п-р Емануил Вълков
Четиво за7 мин.

Имаше  време, когато едно поколение, отхвърлило Бога и Неговия Закон, изграждаше стратегията на светлия атеизъм. Тя изключваше съществуването на Бога, но се грижеше много за народа – например за построяването на домове за възрастни хора, така че държавата да им осигури спокойни старини. Днес обаче не виждаме нито радост, нито щастие в очите на онези, които се намират в „стратегическите“ домове за възрастни, далеч от своите синове, дъщери, внуци и правнуци.

Когато се срещам с тях, те не обсъждат колко е била успешна тази „стратегия“, а ми разказват за своите деца и внуци – колко са сполучили и колко са заети и че тъкмо защото не искат да ги притесняват, са настанени в този старчески (стратегически) дом. Държавната стратегия се е превърнала в лична трагедия: „След като няма Господ, значи и вас, мамо, татко, бабо, дядо, ви няма. Стойте си там и не ми пречете да си живея живота!“.

Затова ще се обърна към новите стратези. Не се лъжете, вашите богопротивни национални стратегии и особено идеята за  „въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца“ непременно ще се превърнат в национални и лични трагедии. Но преди всичко във ваши, защото и вие имате деца и ще пожънете това, което сега сеете!

Сега обществото ни обсъжда нова „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“  Но всякакви човешки стратегии, които въвеждат нови закони, противни на Божия закон, носят ТРАГИЧНИ  последствия. Затова нека не забравяме, че освен човешки закони има и върховни Божи закони, например: закон за деня и нощта, закон за греха и смъртта, закон за посятото и пожънатото…  В Божието слово се казва: „Не се лъжете: Бог не бива поругаван. Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал. 6:7).

Задължение на всеки баща е да обуздава детето си и който не го прави, подобно на свещеника Илий, може да прочете какво ще стане с него: „Аз му казах, че ще накажа дома му навеки за онази вина, че той знаеше как синовете му безчестват и не ги обуздаваше“ (I Цар. 3:13).

Онези, които отхвърлят Божията стратегия за развитието на всяко дете, първи ще усетят последствията от своята стратегия – ще се сблъскат със своите необуздани синове и дъщери, които безчестват преди всичко срещу самите тях.

А ето какво казва Библията конкретно за телесното наказание над деца:   „Не оставяй детето без наказание; ако го накажеш с пръчка, то няма да умре; ще го накажеш с пръчка и ще спасиш душата му от преизподнята“ (Пр. 23:13-14). И още: „Който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство“ (Пр. 13:25). Към тези думи няма какво да се добави, нито има какво да се отнеме от тях.

И така, „новата стратегия“  се изправя срещу самия Бог и Неговото Слово. Ще успее ли? Човешки закон срещу БОЖИЯ ЗАКОН! Но засега никоя стратегия не е променила закона за деня и нощта, нито закона за посятото и пожънатото. Затова и този нравствено-духовен Божи закон за изграждане на пълноценна личност, способна да различава доброто от злото, никой няма да може да промени. А онези, които си правят експерименти с „нови стратегии“, ще жънат лични и национални трагедии.

Тези дни четох, че пошляпването на детето с възпитателна цел е необходимо. Срещу такива думи „новите стратези“ скачат яростно и защитават децата от „насилие“. Ами какво ще кажат за думите на Бога, които цитирах? Навярно, че наказанието с пръчка не е просто насилие, а нечовешко, зверско отношение към горкото дете! Да, ако го беше препоръчал човек, може и да се замислиш. Но тези думи са на самия Господ Бог. Това е същият Бог, Който казва: „Ще забрави ли жена кърмачето си, няма ли да пожали сина на утробата си? Но дори и тя да забрави, Аз няма да те забравя“ (Ис. 49:15). Бог, Който е любов, и е доказал тази любов чрез Господ Иисус Христос на кръста.

За да не останат „новите стратези“ с впечатлението, че Божият закон е жесток, нека се запитаме чий образ и подобие са децата – на държавата и разни чиновници или на родителите? В Бит. 5:3 четем: „Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие и по свой образ, и му даде име Сит“. У всеки родител е заложена любовта към собственото му дете, което е негов образ и подобие. Нали тъкмо затова Бог дава само на родителите правото да наказват децата си – един нормален, психичноздрав родител никога няма да осакати своето дете, а ще го накаже с мярка, за неговото спасение.

Но от Адам взимаме не само образа и подобието, а след грехопадението наследяваме греха, бунта, злото в сърцето. Всеки разумен човек знае и вижда това. И тъй като децата не са без грях, рецептата, решението за спасяването на едно дете от зли и безумни дела е  наказанието: „Безумието е вързано за сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го изгони от там“ (Пр. 22:15, РИ).  

Когато детето върши зло и бащата го накаже, като го плесне, то не се обижда, а дълбоко в себе си разбира, че е заслужило такова отношение. В резултат на наказанието в сърцето му настъпва мир. Така телесното наказание има благотворно въздействие и промяната е налице. Този процес е познат на всеки разумен родител.

Важно е да отбележим обаче, че Бог изисква от родителите да преценяват добре силата на наказанието, защото и самият Той като любещ Баща ни наказва с мярка:  „Ще те накажа с мярка; но ненаказан няма да те оставя“ (Йер. 46:28).

Разбира се, телесното наказание не е крайното решение на проблема със злото и греха. Наказанието води детето до определена степен на зрялост и разбиране какво е добро и зло. А окончателното решение на проблема със злото и греха за всеки от нас е единствено и само чрез вяра в милостивия Господ Иисус Христос.

Другата богопротивна точка от „Националната стратегия за детето“ е: „Осигуряване на достъп до здравно и сексуално образование за децата и младите хора във и извън училище“. Вече има немалко достъпна информация, така че човек да види какво представляват учебните материали за тази цел. Това е обучение, което насърчава сексуални фантазии, самозадоволяване, хомосексуализъм, порнография и т.н.

По тази тема също има какво да прочетем в Свещеното Писание: „Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях, и те не познаха Господ“ (Ос. 5:4). Думата „блудство“ в Библията означава всяка сексуална връзка извън брачните взаимоотношения и всякакви извратени, противоестествени сексуални отношения и действия. Именно на това ще бъдат обучавани децата в училищата.

Този, Който е сътворил човека, е създал и сексуалните отношения. След като Той е Авторът, знае най-точно какво е най-доброто за човека. А именно – сексуалните отношения да се осъществяват в благословено от Бога семейство от мъж и жена за тяхна радост и за да имат благодатно потомство. Родителите носят отговорност да обяснят всичко по тази тема на детето си, когато то съзрее за това, като почерпят знания от Божието слово.

 Апостол Павел предупреждава докъде водят опасните човешки стратегии: „В последните дни ще настанат усилни времена.  Защото хората ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, НЕПОКОРНИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ СИ, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни,  непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, неприятели на доброто,  предатели, безочливи, надути, ПОВЕЧЕ СЛАСТОЛЮБЦИ, отколкото боголюбци, които наглед имат благочестие, но са се отрекли от силата му. И от такива се отвръщай!“ (II Тим. 3:1-5).

Ако се въведе сексуално образование, това означава само едно – развращаване на детските умове и като краен резултат блудство във всичките му джендър разновидности. Впоследствие голяма част от тези момчета и момичета ще бъдат неспособни да създадат здрави семейства и така вместо жертвена и посветена любов с грижа за брачния партньор и децата, в това поколение ще има място само за сластолюбие, страсти и похот. И тук вече се вижда крайната цел на „новата стратегия“ – унищожаването на един народ.

Богопротивната атеистична стратегия вече доведе до разклащане и разбиване на истинските семейни връзки. А „новата стратегия“ неминуемо ще доведе до заличаване на понятието „семейство“. Докато не е станало късно, скъпи мои братя, бащи, закрилници на семейства, нека да се борим на първо място с молитва и с всякакви законови средства в тази вече открита война, целяща да изкорени всичко чисто и свято!

Презвитер Емануил Вълков

магистър по богословие,
баща на две деца

СПОДЕЛИ