Йордан Пеянски
Четиво за6 мин.

Преди години в църквата дойдоха на гости младежи от друга консервативна църква. Сред тях беше 18-годишно момче (ще го наречем Х.), което ярко контрастираше. Беше облечен в черни кожени дрехи, дългата коса покриваше лицето му, а цялостното му излъчване беше доста мрачно. Бях учуден, че от малък е израснал в църковна атмосфера – изглеждаше пълна противоположност на библейските стандарти за външност и вътрешност. Тогава изпитах огромно желание да му помогна да се върне към състоянието си, преди да стане металист. Поканих го да се срещаме на душегрижителски разговори и той прие.

Не подозирах, че делото ще изисква месеци усърдна молитва, десетки часове разговори и увещания на живо и по телефона. 

Младежът беше много интелигентен и се стремеше активно да съдейства в процеса на освобождаването му от духовните сили, за които признаваше, че са го обладали. Оказа се, че макар и закърмен с консервативно християнско възпитание, в тийнейджърската си възраст е попаднал на петдесятно харизматично „изцелително служение“ (характерно и с тежката музика, която там наричат хваление), където му полагат ръце. Духовно поразен, скоро след това Х. се запознава с металисти и у него се заражда интерес и към света на окултното. Поради силно изразения си музикален талант и многогодишното си обучение по класическа китара тогава влиза в един състав и поглъща жадно всичко в областта на метъла и хардрока.

При множеството ни срещи и разговори по телефона главната цел беше да бъде убеден в страшната опасност от слушането и писането на такъв тип музика, да прозре кой е създал това музикално течение и за каква цел го използва. Разглеждахме подробно живота и плачевния завършек на метъл звездите, както и въпроси около окултизма и магьосничеството, пряко свързани със сатанизма. В началото той настояваше, че метълът и християнството са напълно съвместими, че музиката не е най-важното и всичко зависи от текста и личността, която се издига. За щастие с времето самият Бог му показа колко погрешно е това твърдение.

Водех го до съзнателно решение да се покае за своето отстъпление от Бога и да отхвърли гнета на демоните, които го бяха обладали, когато им се бе посветил. Целта беше да стигне до акт на отричане от Луцифер, защото знаех, че е нереално да се очаква истинска промяна, докато не бъдат прогонени злите духове от него.

В определения за отричането ден, след много увещания и огромни вътрешни и външни трудности той дойде. Беше направил списък с духовните грехове, от които се налагаше да се отрече, както и от самия дявол.

След молитвата ни ми каза, че няма сили да извърши този акт. Наблюдавах с тревога как пръстите му побеляваха, докато стискаше силно чашата с кафето, което му бях направил. С мрачен поглед повтаряше, че не може да се отрече от дявола и от неговата музика. Изведнъж с крясък запокити пълната чаша към стената. Докато чистехме пораженията в офиса, усетих, че момчето се отрезви и започна да разбира страшното си състояние.

Когато повтаряше след мен точките на отричането от демоните (от магии, окултни и други грехове), процесът вървеше спокойно. Но в момента, в който понечи да повтори след мен фразата: „Сатана, отричам се от метъл музиката и от твоето влияние в живота ми чрез нея!“, у него настъпи рязка промяна. Очите му се помрачиха и целият почервенял, издигна ръцете си с дланите нагоре и започна да приема чрез тях енергия от въздуха. Тъй като съм имал и други подобни случаи,  разбрах, че  личността на момчето вече бе изключена и започват да се проявяват духовете, които го бяха обладали. Хванах дланите му, обърнах ги надолу и иронично заявих на демона:

– Не, не нагоре – надолу ги насочи! Енергията ти не идва от небето, а от преизподнята!

В този момент злият дух обърна бавно очите на момчето към мен и започна да се приближава, насочил разперените си пръсти към гърлото ми с очевидното намерение да ме удуши. Не може да се опише погледът на обладан човек – такива зловещи очи не е способен да пресъздаде никой специален киноефект. С гробовен глас демонът ми каза:

– Мра-а-а-зя те!

Отвърнах:

– Знам. И аз те мразя, сатана! В името на Иисус, заповядвам ти, излез от Х.! А аз съм напълно защитен от моя Господ!

Когато ръцете му стигнаха на десетина сантиметра от гърлото ми, като че се сблъскаха със защитно поле около мен и той не можа да продължи. След като се вторачи в мен за последен път със зловещ поглед, ръмжейки, контролираният от демона човек се отдръпна и безсилно пусна ръцете си.

Тогава младежът излезе от транса, погледна ме с прояснени очи и запита учудено:

– Какво стана?!

Оказа се, че не помни почти нищо от минутите, в които личността му беше изключена. Когато му разказах, той се мотивира и с решимост се отрече от демона, който за последен път се беше проявил чрез него. До края отричането мина без съпротива.

Няколко дни след това се случи нещо удивително. Младежът беше получил имейл от неизвестен подател, в който имаше картинка на плюшено мече с кратко послание: „Липсваш ми! Алистър Кроули“. [1].

И двамата знаехме кой е действителният подател на това писмо и нямахме съмнение, че беше вдъхновено свръхестествено.

Чрез могъщата благодат на Иисус Христос и цялостната духовна профилактика момчето придоби чудесна свобода и животът му коренно се преобрази. Но се изискваше още духовна работа, за да се стабилизира и да прекъсне изцяло връзките си със  света на тази черна във всяко отношение музика. Х. изхвърли от дома си всички свои касети, дискове и всякакви сатанински и металистки атрибути. Настоявах да замени черните си дрехи с умерени, а Господ го благослови, като въведе голям порядък в живота и всекидневието му. Неговите мечти за растеж в черните изкуства се замениха с желание да живее за Божията слава.

Х. завърши висше техническо образование и сега работи по специалността си, служи посветено в своята църква и живее чист живот. На фона на множеството християнски общества, където отровната музика успя да намери почва и да разврати мнозина, с голяма радост наблюдавах как Христос разруши смъртоносните планове на Луцифер за това момче.

Оттогава-насам съм имал и други случаи на обладани от зли духове хора, запленени не само от такъв стил музика, а и от черната визия по принцип. Всеки от тях вървеше към духовна, душевна, а дори и телесна развала, зад които неизменно разкривахме действието на сатана и неговите демони в живота им.

И единствената надежда в техния живот беше да установят здрави взаимоотношения със Спасителя Иисус, Който казва на всеки от нас:

„Духът на Господ е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година.“ (Лука 4:18-19)!

 

[1] Алистър Кроули – най-известният съвременен окултист, черен маг и сатанист, автор на окултни произведения. (Х. беше чел много от тях.)

д-н Йордан Пеянски


СПОДЕЛИ