Четиво за13 мин.

На 8 и 9 февруари 2008 г. в хотел „Жеравна“, гр. Банкя, се проведе учредителният Първи събор на БХБЦ. Можете да прочетете някои от изказванията от гостите и домакините на събора.

Иван ВЪЛКОВ, Епископ на БХБЦ:

„Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават“ (Пс. 89:7). Един от първите събори на Църквата е съборът на апостолите. На българска земя нашият събор далеч не е първи. През 343-344 г., скоро след Вселенския събор в Никея през 325 г., в Сердика се провежда Сердикийският събор. Присъстват 318 епископи от цялата римска империя. Сред авторитетните участници ще споменем Протоген Сердикийски, Атанасий Александрийски и Осий Кордовски. Съборът се провежда в манастира „Триадица“. Сердикийският събор утвърждава учението за Светата Троица и Символа на вярата, приети на Първия вселенски събор.

На 5 май 2007 г. след дълги молитви и разисквания по много въпроси ръководителите на няколко църкви се събират в София, не в „Триадица“ , а в офиса на фондацията „Светлина на Балканите“ и в пълно единодушие решават да учредят ново вероизповедание – Българска християнска баптистка църква – със свой устав и стратегия. Но църквата не се роди тогава, тя вече съществуваше.

В последно време все повече се говори, че ако някоя църква е нова, тя е секта и не трябва да й се обръща внимание. Но аз държа да изразя несъгласието си с това мнение, което всъщност е светско. Нормално е всяка християнска деноминация да се стреми да се отъждестви с първоапостолската и ранната Църква. Някои намират основание да твърдят, че са най-верните, защото са наследили приемственост чрез традиции или обреди. И често не обръщат внимание на елементите, по които се разминават с ранната църква. Правото на съпричастност и отъждествяване се определя от каноничността и от духовната същност на дадена църква.

Мотото на нашия събор е: „Пази себе си чист.“ Ако анализираме битките, които са водили апостолите – как да опазят чистотата на Църквата (за това са се събирали на събор), – нашият християнски живот ни дава