Вениамин Тинкевич
Четиво за2 мин.

Една от най-лошите възможни измами е духовната самоизмама. За дявола е много изгодно човек да живее в лъжа, защото, без да знае истинското си състояние, такава душа само ще се отдалечи от Бога, като си мисли, че всъщност е с Него. Скритото в сърцето – любовта към Господ, послушанието към Него – се проявява чрез всекидневните ни действия.

Мнозина се заблуждават в преценката на своето духовно състояние, защото го измерват не по Божите стандарти, а според хорското или собственото си мнение. Вършенето на добри дела, нашите възвишени чувства след прекрасни богослужения, познаването на Писанието, дипломата от завършен духовен институт – всичко това не е мерило за духовен живот. Има един прост критерий, който показва ясно дали сме познали Христос, и той е спазваме ли Неговите заповеди.

Ако Словото на Господ се е превърнало в живот за нас, ако не искаме и не можем да живеем без Неговите заповеди, ако изучаваме думите Му и всекидневно вършим това, на което Той ни учи, можем да кажем, че наистина сме Го познали.

Знанието за Христос и Неговото познаване са съвсем различни неща. „Да познаеш“, означава да се свържеш духовно с Този, Когото познаваш. Можете да знаете химическия състав на хляба, а може и да го вкусите. В нашата информационна ера има мнозина, които знаят, но твърде малко са онези, които изпълняват.

За ап. Йоан хората, които заявяват, че познават Господ, но не спазват Неговите заповеди, са лъжци, които не разбират истината. „Който казва: „Познах Го“, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него“ (I Йоан 2:4). За Йоан няма значение от колко години си член на църква, нито каква титла имаш, той се интересува само от едно: спазваш ли заповедите на Господ Иисус Христос в своя живот, или не. Апостолът пише така, защото самият Учител го е научил на това и той просто предава тази истина на всички нас.

Християните, които се покоряват на Бога, не се съмняват в своето спасение и не се заблуждават в упованието си на Него. Никой не може да смути такива души, защото ние разбираме какво е състоянието ни по това, дали спазваме Неговите заповеди.

Възлюбени от Господ, Неговите дарове се умножават, когато Го познаем! „Благодат на вас и мир да изобилства в познаване на Бога и Христос Иисус, нашия Господ” (II Пет. 1:2). Тези, които спазват Неговите заповеди, са познали Господ, те живеят в Неговата благодат и се наслаждават на Неговия мир.

Вениамин Тинкевич

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2021 <<<

 


СПОДЕЛИ