Четиво за3 мин.

На 16 май 2014г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии се проведе Десетата юбилейна студентска научна конференция „ИНФОРМАЦИЯ – ТВОРЧЕСТВО – СИНТЕЗ”, посветена на 24 май – Национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на 1150-годишнината от покръстването на българите.

Девизът на конференцията беше: „Дела, а не думи” – „Res, non verba”, а инициативен комитет беше Студентското научно общество при УниБИТ. Музикалната формация при Фондация „Светлина на Балканите“ с диригент маестро Данаил Вълков, беше поканена от гл. ас. д-р Светла Шапкалова – преподавател по История на християнската религия и култура в УниБИТ.

В нейните курсове студентите се запознават с празниците и традициите, свързани в тях. Студентите имат възможност да осмислят нравствените послания, закодирани в празничния календарен цикъл и да допълнят своите религиозни познания, да се запознаят с текстове от свещените книги, с книжните източници и да изследват религиозните и нравствени послания, закодирани в тях. Освен християнските религиозни центрове, обект на внимание са и традициите и културното наследство, останало от други вероизповедания. Идеята е да се формират умения у студентите, за да могат да се ориентират свободно в богатия религиозен свят на различията.

На конференцията се цитираше Божието Слово, спомена се Създателя и Твореца, заложил в нас частица от Себе Си – творчеството. Музикантите от формацията изпълниха инструментално произведение на съвременния украински композитор Сергей Рябичев, вплел в едно „Паскалия“ на Хендел и християнска руска песен, чийто припев звучи така: „Не тъжи и не се тревожи, ако Бог е с нас от какво да се боим?!“

Георг Фридрих Хендел – великият немски композитор, чиято музика е достигнала своя връх в епохата на барока, е послужил на милиони хора в техните духовни търсения. Неговият паметник в Лондон представлява човешка фигура, която държи книга, в която се четат думите: „Знам, че моят Изкупител е жив!“

По-късно на вниманието на участниците в конференцията беше предложена песента „Христос Възкресе” – текст Никола Ракитин, музика Владимир Петровски:

 

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ

Разискрен ден над малкий град

раздига белите завеси.

Камбани празнични звънят,

и сякаш ангели вестят:

Христос възкресе!

И всеки цвят, и всеки клон

чело на слънцето поднесе.

Поле и лес и небосклон

се сляха във молитвен стон:

Христос възкресе!

Кънти съзвучен благослов

и дух пробуден се унесе.

За правда жаден и любов

във светлий на живота зов,

Христос възкресе!

 

Третата песен беше „Великден” по стихотворението на Асен Разцветников „Великден“, а музиката е композирана от Владимир Петровски:


ВЕЛИКДЕН

                                                                                 Във пролетната нощ люляни

от зноен дъх и звезден звън,

сънувахме ний Твойте рани

и тихо плакахме на сън.

Ний плакахме за Теб на кръста

за себе си и за света.

За свойте ястребови пръсти

и стари каменни сърца.

И ето, утрото е свежо,

блестят грамади розов цвят;

във млечно-синята безбрежност

ята от гълъби летят.

И бий в сърцата нежна сила,

и ний простираме ръце

в молитви жадни да помилваш

децата Свои, о Христе.

 

И последната песен в края на конференцията беше по текст на Никола Алексиев и музика на Владимир Петровски:

 

ПУСТИНЯ Е ДУША БЕЗ ИДЕАЛ

Пустиня е душа без идеал.

Съгрян от любовта,

Едничка нея Благий Бог създал

Да бъде фар в света.

Едничка тя е мощна да възпре

Издигнатия меч.

И в мир злочести свят да събере

Със своя блага реч.

Издига тя душа ни да лети

Към тихи небеса.

Тъй като лъчът вдига в’ висини

Сребристата роса.

Едничка тя не тъпче със пета

Превита слаба тръст.

А носи с тиха прошка на уста

Голготски тежък кръст.


СПОДЕЛИ