Иван Вълков
Четиво за7 мин.

Скъпи сънародници, обръщам се към вас с тревога, предизвикана от поредното наложено мероприятие, а именно гей парада, който се планира тази събота, 21-ви юни. Аз съм баща на пет деца – една дъщеря и четирима сина, сега вече съм и дядо на чудесни внучета. Не мога да бъда равнодушен към това, което става с нацията ни. Като клиничен психолог и богослов, като епископ на БХБЦ, аз нямам право да мълча и да не изкажа не просто своето мнение или това на учените, но преди всичко мнението на Бога, Който ни сътвори по Своя образ и подобие както е написано в Писанието: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята“ (Бит. 1:27-28).

Какво имаме днес като християнска държава?! Чудесната земя България, вместо да се пълни, се опустошава. От една страна поради блудството и нежеланието на младите хора да създават семейства и да раждат. От друга – млади семейства извършват грях чрез аборти, които са убийство, т.е. престъпление пред Бога и човечеството. Сега допълнително към тези проклятия се налага и джендър-идеологията. Лозунгът е да бъдеш различен от това, какъвто Бог те е сътворил.

Да, днес живеем във време на демокрация, време на свобода на словото, на избора на полова ориентация и избора на поведение. Обаче знаем ли ние, че правото на избор е дадено от Самия Бог още в Едемската градина?. Първият човек е могъл да избере послушание на Бога или непокорство и неподчинение на Неговите заповеди. Непослушанието на Божията заповед довежда до грехопадението. Днес ние сме в постмодерна епоха, която се характеризира най-вече с незачитане на никакъв авторитет. Непризнаване на родителския авторитет, на възрастните хора, на преподаватели и професори, на законно избраните власти, на Църквата и на служителите, а най-вече – на Бога и Неговото Слово. Независимо от цялата тази обществена нагласа, авторитетът на Божиите заповеди остава актуален и силен и чрез тях ние биваме съдени, както тук на земята, така и във вечността. И никой не избегнал и няма да избяга от Неговото правосъдие.

Чрез Моисей Бог дава закона, който гласи същото: „Избери проклятие или благословение!“ Ето няколко пасажа от книгите на Мойсей:

„Ето, аз ви предлагам днес благословия и проклятие: благословия – ако послушате заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам днес, а проклятие – ако не послушате заповедите на Господа, вашия Бог, и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес.“ (Втор.11:26-28).

„В същия ден заповяда Моисей на народа, като каза: Проклет да е, който хули баща си или майка си! И целият народ да каже: амин. Проклет да е, който легне с какъв и да било добитък! И целият народ да каже: амин. Проклет да е, който легне със сестра си, с бащина си дъщеря, или с майчина си дъщеря! И целият народ да каже: амин.“ (Втор. 27:11,16,21,22)

В Книгата Левит също четем: „И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й. Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия.“ (20:6,13).

Проклет да е (всеки), който не изпълни (всички) думи на тоя закон и не постъпи според тях! И целият народ да каже: амин. (Втор.27: 26).

Непослушанието и непокорството водят до състоянието, до което стигнаха и Содом и Гомор, за което и бяха наказани. За това четем в Битие 18:20: „И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето.“

За голяма жалост днес светът се движи в същата посока, както пророкува и ап. Юда: „Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта.“ (ст. 7-9).

Така също ап. Павел пише: „Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие; бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат.“ (Рим. 1:26-32).

Скъпи сънародници, бащи и майки, не бъдете безразлични, не бъдете равнодушни към своите деца и внуци! Ако те са дезориентирани, то ние като родители носим отговорност да ги наставляваме и научим на правилният път. Днес те чуват гласове, които ги приканват към разврат и различни извращения. Спекулативно използват науката и говорят от нейно име, че такава ориентация е генетично обусловена. Не вярвайте в тези псевдо учени, това е пълна лъжа – това заявявам като клиничен психолог. Нека припомня недалечното минало, когато имаше такива, които твърдяха че няма Бог, защото науката е доказала това. Мисля че е време да се пробудим, време е да кажем „не“ на проклятието. Време е да кажем, че не искаме да предизвикваме допълнително Божия гняв върху нас, върху децата и внуците си. Спомнете си недалечното минало – какъв земетръс имаше, а и сега какви стихийни бедствия продължаваме да предизвикваме. Страдаме и продължаваме да грешим. Стига вече с този балкански инат срещу Божиите заповеди.

Обръщам се към тези, които се готвят отново да излизат на този прайд и да демонстрират своята „свобода“. Всичко това всъщност е болест и зависимост, това е израз на вашия вътрешно личностен конфликт и неудовлетвореност. Вие се нуждаете от душегрижителска помощ. Всичко това, което се опитвате да декларирате, е проява на психологични защитни механизми. А те няма да ви са от полза. Има един защитен механизъм – искрено покаяние пред Бога, отричане от този блуден дух и приемане на себе си такъв, какъвто си – сътворен от Него. И нищо и никой не може и няма да те промени. Ако си мъж, такъв бъди и живей като мъж, ако си жена, такава и ще си останеш. Не бъди безразличен към собствената си вечна душа и не я погубвай, а се спасявай от този опак и развратен дух. Диагнозата ви е една – обсебеност от този блуден и развратен дух. Този дух действа като наркотика и алкохола. В началото дава удоволствие, а след това прави човека зависим и роб. Да не говорим за последствията, като депресия и други психични разстройства. По тази причина пророк Осия казва: „Защото духът на блудството ги е въвел в заблуда, и, блудствувайки, отстъпиха от своя Бог.“ (Ос. 4:12). Има обаче много примери за хора, които пожелаха да се освободят и след оказаната им помощ са изцелени от тази психодуховна болест. Спасявай се и ти, докато Бог още те дълготърпи, докато очаква твоето покаяние.

Скъпи сънародници, днес имаме право да изберем благословението.

От Името на Бога ви моля, нека изберем благословението от Него!

Като мъже и жени, благословение за един щастлив брак, от който да се раждат щастливи деца с майки и бащи. Възпитавани от родна майка и баща. Това е настоящето и бъдещето на нацията, на децата и внуците ни. Ти имаш право и можеш да избереш този път на послушание на Божиите заповеди. Можеш да кажеш „не“ на разврата и извращенията, „не“ на греха и проклятието и „да“ на благословението. И Бог ще ни благослови!

Ето какво казва Самият Той: „И ще те благословя… и ще слязат върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и благословен на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба, и плодът на земята ти, и плодът на добитъка ти, Благословени ще бъдат твоите житници. Благословен ще бъдеш, кога влизаш, и благословен – кога излизаш. Господ ще ти отвори добрата Си съкровищница, небето, за да дава то навреме дъжд на земята ти и да благославя всички работи на ръцете ти. (Втор. 28:2-12).

Аз съм жив свидетел пред вас, изпитал и изпитвам това благословение върху себе си и семейството си. И затова стоя пред вас и свидетелствам за всичко това.

В тези дни ние ще продължим да постим и да се молим на Светия Бог да прости и вразуми тези, които стоят зад тези грехове и престъпления. Да прости и на тези, които вземат участие в това нечестие. Да прости на нацията ни, да не ни въздаде и да не излее Своя гняв за тези срамотни неща. Ще стоим като нашия отец Авраам, който ходатайстваше заради праведниците в Содом и Гомор, така че Бог да не ги погуби с нечестивите. Бог да ни прости и помилва, а на заблудилите се да даде проглеждане и прошка при тяхното покаяние.

С Христова любов ви моля, оставете пътя на проклятието и изберете пътя на благословението!


СПОДЕЛИ