Анна Любимова
Четиво за3 мин

Астролозите, както и повечето окултисти, магьосници и целители, се опитват да внушат на хората, че тяхното учение е в пълно съгласие с християнството. Но това не е вярно. Астрологията е тясно свързана с магическите ритуали и не може да съществува без тях.

Хенрих Корнелиус Агрипа фон Нетесфайм (1486-1535), магьосник и астролог от епохата на Реформацията в своите „Магически трудове” в началото на 41 глава пише: „На това място бих искал да ви разкажа за магията, тъй като тя е толкова близо до астрологията, че ако някой се представя за магьосник, който няма отношение към астрологията… винаги мами” (Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII-XIX вв. М., 1999. С. 95).

Франсис Кинг в книгата си „Съвременна ритуална магия” (М.,1999) обобщава: „Магията е оцеляла в периода 1680-1800 г., благодарение на дейността на астролозите и така наречените лечители” (с. 21).

Като пример той посочва известния английски лечител, маг и астролог Джон Харис (1785-1839). Кинг пише, че в края на XVIII в. започва възраждането на магията и окултизма и в Англия излиза първият брой на „Списание за магьсници”. „В редакцията веднага се получават немалко писма от хора, които се интересуват от астрологията и при това явно имат някакви познания в сфери като ритуалната магия и алхимията” (с. 23). На астрологията са посветени VIII и IX глава от първата част в книгата на Папюс „Практическа магия” (Донецк, 1991). Там четем: „… трябва на няколко страници да дадем въвеждащи данни за практическата астрология, която е необходима при извършване на магическите операции”(с. 148)

Затова всички библейски пасажи, които ще цитираме, се отнасят за астрологията по същия начин, както и за магията.

„И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му. И така, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм Господ, вашият Бог” (Лев. 20:6-7).

„Също мъж или жена, които запитват зли духове или са врачове, да бъдат умъртвени; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях” (Лев. 20:27).

”Да няма сред теб някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магьосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви; защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ, твоят Бог, изгонва тези народи пред теб. Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог. Защото тези народи, които ще завладееш, слушат окултистите и прорицателите; но на теб Господ, твоят Бог, не е позволил това. (Второзаконие 18:10-14).[1]

„Така казва Господ: „Не учете пътя на народите и не се плашете от небесните знамения поради това, че народите се плашат от тях“ (Йер. 10:2).
Нека видим какво се казва за астрологията и в каноничните правила на светите отци и на съборите на Светата вселенска Православна църква. Правило 24, прието на Анкирския събор, гласи: „Тези, които правят магии и следват езическите обичаи, или тези, които водят вкъщи такива, за да се направят магии или поради очистване, нека се подлагат на правилото за петгодишно покаяние, според установените степени: три години (поклонение) и две години молитва без приобщаване към Светите тайнства.”

Правило 72 на Василий Велики гласи: „Този, който се е предал на магьосник или на подобни такива, да бъден предаден на епитимия за толкова време, колкото и убиеца. (По този начин на хора, които прибягват към магьосниците и подобни такива, се предписва двадесетгодишна епитимия.)”

 

[1] Царят Иосия, за когото е казано, че “той вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа” (ІV Царе 22:2), “…отстрани… ония, които кадяха на Ваала, на слънцето, на месеца, на съзвездията и на цялото небесно воинство” (ІV Царе 23:5) (б. р.)

Анна Любимова


СПОДЕЛИ