д-р Курт Кох
Четиво за4 мин.

Това се случи през 1938 г. в Гисен, където чух една от най-запомнящите се изповеди по време на душегрижителство. Провеждахме евангелизация, когато при мене дойде един млад човек, за да намери облекчение за душата си. След като чух неговия разказ, отвърнах, че някой в рода му се е занимавал с окултизъм. Той веднага призна това и пожела да използвам споделеното от него като предупреждение за опасностите от окултизма, така че не нарушавам тайната на неговата изповед.

Жак, както беше името на младежа, още от дете страдал от депресия, имал мисли за самоубийство и други психически разстройства. От най-ранна възраст чувал през нощта шум и понякога виждал призрачни сенки, които издавали свистящи звуци. Оказа се, че прабабата на младежа била врачка. Тя лекувала с магиите си животни и хора. Освен това била член на спиритически кръг, където викали духове на мъртви. Именно тези занимания довели нейния род до трагично падение.

Магическите практики на прабабата преминали към нейните син и дъщеря, които баели на хора и животни, като за целта прилагали „Шестата и седмата Мойсеева книга“ (могъщ окултен текст), а също поддържали контакти с мъртвите, използвали махало и карти за предсказване на бъдещето. И двамата умрели по особено мъчителен начин. Жената виждала нощем призраци и имала усещането, че злите духове винаги се опитвали да покрият устата и носа й, за да не може да диша. Това продължило много години, след което я вкарали в психиатрията. Половин година по-късно я освободили, защото установили, че не е душевноболна и не могат да й помогнат. Нейният брат починал в ужасна агония, въпреки че желаел да изгори всички свои книги за магии и молел да му се чете от Библията, но не бил в състояние да разбере каквото и да било от нея. Когато умрял, по цялата къща се разнесло отвратително зловоние (често срещано явление при смъртта на окултисти, б. ред.).

Внуците на врачката не се оказали в по-добро положение. Едната внучка в пристъпи на ярост разхвърляла около себе си мебелите или лежала на улицата и крещяла непоносимо силно. Нея също изпратили в психиатрията. Другата внучка чувала нощем звуците, които описахме, и била дотолкова разстроена психически, че убила себе си и двете си деца, като скочила заедно с тях от висока скала. Внукът станал медиум при спиритически сеанси и също страдал от мания за преследване. И той завършил живота си в психиатрична клиника. Сред правнуците едно от момичетата продължило да гадае на карти и да се занимава с баене. Тя починала особено млада. Според твърденията на семейството след смъртта си често посещавала дома им като привидение.

Именно нейният брат беше Жак, който дойде при мене на душегрижителски разговор. Той бе убеден, че всички описани психически отклонения са резултат от връзките с окултизма. Тук виждаме явното наказание за един страшен грях, описан във втората Божия заповед: „…Не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, твоят Бог, Бог ревнив, Който за греха на бащите наказвам до трето и четвърто поколение децата на онези, които Ме мразят…“ (Вт. 5:9).

И това не е единственият случай – в своята душегрижителска практика съм чувал немалко подобни семейни истории. Ужасно е, когато виждаш, че психиатри и дори християнски служители знаят толкова малко за властта на сатана. Съвременният рационализъм доведе дотам, че към тази тема се подхожда доста лекомислено, сякаш подобен проблем изобщо не съществува. Ако обаче имаме желание да помогнем на хората, сме длъжни да се отнасяме сериозно към сатанинските сили. Човекът е в центъра на битката между Христос и сатана. Пагубна грешка е, когато хората възприемат сатана просто като същество с рога и опашка и се надсмиват над идеята за неговото съществуване. Най-голямата опасност при сатанинската измама е магията, защото именно чрез нея хората участват съзнателно в злодеянията на сатана.

Слава на Бога, дяволът няма последната дума в тази война, защото Иисус е дошъл да разруши делата му (Ι Йоан 3:8). Ние имаме силен враг, но и всесилен Приятел и Божията десница действа мощно дори в случаи на пряка зависимост от сатана заради съзнателни занимания с окултни практики.

Този факт се потвърди и в случая с Жак. Христос му даде радост и свобода. Бастионите на мрака се предадоха пред всемогъщата ръка на Голготския Победител!

д-р Курт Кох

 

>>> Обратно към сп. Прозорец бр. 3/2020 <<<


СПОДЕЛИ