Иван ЕРЕМУК
Четиво за2 мин

Свещеното Писание разкрива не само проблемите на съжителството преди брака, а и онази голяма отговорност, която поемат върху себе си хората, когато пренебрегват Божиите заповеди: „Бракът нека бъде нещо честно у всички и брачното легло – чисто“ (Евр. 13:4). В своите Послания ап. Павел предупреждава, че Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

Много млади хора ще попитат: „Защо Бог има такива строги изисквания в областта на човешките взаимоотношения?“. Всъщност тайнството на брака, когато двамата стават една плът, е предобраз на най-голямата тайна за единението на Христос и Църквата.

Ап. Павел предупреждава вярващите в Коринт, че те са „Христово писмо“, „което узнават и четат всички хора“ (2 Кор. 3:3). Това говори за голямата отговорност, която ни е възложил Господ. Християнските младежи според Божието определение трябва да служат като добър пример за тънещите в грехове и беззакония младежи от този свят. Всеки християнски брак трябва да им напомня за святото тайнство, постановено от Бога и отдавна потъпкано в света.

Но дали всички християнски двойки, които застават пред църковния олтар, за да бъдат венчани, служат за добър пример?

Иисус Христос казва: „Вие сте солта на земята“ (Мат. 5:13). Месото и солта например могат да стоят на масата едно до друго, това обаче няма да предпази месото от разлагане. Необходимо е солта да го осоли и да проникне в него. Да бъдеш „солта на земята“, означава да оказваш влияние върху тази земя, да я осоляваш, да спираш гниенето в нея. Христовите думи потвърждават това: „Вие сте солта на земята. Но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не става, освен да се хвърли навън и да се тъпче от хората“ (Мат. 5:13).

Светските учени стигнаха до категоричното заключение, че хората, които живеят заедно преди брака, не могат да създадат здраво и щастливо семейство. А може ли да се запази едно християнско семейство, където Божието име се е призовавало над хора, извършили блудство преди брака и, нещо повече, прикрили този грях? „Не се лъжете: Бог не бива поругаван. Каквото посее човек, това и ще пожъне“ (Гал. 6:7).

Всички помним какво се случва с цар Давид, когато Господ му прощава греха, извършен с Вирсавия, но идва време да се плати за последствията от този грях. Ако не желаете семейството ви да претърпи крах, живейте достойно за християнското звание и небесното призвание. Ако не желаете вашите деца да страдат в собствените си семейства, без благословение, научете се да пазите своя съд в святост и чистота. Не се поддавайте на изкушенията от дявола, защото след като получите незаконна греховна наслада преди брака, обричате себе си и цялото си семейство на страдание в бъдещето.

Млади хора, пазете своята чистота и честност, подарени ви от самия Господ. Бъдете достойни за високото призвание, което имате в Господ, и за богатото духовно наследство, оставено като пример от вашите предци.

Иван Еремук


СПОДЕЛИ