Ксения Иванова

Домът е там, където
са мама, татко и детето.
Където има мир, любов,
утеха, грижа, благослов.
Където с радост пълни се сърцето
и усмихнато е личицето.
В семейство с братя и сестрички
най-важното от всичко и от всички
това е вяра нас да ни сплотява,
любов към Бога да ни сгрява.
Защото Господ е Създател на земята,
на небето, на мъжът и на жената.
Създаде първото семейство и благоволи –
зарадва се и ги благослови.
И даде заповед такава:
семейството да се уголемява.
Мъжът да е глава над всеки,
а Христос – над него и навеки!
Така в дома ще има благодат,
ще бъде на добро богат,
щом винаги и на часа
почита се на таткото гласа.
На мама с радост се помага,
дори задачи тя да не възлага.
И дечицата са всякога послушни,
мили са и добродушни.
А вкъщи ако Библията се почита
и от сутрин още се прочита,
и щом хваление се лее
и духът ни даже пее,
щом молитва се изрича,
грях, и гордост се отрича,
това семейство значи е решено –
на Исус Христос е посветено!
Точно Той ги защитава
и покаят ли се – им прощава!

 

Честит Ден на християнското семейство!

 


СПОДЕЛИ