сп. Прозорец

Напомням ви, братя, благата вест,

която ви благовестих, която и

приехте и в която стоите; чрез

нея се и спасявате, ако я държите както

съм ви благовестил, освен ако не сте по-

вярвали напразно. Аз ви предадох най-нап-

ред онова, което бях и приел, че Христос

умря за греховете ни, според Писанията,

че Той бе погребан и че на третия ден въз-

кръсна, според Писанията…

Христос възкръсна от мъртвите и за

умрелите стана начатък. Понеже както

смъртта дойде чрез човека, така и възкре-

сението от мъртвите дойде чрез Човека.

Както в Адам всички умират, така и в Хрис-

тос всички ще оживеят; но всеки на своя

ред: начатък е възкръсналият Христос;

после, при Неговото идване, ще възкръснат

онези, които са Христови; а след това ще

бъде краят, когато Той предаде Царство-

то на Бога и на Отец, когато унищожи

всяко началство, всяка власт и сила. За-

щото Той трябва да царува, докато по-

ложи всички врагове под нозете Си. А най-

последният враг, който ще бъде унищожен,

е смъртта…

Когато Му бъде подчинено всичко, то-

гава и сам Синът ще се подчини на Онзи,

Който Му бе подчинил всичко, за да бъде

Бог всичко у всички.

 

 

сп. Прозорец

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2022 <<<

 


СПОДЕЛИ