Философи, мислители, богослови
Четиво за3 мин.
Вдъхновено

• Иисус Навин 1:8

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.“ 


   Псалм 1:1-3

„Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“


• Блажени Августин

„Работи като че ли всичко зависи от теб и се моли така, сякаш всичко зависи от Бога!“ 


 • Блез Паскал

„Има три вида хора. – Първите са онези, които са намерили Бога и Му служат. Те са радостни и разумни. – Вторите са онези, които не са Го намерили и не го търсят. Те са безумни и нещастни. – Трети са онези, които не са Го намерили, но Го търсят. Те са разумни, но още нещастни.“ 


 • Псалм 9:9-10

„И Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. И ония, които познават името Ти, ще се уповават на Тебе; защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.“ 


 • Блез Паскал

„Познаването на Бога без познаване на нашата нищета ражда високомерие. Осъзнаването на нашата нищета без познаване на Бога ражда отчаяние. Познаването на Иисус Христос създава средата, понеже в Него намираме както Бога, така и нашия живот.“ 


 • Из стара поема

Червеношийката се обърнала към врабеца: „Така ми се иска да зная защо хората се тревожат – все се суетят и толкова се притесняват.“ Врабецът отговорил: „Сигурно си нямат небесен Баща като нашия, който да се грижи за тях.“ 


 • Алберт Айнщайн

„Бих искал да знам мислите на Бога – останалото са подробности.“ 


 • II Петър 1:3-4

„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света“


• Мартин Лутър Кинг

„Ако човек не открие нещо, за което си струва да умре, той не заслужава да живее.“


• Блез Паскал

„Първо – или Бог съществува, или не. Второ – аз мога да вярвам или не. Губя единствено в случая, че той наистина съществува, а аз отричам това. Така че по-добре да вярвам, защото рискът е минимален.“


• Исаак Нютон

„Гледам на себе си като на дете, което, играейки си на морския бряг е намерило няколко по-обли камъчета и по-шарени раковини, отколкото се е удало на другите, докато в същото време пред мен се е прострял неизследван безбрежният океан на истината.“


• Блез Паскал

„Най-непоносим е за човека покоят, ненарушаван нито от страсти, нито от дела, нито от развлечения, нито от знания. Тогава той чувствува своята нищожност, изоставеност, несъвършенство, зависимост, своето безсилие и празнота.“


• Блез Паскал

„Сърцето има доводи, които разумът не познава.“

„В какви ли невероятности трябва невярващите да вярват, за да си останат невярващи!“

„Гордостта компенсира цялото наше несъвършенство. Или го крие, или ако го открие, се хвали с проницателността си“


СПОДЕЛИ