Валдемар Цорн
Четиво за1 мин.

Къде мога да намеря думи, за да опиша най-прекрасното нещо на този свят? Как да опишеш това, което обичаш повече от всичко? Как да предадеш чувствата, които завладяват сърцето само при мисълта за… Църквата! За да разберем по някакъв начин как Бог се отнася към Църквата, можем да проследим сравненията, метафорите, образите, които Той използва за нея. Невеста на Иисус Христос, приготвена за сватбеното тържество. Тяло Христово, Глава на което е самият Христос, а всички Божи деца са членове на това Тяло, обединени от „многообразни връзки“ и изпълнени с един Дух, водени във всичко от любов към Бога, един към друг и към цялото Тяло. Храм, „изграден“ от живи камъни, в който живее самият Бог, а и всички новородени, всеки на своето място, здраво свързан с другите до него. Божи народ, свят и избран, с ново, небесно гражданство, нова „конституция“ и придобил „правата на синовете на Царството“. Ето я – прекрасна, като „войнство със знамена“, като армия на Христос, която следва Победителя над ада и смъртта.

Няма нищо по-прекрасно от Христовата църква, освен самия Христос, но Той съзнателно се отъждествява с нея. Чрез тези сравнения в Свещеното Писание Бог ни показва Своето отношение към Църквата, за която се казва, че „Той я е придобил със Своята кръв“ (Деян. 20:28). И очаква от нас, членовете на тази Църква, такова отношение към Себе Си и към нея. Защото Той няма да се задоволи с по-малко.

Валдемар Цорн

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 2/2022 <<<


СПОДЕЛИ