еп. Иван Вълков
Четиво за3 мин.

Скъпи братя и сестри, скъпи приятели, скъпи сънародници, честита вечност!

Всичко Той е направил да бъде хубаво на своето време и е вложил вечността в сърцето им, макар човек да не постига отначало докрай делата, които Бог върши… Познах, че всичко, което прави Господ, пребъдва довека; към това няма какво да се прибавя, от това няма какво да се отнема; и Бог върши всичко така, че да благоговеят пред лицето Му. Каквото е било, то е и сега и каквото ще бъде, то вече е било, и Бог ще повика назад миналото (Екл. 3:11-15).
 
Търсих и очаквах мисли за послание и благословение, но не намерих по-дълбоки, по-силни и неизтъркани като клишета от тези, които вече са казани и написани от Еклисиаст. Както винаги, прослушах, прочетох и видях немалко поздрави, пожелания, изказвания, свързани с прехода от една към друга астрономическа година. Но думи като: „дано, пожелавам, надяваме се“ и т.н. по-често си остават само пожелания, да не говорим за предсказанията на астролозите. Едно видях и виждам под слънцето: изпълняват се благословения или проклятия и те са определящи в нашия земен живот. В речника на Бога не намираме пожелателни и препоръчителни изрази, а Той ни кани да изберем проклятие или благословение:
„За свидетели пред вас призовавам днес небето и земята: аз ти предложих живот и смърт, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти“ (Вт. 30:19).
Както в края на всяка година, много призиви звучаха и сега: „Да опазим традициите, семейството, децата, България, екологията, животните, Антарктида“. Но не чух, не прочетох, не видях: „Да опазим вечността в сърцата си“. Забравяме или не знаем, че всичко е произлязло от невидимото вечно, а изгубим ли вечността, сме изгубили всичко.
Скъпи братя и сестри, тези, които сте вкусили вечните блага, да опазим вечността в сърцата си! А онези, които още не са я намерили, нека я потърсят с цялото си сърце. Няма по-голям рождествен или новогодишен подарък от Вечността!
Честита вечност в сърцата ни!

Ваш Иван Вълков, епископ на БХБЦ

1 януари 2021 г.

А това са няколко поздрава от предишни години, които все още са актуални. Благословено време за размисъл!

https://bhbc.bg/chestita-nova-2014-g, https://bhbc.bg/chestita-nova-2015-g, https://bhbc.bg/chestita-sledvashta-2016-g, https://bhbc.bg/chestita-nova-2020


СПОДЕЛИ