На 17 януари 2011 г. беше открит Богословският колеж към фондация „Светлина на Балканите“.

В тържествена атмосфера се поставиха основите на едно ново и много важно служение в БХБЦ. Постихме и се молихме Господ да води, да дава мъдрост, дръзновение и сили, за да започне и да се осъществи това Негово дело.

Молби за редовно обучение в колежа подадоха седемнадесет студенти. На откриването към тях бяха отправени много поздрави и пожелания от директора на фондация „Светлина на Балканите“ Александър Калтакчи, от презвитера на църквата „Св. Павел“ Емануил Вълков, от ректора на колежа Иван Вълков, от декана Светлана Григорова и от завеждащия учебния отдел Люба Никифорова.

Чрез конферентна връзка по скайпа колежаните бяха поздравени и от презвитерите Ивелин Минков от Бургас и Александър Александров от Русе.

Тържеството завърши с молитва към Бога да даде дръзновение и сили на всеки студент да устоява в своето обучение, защото най-важният краен резултат от трите години, прекарани в колежа, не е взетата диплома, а духовното израстване и подготовката за служение на призованите от Него мъже и жени.


СПОДЕЛИ