Игор РАЙХЕЛХАУС
Четиво за4 мин

Гръцката дума, преведена като „понася, претърпява, издържа“ в I Кор. 13:7, буквално означава „да останеш под“ – да не се пречупиш под тежестта на натрупания товар, да устоиш.

Тази дума се превежда на други места в Новия Завет по следния начин: „Който устои докрай, ще бъде спасен“ (Мат. 24:13); „Търпя всичко заради избраните… Ако издържим, с Него и ще царуваме“ (II Тим. 2:10,12); „Вие, след като бяхте просветени, издържахте голяма борба на страдания“ (Евр. 10:32); „Исус, Който заради предстоящата Му радост претърпя кръст, като презря срама… Помислете за Онзи, Който претърпя от грешниците такова поругание над Себе Си… Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове“ (Евр. 12:2-3,7); „Блажен е онзи човек, който издържа на изкушение“ (Як. 1:12); „Ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йов…“ (Як. 5:11); „Каква похвала, като търпите, когато ви бият за престъпления? Но ако търпите, когато правите добро и страдате, това е угодно на Бога“ (I Пет. 2:20).

Два пъти същата дума е преведена като „да остана“: „Момчето Иисус остана в Йерусалим“ (Лука 2:43) и „…изпратиха Павел… а Сила и Тимотей останаха там“ (Деян. 17:14).

Любовта, която издържа всичко, е любовта на Иисус, Който отива на кръста. Любовта на Йов, който не се отрича от Бога в страданието. Любовта, способна да победи беззаконието и несправедливостта. Любовта, която се сблъсква с изкушенията и ги надмогва. Любовта, която остава, когато има причини да си тръгне.

В живота на Джинджър Хаан точно тези думи за любовта, която издържа на всичко, изиграват особена роля. Тя е съпруга на свещенослужител. В навечерието на четиринадесетата годишнина от сватбата им Джинджър разбира, че нейният съпруг Дон й изневерява… с друг мъж. Провеждат труден разговор. Той признава, че е бил изнасилен като дете, а след това цял живот се е борил с хомосексуалните си изкушения. Надявал се е, че ако се ожени, това ще свърши. Но греховните желания останали. Дон обещава на Джинджър да скъса с греха и да намери душегрижител. Двамата се надяват, че всичко ще се промени. Тя обаче продължава да чувства, че Дон се отдалечава от нея. Минават пет години. Накрая идва денят, когато Дон напуска служението и семейството си.

Близки приятели съветват Джинджър да се разведе с Дон, но тя казва, че Бог я е подготвил за тези болезнени събития. Стихът, който Бог й посочва малко преди съпругът й да си тръгне, гласи: „Любовта… извинява всичко, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко издържа“ (I Кор. 13:7). В по-свободния превод на Библията, който Джинджър изучава тогава, този стих гласи: „Ако обичаш някого, ще му бъдеш предан. Независимо какво ще ти струва това, винаги ще вярваш в него, ще очакваш най-доброто от него. Винаги ще бъдеш непоколебим, когато го защитаваш“.

Изминават две дълги години. През цялото това време Джинджър въпреки случилото се продължава да се моли за съпруга си и да чака. А междувременно Бог хлопа на вратата на неговото сърце. Един ден, когато се прибира у дома, Джинджър вижда мъжа си да седи на дивана. Той й казва:

– Дойдох си. Не знам дали искаш да остана?

Джинджър отговаря:

– Да, искам.

Дон напуска партньора си и се връща при семейството, въпреки че борбата му с изкушенията продължава. Веднъж двамата с Джинджър срещат нейната приятелка, която някога я е съветвала да се разведе.

Приятелката признава:

– Спомням си какво ти говорих тогава. Браво, че не ме послуша!

През 1991 г., пет години след завръщането си при семейството и при Бога, Дон научава, че по време на скитанията си се е заразил със СПИН. Възможно е това да е една от причините двамата с Джинджър да разкажат своята история пред църквата, която посещават. Постепенно започват да ги канят и в други църкви. Тяхното свидетелство се оказва насърчение за много семейства, изправени пред подобни предизвикателства. През 1996 г. Дон преминава във вечността.

След смъртта на съпруга си Джинджър Хаан основава служението „Възстановяване“, за да помогне на църквите и семействата да служат на хора, които се борят с хомосексуални изкушения или имат проблеми с половата си идентичност. Когато си припомня своя път, Джинджър разказва, че докато Бог е работел с нейния съпруг, Той е променял и нея:

– Мислех, че съм по-добра от Дон, защото в живота му присъстваха тези грехове. Но Бог ми показа, че неговите грехове на плътта не са по-лоши от моите скрити грехове на сърцето: самоправедност, гордост, обида, непростителност.

 Тя вижда Божи промисъл във факта, че семейството й е трябвало да премине през тези изпитания. Уникалният опит на такива хора дава на Църквата разбиране как да служи в един свят, където има все повече и по-нови предизвикателства.

Джинджър Хаан пише за своето служение: „Как Църквата да показва Божията любов към гей двойки и техните деца? Балансирано! Иисус казва истината на жената, хваната в прелюбодеяние: „Иди си и не съгрешавай вече“. Но преди това тя чува думите на благодатта: „И Аз не те осъждам“. Думите на благодатта смекчават думите на истината и така за жената става по-лесно да Му се покори (Йоан 8:3-11). Вярвам, че и ние можем да поддържаме същия баланс, когато служим на подобни двойки и техните семейства“.

Не всеки човек е способен да повтори пътя на Джинджър Хаан. И не във всяка ситуация е добре той да се повтаря. Категорично не е необходимо да запазвате отношения, в които има физическо насилие и животът и здравето на единия от съпрузите са застрашени.

Но пътят на Джинджър Хаан е пътят на любовта. Любовта, която понася всичко.

Игор РАЙХЕЛХАУС

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 1/2022 <<<


СПОДЕЛИ