рождество“от: https://bhbc.bg/rozhdestvo-2013/


СПОДЕЛИ